اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی رمضانیان پور
نام امیرمحمد
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3602
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ramezanian@ut.ac.ir
شماره اتاق 311

اطلاعات تحصیلی
گرایش تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1383
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, دانشگاه تورنتو کانادا - 1385
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه تورنتو - کانادا - 1390

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
2 فن آوری بتن های خاص
3 تکنولوژی بتن
4 زبان تخصصی
5 مصالح ساختمانی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards مقاله ژورنالی 97/03/11 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
2 کاربرد صنعتی بتن ژئوپلیمری و مشخصات این نوع از بتن های دوستدار محیط زیست مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی عمران
3 استفاده از انواع سرباره های ذوب آهن در روسازی های مختلف مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی عمران
4 بررسی دوام بتن متخلخل در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن مقاله کنفرانسی 97/02/18 اولین کنفرانس ملی دوام بتن
5 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته‏ شدگی مقاله ژورنالی 97/02/15 مجله عمران شریف
6 Characteristics of heat insulating clay bricks made from zeolite, waste steel slag and expanded perlite مقاله ژورنالی 97/02/11 CERAMICS INTERNATIONAL
7 ارزیابی دوام سنگدانه های بازیافتی بتنی و سنگدانه های طبیعی در برابر چرخه های ذوب و یخبندان مقاله ژورنالی 96/11/19 مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل
8 Investigation on the Effect of Shrinkage Reducing Admixtures on Shrinkage and Durability of High-Performance Concrete مقاله ژورنالی 96/09/17 Journal of Testing and Evaluation
9 Durability enhancement of concrete dams by controlling and mitigating AAR problems مقاله کنفرانسی 96/07/25 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams
10 معرفی روش آزمون تعیین شاخص صیقلی شدن مصالح سنگدانه ای مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
11 مقایسه روش های مختلف ارزیابی سلامت مصالح سنگدانه ای مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
12 معرفی آزمایش سایش مصالح سنگدانه ای در دستگاه میکرودوال مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
13 کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی مقاله ژورنالی 96/04/11 اساس
14 Mechanical Properties and Chloride Ion Penetration of Alkali Activated Slag Concrete مقاله کنفرانسی 96/03/22 fib Symposium 2017
15 Effect of Supplementary Cementing Materials on Concrete Resistance Against Sulfuric Acid Attack مقاله کنفرانسی 96/03/22 fib Symposium 2017
16 بررسی آزمایشگاهی انتخاب سنگدانه در بتن متخلخل با رویکرد کاهش نیترات از آبهای آلوده مقاله کنفرانسی 96/02/06 دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
17 ارزیابی ویژگیهای بتن متخلخل به عنوان رویه در روسازی های بتنی مقاله کنفرانسی 96/02/06 دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
18 An experimental study on the nitrate removal ability of aggregates used in pervious concrete مقاله ژورنالی 95/10/12 Desalination and Water Treatment
19 Using NDT Methods for Evaluating the Cementitious Material after Repair According to ACI 224 procedure مقاله کنفرانسی 95/05/17 Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT4)
20 Mechanical Properties and Durability of Mortars Containing Nanosilica nad Rice Husk Ash مقاله کنفرانسی 95/03/24 Second International Conference on Concrete Sustainability
21 Evaluation of Mechanical Properties and Accelerated Chloride Ion Penetration (RCMT) in Alkali Activated Slag Concrete مقاله کنفرانسی 95/03/24 Second International Conference on Concrete Sustainability
22 An Accelerated Test Method of Simultaneous Carbonation and Chloride Ion Ingress: Durability of Silica Fume Concrete in Severe Environments مقاله ژورنالی 95/02/08 Advances in Materials Science and Engineering
23 بررسی نقش جداره های ساختمان در مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
24 مروری بر فرآیند تولید سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با رویکرد حفظ محیط زیست مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
25 سنگدانه بازیافتی بتنی مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
26 بررسی دوام بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس نیشکر مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
27 بررسی دوام ملاتهای ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
28 بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ژئوپلیمری حاوی سرباره در برابر نفوذ یون کلراید مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
29 بررسی تاثیر سرعت دوران و مدت استفاده از دستگاه سانتریفیوژ بر مقاومت و نفوذپذیری بتن پیش ساخته متخلخل مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی بتن
30 تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
31 بررسی عملکرد بتن توانمند در برابر حمله سولفوریک اسید مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
32 Effect of grinding method and particle size distribution on early-age properties of blended cements مقاله ژورنالی 94/05/10 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH
33 Studying effects of low-reactivity GGBFS on chloride resistance of conventional and high strength concretes مقاله ژورنالی 94/04/19 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
34 طرح اختلاط بتن متخلخل با هدف کاهش آلاینده های فلزی آب مقاله کنفرانسی 94/03/03 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن
35 بررسی دوام بتنهای ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون کلراید مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration مقاله ژورنالی 93/12/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
38 Influence of initial steam curing and different types of mineral additives on mechanical and durability properties of self-compacting concrete مقاله ژورنالی 93/09/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
39 A study on hydration, compressive strength, and porosity of Portland-limestone cement mixes containing SCMs مقاله ژورنالی 93/06/09 Cement & Concrete Composites
40 Effect of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-pozzolan cement مقاله ژورنالی 92/11/12 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
41 Effect of entrained air voids on salt scaling resistance of concrete containing a new composite cement مقاله ژورنالی 92/10/11 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
42 Influence of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-limestone cements مقاله ژورنالی 92/09/29 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
43 Thaumasite sulfate attack in Portland and Portland-limestone cement mortars exposed to sulfate solution مقاله ژورنالی 91/12/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
44 Sulfate resistance of Portland-limestone cements in combination with supplementary cementitious materials مقاله ژورنالی 91/07/18 materials and structures
45 Evaluation of Two Automated Methods for Air-Void Analysis of Hardened Concrete مقاله ژورنالی 88/10/11 Journal of ASTM International
46 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب به عنوان ماده ی پوزولانی و یا به عنوان ریزدانه در ساختار بتن عسگری فركوش سجاد کارشناسی‌ارشد 1396.06.26
2 بررسی و مدل سازی دوام سازه های بتنی حاشیه خلیج فارس در برابر نفوذ یون كلراید با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و پیشنهاد راهكارهای مناسب جهت تامین دوام در این مناطق شجاعی علی کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
3 مطالعه و بررسی نقش مواد و مصالح در اجرای ساختمان‌های بتنی معمولی بر اساس معیارهای توسعه پایدار گل زاده پویا کارشناسی‌ارشد 1394.10.21
4 ارزیابی خصوصیات مكانیكی و دوام بتن متخلخل در برابر چرخه های ذوب و انجماد به عنوان رویه در روسازی های بتنی محمدطاهری بهرام کارشناسی‌ارشد
5 ارزیابی روش تسریع شده اندازه گیری مقاومت سولفاتی مخلوط های سیمانی در برابر حمله یون های سولفات امینی زاده محمدحسین کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021