اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی زهرايی
نام سيد مهدی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2226
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mzahrai@ut.ac.ir
شماره اتاق 303

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی عمران, صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ) - 1366
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, تهران - 1368
دکتری دکتری: مهندسی سازه, دانشگاه اتاوا - 1376
فوق دکتری: مهندسی سازه, مرکز تحقیقات ملی کانادا (NRC) - 1378

درس های ارائه شده
1 بارگذاری
2 کنترل ارتعاشات
3 کنترل سازه دربرابرزلزله
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Cap truss and steel strut to resist progressive collapse in RC frame structures مقاله ژورنالی 96/12/19 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
2 Blast behavior of steel infill panels with various thickness and stiffener arrangement مقاله ژورنالی 96/12/10 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
3 Experimental study on damage detection of RC bridge piers under ambient vibration مقاله ژورنالی 96/12/10 JOURNAL OF VIBROENGINEERING
4 مدل‌سازی عددی کاربرد میراگر مایع تنظیم شده در برج های فرودگاهی با در نظر گرفتن اندرکنش بین سازه و میراگر مقاله ژورنالی 96/11/21 مهندسی حمل و نقل
5 کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه مقاله ژورنالی 96/10/09 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
6 Cyclic Testing of Innovative Two-Level Control System: Knee Brace & Vertical Link in Series in Chevron Braced Steel Frames مقاله ژورنالی 96/08/16 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
7 Investigation of Steel Infill Panels under Blast Impulsive Loading مقاله کنفرانسی 96/08/16 7th International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2013)
8 بررسی تاثیر سختی پس از تسلیم جداگرهای لاستیکی سربی بر پاسخ دینامیکی سازه‌های جداسازی شده مقاله کنفرانسی 96/08/16 هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
9 Seismic Design and Performance of Ductile End-Diaphragms in Slab-on-Girder Steel Bridges with Flexible Substructure مقاله ژورنالی 96/08/10 JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
10 بررسی تحلیلی معیارهای پذیرش تیرهای بتن مسلح بهسازی شده با الیاف پلیمری مسلح (FRP) با مدلسازی عددی مقاله ژورنالی 96/08/08 مجله مهندسی عمران شریف
11 Improving Cyclic Behavior of Multi-Level pipe damper Using Infill or Slit Diaphragms inside Inner Pipe مقاله ژورنالی 96/08/03 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
12 Cyclic Testing of Multi-Level Pipe in Pipe Damper مقاله ژورنالی 96/07/12 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
13 Fuzzy control of asymmetric plan buildings with active tuned mass damper considering soil-structure interaction مقاله ژورنالی 96/07/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
14 Seismic performance of mid-rise steel frames with semi-rigid connections having different rigidity or strength capacity مقاله ژورنالی 96/06/29 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
15 Behavior of Variably Baffled Tuned Liquid Damper in Reducing Vibration of Structures under near and far field earthquakes مقاله ژورنالی 96/06/20 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
16 Reducing Seismic Vibrations of Typical Steel Frames Using New Multi-Level Pipe Damper مقاله ژورنالی 96/06/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
17 Evaluating optimum parameters of TMDs using GSA and PSO algorithms مقاله ژورنالی 96/05/24 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
18 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames مقاله ژورنالی 96/05/22 SCIENTIA IRANICA
19 بررسی تاثیر طول تیر پیوند قائم روی تغییرمکان ماندگار قاب‌های فولادی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک مقاله ژورنالی 96/05/09 مهندسی عمران مدرس
20 کاهش ارتعاشات قابهای خمشی فولادی تحت زلزله حوزه نزدیک با کمک میراگرهای ویسکوز مقاله کنفرانسی 96/04/16 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، و مدیریت بحران
21 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison مقاله ژورنالی 96/01/21 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
22 مدل‌سازی میراگر ضربه‌ای در قابهای ساختمانی به کمک المان GAP مقاله ژورنالی 96/01/19 مهندسی سازه و ساخت
23 Slack free connections to improve seismic behavior of tension-only braces: An experimental and analytical study مقاله ژورنالی 96/01/12 ENGINEERING STRUCTURES
24 Designing Fuzzy Systems for Optimal Parameters of Tuned Mass Dampers مقاله ژورنالی 95/12/30 SMART STRUCTURES AND SYSTEMS
25 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study مقاله ژورنالی 95/12/30 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
26 Iterative Step-by-Step Procedure for Optimum Placement and Design of Viscoelastic Dampers to Improve Damping Ratio مقاله ژورنالی 95/12/25 Structural Design of Tall and Special Buildings
27 کنترل نیمه فعال سازه یک درجه آزادی با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم مقاله ژورنالی 95/12/25 سازه و فولاد
28 Effect of rotationally restrained and Pasternak foundation on buckling of an orthotropic rectangular Mindlin plate مقاله ژورنالی 95/12/12 Mechanics of Advanced Materials and Structures
29 Cyclic Performance of an Elliptical-Shaped Damper with Shear Diaphragms in Chevron Braced Steel Frames مقاله ژورنالی 95/11/12 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
30 شناسایی آسیب در پایه های پل‏های بتن آرمه تحت ارتعاش محیطی به کمک روش بهینه یابی مقاله ژورنالی 95/11/05 مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل
31 Semi-active seismic control of an 11-DOF building model with TMD+MR damper using type-1 and -2 fuzzy algorithms مقاله ژورنالی 95/10/12 JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
32 نقش فاصله مابین و کاربرد میراگر ویسکوالاستیک برای کاهش اثر ضربه ای زلزله در ساختمان های بتنی کوتاه مقاله ژورنالی 95/10/08 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
33 مقایسه رفتار قابهای فولادی چند طبقه با مهاربند زانویی قطری و شورون در برابر بار جانبی مقاله ژورنالی 95/10/07 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
34 پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده برای سازه‌های بلند به کمک شبکه‌های‌عصبی مصنوعی مقاله ژورنالی 95/10/04 مهندسی عمران مدرس
35 سیستم کنترل چند سطحی میراگر نوین با لوله‌های هم محور جهت کاهش ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها مقاله کنفرانسی 95/09/17 ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
36 تأثیر چیدمان مهاربندی بر ارتعاشات یک ساختمان 9 طبقه بتنی با میراگر ویسکوز تحت زلزله حوزه نزدیک مقاله کنفرانسی 95/09/17 ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
37 Innovative multi-level control with concentric pipes along brace to reduce seismic response of steel frames مقاله ژورنالی 95/09/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
38 Large-scale seismic isolation through regulated liquefaction: a feasibility study مقاله ژورنالی 95/08/28 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
39 بررسی تاثیر ابعاد و شکل صفحه اتصال سوراخدار در عملکرد لرزه‌ای مهاربند همگرا مقاله ژورنالی 95/08/15 مجله مهندسی عمران شریف
40 طراحی و عملکرد میراگرهای TADAS به عنوان کلید برشی شکل‌پذیر در پل‌های بتنی مقاله کنفرانسی 95/08/05 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
41 ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بلند مجهز به میراگر ضربه ای تحت زلزله حوزه دور و نزدیک مقاله کنفرانسی 95/08/05 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
42 افزایش استهلاک انرژی در مهاربند همگرا با استفاده از صفحه اتصال سوراخدار مقاله ژورنالی 95/08/01 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
43 Seismic control of irregular multistory buildings using active tendons considering soil–structure interaction effect مقاله ژورنالی 95/07/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
44 افزودن نبشی فولادی به مهاربند شکافدار جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای قابهای مهاربندی شده همگرا مقاله ژورنالی 95/07/01 مهندسی عمران مدرس
45 عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده با میراگر اصطکاکی پاندولی مقاله کنفرانسی 95/06/31 اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
46 عملکرد لرزه ای ساختمانهای بلند مجهز به میراگر ضربه ای مقاله کنفرانسی 95/06/26 سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مهندسی شهری
47 Using AP2RC & P1RB Micro-Silica Gels to Improve Concrete Strength and study of Resulting Contamination مقاله ژورنالی 95/06/11 advances in concrete construction an international journal
48 ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده با میراگر اصطکاکی پاندولی تحت زلزله نزدیک و دور مقاله کنفرانسی 95/06/11 سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
49 کاربرد میراگر ضربه ای برای بهبود رفتار لرزه ای یک ساختمان 10 طبقه فولادی مقاله کنفرانسی 95/06/11 سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
50 نقش میراگر اصطکاکی در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با اتصال صلب و نیمه صلب مقاله ژورنالی 95/05/16 سازه و فولاد
51 ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در ساختمانهای بتن مسلح دارای دیوار برشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی مقاله کنفرانسی 95/04/31 دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
52 Cable-pulley brace to improve story drift distribution of MRFs with large openings مقاله ژورنالی 95/04/30 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
53 بررسی تاثیر شکل سخت کننده ها و ابعاد ستون بر رفتار غیرخطی لرزه ای صفحه ستون مقاله کنفرانسی 95/04/21 دومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
54 Effect of higher order terms of Maclaurin expansion in nonlinear analysis of the Bernoulli beam by single finite element مقاله ژورنالی 95/04/05 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
55 Contribution of pre-slacked cable braces to dynamic stability of non-ductile frames; an analytical study مقاله ژورنالی 95/03/12 ENGINEERING STRUCTURES
56 بررسی تاثیر شکل مقطع عضو زانویی بر رفتار چرخه ای قاب های فولادی مقاله کنفرانسی 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
57 بررسی عملکرد اتصال ماهیچه ای در تیر فولادی و ستون فولادی پر شده با بتن مقاله کنفرانسی 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
58 Structural Upgrade of Arch Dam under Earthquake Using Tuned Liquid Column Gas Damper (TLCGD) مقاله کنفرانسی 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
59 اصلاح رفتار بادبند K شکل در ساختمانهای فولادی با تیر پیوند تحت بار جانبی مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
60 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL EVALUATION OF PROPOSED PRECAST CONCRETE CONNECTIONS مقاله ژورنالی 95/02/12 STRUCTURAL CONCRETE
61 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی به کمک میراگرهای ویسکوز وتعیین نیرویی میرایی مناسب آنها مقاله ژورنالی 95/02/01 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
62 Effect of stiffener arrangement on hysteretic behavior of link-to-column connections مقاله ژورنالی 95/01/06 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
63 Effect of stiffener arrangements on hysteretic behavior of link-to-column connections مقاله ژورنالی 94/12/25 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
64 Response modification factor due to ductility of screen-grid ICF wall system in high seismic risk zones مقاله ژورنالی 94/12/14 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
65 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams مقاله ژورنالی 94/12/11 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
66 ارزیابی اثر چیدمان میراگرهای ویسکوز خطی در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه در فاصله های مختلف از منبع لرزه ای حوزه نزدیک مقاله کنفرانسی 94/12/05 دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
67 مطالعه رفتار چرخه ای اتصال قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از فیوز کمانی شکل دوبل و معکوس در بال تیر مقاله ژورنالی 94/11/03 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
68 Analytical study on seismic behavior of proposed hybrid tension-only braced frames مقاله ژورنالی 94/10/11 Structural Design of Tall and Special Buildings
69 پیکربندی مناسب برای نصب میراگرهای ویسکوز در سازه ها و توسعه آن در ساخت نسل جدید میراگرهای ویسکوالاستیک مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، و توسعه شهری
70 Effect of flange width of Vertical Link Beam on Cyclic Behavior of Chevron Braced Steel Frames مقاله ژورنالی 94/10/07 Journal of Seismology Earthquake Engineering
71 پیشنهاد ضریب رفتار برای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط و مهاربند همگرا با میراگر اصطکاکی مقاله ژورنالی 94/10/01 مجله عمران شریف
72 مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی مقاله ژورنالی 94/09/21 سازه و فولاد
73 Seismic behavior of steel frames with lightweight-low strength industrialized infill walls مقاله ژورنالی 94/08/25 Earthquakes and Structures
74 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams مقاله ژورنالی 94/08/23 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
75 Introduction and investigation of Visco-plastic Damper (VPD) مقاله کنفرانسی 94/08/14 2nd Intl. Conference on New Approaches in Science, Engineering & Technology
76 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams مقاله ژورنالی 94/08/13 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
77 معرفی و ساخت میراگر جدید ویسکوپلاستیک جهت کنترل ارتعاشات مقاله کنفرانسی 94/08/05 کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری و شهرسازی
78 اثر نوع اتصال بر سطوح عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی ویژه به کمک تحلیل دینامیکی فزآینده IDA مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین کنفرانس زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
79 Experimental Study of Typical and Retrofitted Jack Arch Slabs in a Single Story 3D Steel Building مقاله ژورنالی 94/07/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
80 Cyclic testing of chevron braced steel frames with IPE shear panels مقاله ژورنالی 94/07/20 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
81 Application of Viscous Dampers in Seismic Response Control of High-rise Buildings with Core and Outrigger مقاله کنفرانسی 94/06/31 Annual Intl. Civil, Architecture & Urbanism Conference (ICAUC2015)
82 Toward Buckling Free Tension-Only Braces Using Slack Free Connections مقاله ژورنالی 94/06/23 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
83 بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل بار افزون در ساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی مقاله کنفرانسی 94/06/16 پنجمین کنفرانس الوستیک
84 Using Friction Dampers in Retrofitting a Steel Structure with Masonry Infill Panels مقاله ژورنالی 94/05/19 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
85 بهبود شکل‌پذیری و رفتار چرخه ای مهاربند شکافدار با استفاده از نبشی فولادی مقاله ژورنالی 94/04/01 سازه و فولاد
86 لاستیک با میرایی بالا(HDR) برای استفاده در نسل جدید میراگرهای ویسکوالاستیک مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
87 بررسی رفتار قاب مهارشده واگرا با دو تیر پیوند قائم و ورق مابین مقاله کنفرانسی 94/03/13 دومین کنفرانس ملی زلزله
88 مطالعه رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح لاغر تقویت شده با الیاف پلیمری مسلح فلزی مقاله کنفرانسی 94/02/30 کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
89 شبیه سازی عددی اثر شکل ظرف بر رفتار دینامیکی میراگر مایع تنظیم شده مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
90 Variable baffle tuned liquid damper for semi active control of SDOF structures’ مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th Intl. Conference on Seismology and Earthquake Engineering
91 بررسی تأثیر مشخصات بال تیر پیوند قائم برشی بر عملکرد لرزه ای آن مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
92 بهبود عملکرد میراگرهای بیضی شکل در قاب فلزی مهاربند شورن به کمک ورق های سخت کننده جانبی مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
93 مطالعه تحلیلی اتصال خمشی تضعیف شده در مقطع تیر توسط جان لوله‌ای مقاله ژورنالی 94/02/15 مهندسی سازه و ساخت
94 شبیه سازی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با نوارهای FRP به روش المان محدود مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
95 کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی آن مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
96 بررسی رفتار قاب مهارشده واگرا با دو تیر پیوند عمودی و ورق مابین مقاله کنفرانسی 94/01/27 دومین کنفرانس ملی زلزله
97 معرفی و بررسی میراگر جدید ویسکوهایپرالاستیک مقاله کنفرانسی 94/01/27 دومین کنفرانس ملی زلزله
98 معرفی و بررسی میراگر جدید ویسکو هایپرالاستیک مقاله کنفرانسی 94/01/19 دومین کنفرانس ملی زلزله
99 Shake Table Tests of Using Single-Particle Impact Damper to Reduce Seismic Response مقاله ژورنالی 93/12/19 Asian Journal of Civil Engineering
100 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
101 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
102 Load carrying capacity of composite castellated beams مقاله کنفرانسی 93/12/06 1st International and 5th National Conference of Steel & Structure
103 بررسی رفتار چرخه ای قاب فولادی با استفاده از قطعات قوطی و لوله‌ به‌عنوان پانل برشی مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
104 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
105 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
106 In-Plane Rigidity of Laterally Loaded Composite Floor Systems, A Finite Element Approach مقاله ژورنالی 93/11/21 Asian Journal of Civil Engineering
107 شبیه سازی عددی اثر تیغه های چرخان بر رفتار دینامیکی میراگر مایع تنظیم شده مقاله کنفرانسی 93/11/16 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
108 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش دوم: دو سلولی) مقاله کنفرانسی 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
109 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش اول: تک سلولی) مقاله کنفرانسی 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
110 Application of Friction Pendulum Damper in Braced Frames and Its Effects on Structural Response مقاله ژورنالی 93/09/10 International Journal of Engineering and Technology
111 Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Using Hybrid Firefly Algorithm مقاله ژورنالی 93/09/10 International Journal of Engineering and Technology
112 مقایسه عملکرد لرزه ای میراگرهای تسلیمی مرکزی از فولاد ساختمانی و فولاد با حد جاری شدن پایین در ساختمانهای فولادی متداول مقاله ژورنالی 93/08/25 مهندسی عمران مدرس
113 تعیین هندسه مناسب اعضاء با مقاطع متغیردر قابهای فولادی ساختمانهای صنعتی مقاله ژورنالی 93/08/25 اساس
114 ارزیابی فنی آسیب پذیری یک پل موجود بزرگراهی مقاله کنفرانسی 93/08/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
115 رفتار لرزه‌ای سیستم قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک مقاله کنفرانسی 93/08/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
116 بررسی نحوه عملکرد، خرابی و بهسازی لرزهای مدارس دارای سازه بنایی، مطالعه موردی: بهسازی لرزهای دبستان بوعلی سینا رشت مقاله کنفرانسی 93/08/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
117 ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم ترکیبی سری میراگر جرمی و ستون مایع و ارائه روشی برای افزایش کارایی آن مقاله ژورنالی 93/07/05 مهندسی عمران مدرس
118 Table Size Effect on Wind Resistance of Mod-Bit Roofing Systems مقاله ژورنالی 93/05/10 Asian Journal of Civil Engineering
119 بررسی عددی کاهش برکنش ستونها در سازه های مهاربندی شده مقاله ژورنالی 93/03/20 مهندسی سازه و ساخت
120 Numerical study of progressive collapse in Intermediate Moment Resisting Reinforced Concrete Frame due to column removal مقاله ژورنالی 93/03/20 Civil Engineering Infrastructures journal
121 Towards lateral performance of CBF with unwanted eccentric connection: A finite element modeling approach مقاله ژورنالی 93/03/11 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
122 Modeling and Numerical Analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column مقاله کنفرانسی 93/02/18 9th International Congress on Civil Engineering
123 مدلسازی اندرکنش سازه و میراگر مایع تنظیم شده با در نظر گرفتن یک سازه 10 طبقه مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
124 طراحی میراگر مایع تنظیم شده برای سازه های عمرانی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
125 بررسی امکان استفاده ازمیراگرهای مایع با پره قابل تنظیم در کنترل نیمه فعال ساختمان مقاله کنفرانسی 93/02/15 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
126 Quasi-static cyclic tests on super-lightweight EPS concrete shear walls مقاله ژورنالی 93/01/12 ENGINEERING STRUCTURES
127 Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Using Hybrid Firefly Algorithm مقاله کنفرانسی 93/01/09 International Conference on Civil and Urban Engineering (ICCUE2014)
128 Application of Friction Pendulum Damper in Braced Frames and Its Effects on Structural Response مقاله کنفرانسی 93/01/09 International Conference on Civil and Urban Engineering (ICCUE2014)
129 قاب فولادی ترکیب شده با دیوار JK و نقش آن در صنعتی سازی ساختمان مقاله کنفرانسی 92/12/08 دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
130 ارزیابی کارایی جداسازهای الاستومری در بهبود رفتار دینامیکی سازه های فولادی منظم و نامنظم در پلان مقاله کنفرانسی 92/12/08 دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
131 بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم دوسطحی ترکیب زانویی و پیوند قائم مقاله کنفرانسی 92/12/08 دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
132 بررسی و معرفی دیوار JK و نقش آن در صنعتی سازی ساختمان مقاله کنفرانسی 92/12/01 همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
133 Experimental and analytical investigation on seismic behavior of ductile steel knee braced frames مقاله ژورنالی 92/10/26 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
134 Semi-active Seismic Control of Mid-Rise Structures Using Magneto-Rheological Dampers and Two Proposed Improving Mechanisms مقاله ژورنالی 92/10/20 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
135 Rebar Brace Equipped with Slack Free Connection to Reduce Seismic Vibration مقاله کنفرانسی 92/10/04 3rd International Conference of Acoustics and Vibration
136 Seismic Vibration of Arch Dam with Tuned Liquid Col-umn Gas Damper (TLCGD) مقاله کنفرانسی 92/10/04 3rd International Conference of Acoustics and Vibration
137 مطالعه عددی کاربرد قطعات کمانی شکل معکوس در بال تیر جهت بهبود رفتار چرخه ای قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
138 شناخت سیستمهای نوین میراگر فلزی با مکانیزم عملکرد متفاوت در کاهش آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
139 مطالعه پارامتریک رفتار قابهای ستون درختی فولادی در مجاورت آتش مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
140 مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی در عملکرد لرزه ای میراگرهای هیسترزیس قوطی در قوطی مقاله کنفرانسی 92/09/04 سومین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
141 ارزیابی عملکرد دینامیکی کفهای کامپوزیت ناشی از بار قدم زدن با استفاده از نتایج حاصل از پاسخ شتاب و سرعت کف مقاله کنفرانسی 92/09/01 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
142 مطالعه تحلیلی چند سیستم لرزه بر جهت مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن آرمه موجود مقاله کنفرانسی 92/07/15 پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
143 Study of an Innovative Two-Stage Control System: Chevron knee bracing & shear panel in series connection مقاله ژورنالی 92/07/13 Journal of Structural Engineering
144 Investigation of Reduction Factor in Steel Frames During Earthquake Based On Structural Geometries مقاله کنفرانسی 92/06/19 Restructuring of Cities Symposium with International Participation
145 Investigation of Seismic Behavior of Flexible Diaphragms In Typical Buildings مقاله کنفرانسی 92/06/19 Restructuring of Cities Symposium with International Participation
146 ارزیابی‌کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های شهر بندرعباس مقاله ژورنالی 92/06/15 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
147 بررسی عملکرد چرخه ای قاب خمشی خرپایی با استفاده از میراگر فولادی شکافدار مقاله کنفرانسی 92/06/15 دومین کنفرانس ملی یافته های نوین مهندسی عمران
148 Analytical study on cyclic behavior of chevron braced frames with shear panel system considering post-yield deformation مقاله ژورنالی 92/04/10 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
149 تعیین ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری ساختمان با دیوار باربر بتن مسلح با قالبهای عایق ماندگار حفره دار مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
150 تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی خمشی معمولی با تحلیل استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیرخطی با PGA افزاینده مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
151 بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی منظم و نامنظم در پلان مجهز به جداساز پایه الاستومری مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
152 کاربرد زوج پانل برشی برای بهبود رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده برون محور مقاله ژورنالی 92/02/15 مهندسی عمران مدرس
153 Evaluation of Hysteretic Behavior of Eccentrically Braced Frames with Zipper-Strut Upgrade مقاله ژورنالی 91/12/30 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
154 ارزیابی عملکرد ساختمان های فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی پال مقاله ژورنالی 91/12/04 سازه و فولاد
155 Using Pall Friction Dampers for Seismic Retrofit of a 4-Story Steel Building in Iran مقاله کنفرانسی 91/11/23 IMAC XXXI: A Conference and Exposition on Structural Dynamics
156 بررسی ضریب رفتار پیشنهادی آیین نامه ها در طراحی پلهای بتنی با تکیه گاه انبساط حرارتی ( نئوپرن ) مقاله ژورنالی 91/11/05 پژوهشنامه حمل و نقل
157 کنترل نیمه فعال سازه های نیمه مرتفع در برابر زلزله به کمک میراگرهای سیال مغناطیسی مقاله کنفرانسی 91/10/06 دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
158 عملکرد لرزه ای میراگر ترکیبی موازی جرمی و ستون مایع تنظیم شده در سازه های نیمه بلند مقاله کنفرانسی 91/10/06 دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
159 الگوریتمی کارآمد برای مدلسازی رفتار غیرخطی تیرهای بتن مسلح با استفاده از المانهای ماکرو مقاله ژورنالی 91/10/05 روشهای عددی در مهندسی
160 ارائه رابطه ای جهت تعیین طول مفصل پلاستیک ستونهای بتن آرمه تحت اثر زمین لرزه مقاله ژورنالی 91/10/05 روشهای عددی در مهندسی
161 بررسی نسبت میرایی ویسکوز معادل در میراگرهای هیسترزیس مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
162 بررسی عددی رفتار لرزه ای قاب سبک فولادی LSF مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
163 بررسی عددی عملکرد لرزه ای سیستم قاب فولادی سرد نورد شدهLSF دارای میراگر ADAS مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
164 بررسی تحلیلی و مقایسه عملکرد قاب های خمشی فولادی در دو شکل متعارف و مجهز شده به میراگر اصطکاکی با آرایش قطری با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی و تاریخچه زمانی غیر خطی مقاله کنفرانسی 91/09/15 دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
165 کاربرد میراگر هوشمند SMA برای کنترل غیرفعال سازه ها در معرض ارتعاشات لرزه ای مقاله کنفرانسی 91/09/08 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
166 Suitable Energy Dissipation Device to Improve Typical Private Buildings with Poor Seismic Performance مقاله ژورنالی 91/08/15 Journal of Seismology Earthquake Engineering
167 Seismic Design of Fuzzy Controller for Semi-Active Tuned Mass Dampers Using Top Stories as the Mass مقاله ژورنالی 91/08/15 Asian Journal of Civil Engineering
168 An investigation on the behavior of column -Tree Steel Joints in Fire مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
169 The Effect of Friction on Response Reduction Using an Impact Damper مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
170 Application of Particle Swarm Optimization for improving seismic response of structures with MR dampers مقاله کنفرانسی 91/06/27 International Conference on Noise and Vibration Engineering
171 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation مقاله ژورنالی 91/06/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
172 Investigation of Reduction Factor in Steel Frames During Earthquake Based On Structural Geometries مقاله کنفرانسی 91/04/14 3rd International Conference on Construction in Developing Countries
173 Investigation of Seismic Behavior of Flexible Diaphragms In Typical Buildings مقاله کنفرانسی 91/04/14 3rd International Conference on Construction in Developing Countries
174 بررسی عملکرد یک سیستم میراگر فلزی نوین در بهبود رفتار لرزه ای مهاربندهای هم محور مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران: نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
175 ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیرسازه ای حساس به تغییرمکان متکی بر قاب های خمشی مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران: نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
176 ارزیابی شکل پذیری و استهلاک انرژی میراگر فلزی نوین لوله در لوله برای کاربرد در قابهای فولادی مهاربندی شده مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران: نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
177 ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگر ستون مایع تیظیم شده در سازه های متوسط و بلند مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران: نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
178 ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگر جرمی تک و چندگانه تنظیم شده در سازه های بلند مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
179 ارائه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
180 تأثیر خروج از مرکزیت درون صفحه ای اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر عملکرد قابهای فولادی مقاله ژورنالی 91/02/16 مهندسی عمران فردوسی
181 کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای مقاله ژورنالی 91/02/15 نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش
182 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله های حوزه نزدیک به کمک تحلیل دینامیکی افزاینده مقاله کنفرانسی 91/02/13 چهارمین کنفرانس بین المللی بهسازی لرزه ای
183 THE EFFECT OF FRICTION ON THE LATERAL RESISTANCE OF STEEL COLUMNS FILLED WITH CONCRETE (CFST مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th International Conference on Seismic Retrofitting
184 ضریب رفتار پلهای بتنی با سیستم جداسازی لرزه ای مقاله ژورنالی 91/02/10 مهندسی حمل و نقل
185 Experimental investigation of utilizing TLD with baffles in a scaled down 5 - story benchmark building مقاله ژورنالی 90/10/11 JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES
186 Numerical Studies of the Conventional Impact Damper with Optimality and Uncertainty Considerations مقاله ژورنالی 90/10/11 SCIENTIA IRANICA
187 Risk reduction and externally FRP retrofitting of RC columns subjected to extreme loading conditions مقاله ژورنالی 90/10/11 Asian Journal of Civil Engineering
188 کاربرد میراگر مایع تنظیم شده TLD در سازه های با فرکانس ارتعاشی بالا مقاله کنفرانسی 90/09/30 اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
189 تحلیل آزمایشگاهی میراگر ضربه ای در کاهش ارتعاشات هارمونیکی مقاله کنفرانسی 90/09/30 اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
190 Evaluation of Hysteretic Behavior of Eccentrically Braced Frames with Zipper-Strut Upgrade مقاله کنفرانسی 90/09/30 1st International Conference on Acoustic and Vibration
191 The Effect of Friction on Response Reduction Using an Impact Damper مقاله کنفرانسی 90/09/30 1st International Conference on Acoustic and Vibration
192 Optimum parameters of tuned liquid column-gas damper for mitigation of seismic-induced vibrations of offshore jacket platforms مقاله ژورنالی 90/09/28 Structural Control and Health Monitoring
193 روشهای تعیین ضریب رفتار سازه ها و عوامل موثر بر آن مقاله کنفرانسی 90/08/04 سومین کنفرانس ملی عمران شهری
194 بررسی عملکرد سه روش کنترل غیرفعال در بهبود پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی مقاله ژورنالی 90/07/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
195 The Influence of Column Shapes on Behavior of RC Buildings Subjected to Near-Fault Ground Motions مقاله کنفرانسی 90/06/12 1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
196 بررسی عددی رفتار چرخه ای قابهای بادبندی قطری خارج از مرکز در دو حالت اتصال مفصلی و گیردار مقاله ژورنالی 90/06/08 سازه و فولاد
197 نقش قطعات زانویی در بهبود عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده قطری و شورن در برابر بار جانبی مقاله ژورنالی 90/05/16 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
198 ارزیابی رفتار لرزه ای یک میراگر اصطکاکی با قطعات نیمرخهای فلزی و لنت ترمز مقاله ژورنالی 90/05/15 اساس
199 Influence of In-Plane Eccentricity in Connection Type of Brace Members to Column and Beam on Seismic Behavior of Steel Frames مقاله کنفرانسی 90/04/13 EuroDyn2011 8th International Conference on Structural Dynamics
200 تاثیر میرایی و زمان تناوب جداساز بر روی پاسخ لرزهای سازه جداسازی شده در حین ضربه به دیوارهای محیطی اطراف تحت زلزله حوزه نزدیک مقاله کنفرانسی 90/02/26 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
201 Analysis of Performance of Tuned Liquid Damper with Rotatable Baffles Utilizing Finite Element Method مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th Intl. Conference on Seismology and Earthquake Engineering SEE6
202 Behavior of Base isolated Structures in the Christchurch Earthquake مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th Intl. Conference on Seismology and Earthquake Engineering SEE6
203 طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرای خمشی باتیرپیوند میانی با استفاده از روش انرژی مقاله ژورنالی 90/02/15 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
204 بررسی کاربرد سیستم ترکیبی از بادبند شورن زانویی و پانل برشی بصورت سری مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
205 بررسی نقاط ضعف سیستمهای قاب خمشی مهاربند هم محور و مهاربند برون محور مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
206 ارزیابی عملکرد لرزه ای اتصالات خرجینی نسبت به اتصالات نیمه صلب در ساختمان های فولادی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
207 طراحی و بهسازی قابهای بتن مسلح با مهاربند فلزی همگرا بر اساس عملکرد مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
208 بهسازی تیر طره بتن مسلح با ورق فلزی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
209 Experimental Study on Effectiveness of TLD with Rotatable Baffles in Suppressing Dynamic Excitation مقاله کنفرانسی 90/01/01 International Conference on Technological Advancements in Civil Engineering ICTACE 2011
210 Study on Possibility of using Tuned Liquid Dampers (TLD in High Frequency Structures مقاله کنفرانسی 89/12/29 International Conference on Technological Advancements in Civil Engineering ICTACE 2011
211 Numerical and Experimental Study of Effects of Installing Rotatable Baffles on Characteristics of Tuned Liquid Damper TLD مقاله کنفرانسی 89/12/29 International Conference on Technological Advancements in Civil Engineering ICTACE 2011
212 بررسی کاربرد زوج پانل برشی جهت بهبود رفتار لرزهای قاب های مهاربندی شده برون محور مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
213 بررسی میراگر جرمی غیرفعال و نیمه فعال برای سازه های فولادی مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد زارع. عبدالرضا خلیلی. محمدخلیل زهرائی. سید مهدی و اصنافی. علیرضا
214 Effectiveness of Variably Tuned Liquid Damper in suppressing dynamic excitation مقاله کنفرانسی 89/09/16 21st Australian Conference on the Mechanics of Structures and Materials
215 صنعتی سازی ساختمان به کمک سیستم نیمه پیش ساخته بتن مسلح مقاله کنفرانسی 89/09/01 دومین همایش فناوریهای نوین ساختمانی و صنعتی سازی
216 تاثیر خصوصیات مفصل پلاستیک در رفتار غیرخطی قابهای بتن مسلح مقاله ژورنالی 89/08/15 مهندسی عمران مدرس
217 بررسی عددی تاثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های فولادی مقاله ژورنالی 89/07/15 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
218 تقویت ساختمانهای بتنی با میراگر جرمی غیرفعال فعال و نیمه فعال مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
219 بررسی آزمایشگاهی کاربرد تیر پیوند قائم در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی مقاله ژورنالی 89/07/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
220 استفاده از سازه های پیش ساخته 3D Panel کامل با هدف کاهش نیروی زلزله مقاله کنفرانسی 89/07/07 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
221 مقایسه معیارهای پذیرش مهاربندهای ضربدری در روشهای ارزیابی سریع تفصیلی و آییننامه طراحی سازههای فولادی مقاله ژورنالی 89/05/25 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
222 Single Unit Impact Damper in Harmonic and Impulsive Vibrations مقاله کنفرانسی 89/05/05 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
223 Study on Possibility of Using Tuned Liquid Dampers in High Frequency Structures مقاله کنفرانسی 89/04/27 the 17th Intl. Congress on Sound Vibration
224 Impact of Using Movable Baffles in Characteristics of Tuned Liquid TLD مقاله کنفرانسی 89/04/27 the 17th Intl. Congress on Sound Vibration
225 Seismic Evaluation and Retrofit of a 7th Century Historical Brick Masonry Dome in Semnan مقاله کنفرانسی 89/04/03 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering
226 Seismic Behavior of BRB Frames Under Near Fault Excitations مقاله کنفرانسی 89/04/03 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering
227 Robustness Estimation of Impact Damper Due to Eathquake Excitation May 30-June 3 2010 مقاله کنفرانسی 89/03/09 3rd International Disaster and Risk Conference IDRC
228 Analytical and expremintal Studies to Reduce Seismic Vibration in Critical Infrastructures Utilizing Impact Damper May 30-June 3 2010 مقاله کنفرانسی 89/03/09 3rd International Disaster and Risk Conference IDRC
229 تاثیر خروج از مرکزیت اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
230 بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
231 اثرات Fling Step و Forward Directivity در ارزیابی پارامترهای قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر (BRBF مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
232 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
233 امکان استفاده از میراگر مایع متوازن TLD در سازه های با فرکانس ارتعاشی بالا مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
234 بررسی رفتار قابهای مهاربندی شده زانویی در مقابل بارهای جانبی مقاله ژورنالی 89/01/20 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
235 Effectiveness-robustness objectives in MTMD system design: An evolutionary optimal design methodology مقاله ژورنالی 88/12/10 Structural Control and Health Monitoring
236 مقایسه پاسخ لرزه ای غیر همبسته یک جهته و همبسته دو جهته در جداگرهای لاستیکی - سربی پلهای جداسازی شده مقاله ژورنالی 88/11/15 پژوهشنامه حمل و نقل
237 توسعه طراحی لرزه ای قاب خمشی فولادی با استفاده از روش انرژی مقاله ژورنالی 88/10/20 سازه و فولاد
238 Studying the Rehabilitation of Existing Structures Using Compound System of Cables and Shape Memory Alloys مقاله کنفرانسی 88/09/18 ATC SEI Conference on Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and other Structures
239 Seismic Retrofit of Existing Structures Using Compound System of Cables and Shape Memory Alloys مقاله کنفرانسی 88/09/11 8th International Conference on Shock Impact Loads on Structures
240 بررسی ضریب مقاومت افزون درطراحی لرزه ای پای ستونهای مهاربندی شده مقاله کنفرانسی 88/08/26 چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 حال و آینده
241 بررسی لنگی برشی در ساختمانهای بتن مسلح نیمه بلند با دیوار برشی مقاله کنفرانسی 88/08/26 چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 حال و آینده
242 بررسی عددی کاربرد میراگرهای سیال ویسکوز در بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی میان مرتبه مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
243 بررسی نوعی سیستم مقاوم جانبی مرکب از کابل و آلیاژ حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
244 برآورد کیفی آسیبپذیری ساختمانهای شهر بندرعباس در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
245 مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای ساختمان فولادی چندطبقه با مهاربند زانویی قطری و شورون مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
246 بررسی عددی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پلهای فلزی راه آهن مقاله کنفرانسی 88/07/05 دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ICRARE2009
247 Effect of Impact Damper on SDOF System Vibrations Under Harmonic and Impulsive Excitations مقاله کنفرانسی 88/06/17 7th Intl Conference on Modern Practice in Stress Vibration Analysis
248 Energy-based method in seismic design of eccentrically braced frames مقاله کنفرانسی 88/05/25 6th edition of STESSA2009 Specialty Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Areas
249 Improving seismic performance of steel structures due to near-fault earthquakes using hybrid damping system مقاله کنفرانسی 88/05/25 6th edition of STESSA2009 Specialty Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Areas
250 بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمانهای مهاربندی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور مقاله ژورنالی 88/05/20 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
251 Effect of impact damper on SDOF system vibrations under harmonic and impulsive excitations مقاله ژورنالی 88/05/10 Journal of Physics: Conference Series
252 Application of Shape Memory Alloy as an Energy Dissipater in Civil Engineering مقاله کنفرانسی 88/04/03 the Joint ASCE-ASME-SES Conference on Mechanics and Materials
253 The New Approach to the Design of Impact Damper versus Harmonic Load and Comparison of Optimum IDopt with TNDopt مقاله کنفرانسی 88/04/01 ICEDyn2009 International Conference on Structural Engineering Dynamics
254 Damping Characteristics of Impact Damper on SDOF System Vibrations Under Different Excitations مقاله کنفرانسی 88/04/01 ICEDyn2009 International Conference on Structural Engineering Dynamics
255 بررسی عملکرد سیستم ترکیبی میراگرهای ویسکوالاستیک و اصطکاکی در برابر زلزله های حوزه نزدیک مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
256 کاربرد روش انرژی در طراحی قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
257 Analytical Studies of Impact Damper on SDOF System Vibrations under Harmonic and Impulsive Excitations مقاله کنفرانسی 88/02/21 8th International Congress in Civil Engineering
258 کاربرد روش انرژی در طراحی قاب¬های خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
259 روش های ساده شده تحلیل لرزه ای مخازن هوایی با لحاظ نمودن اندرکنش سیال - سازه - خاک مقاله ژورنالی 88/02/15 فصل نامه فنی-مهندسی عمران و مقاوم سازی
260 Numerical Study of the Diaphragm Behavior of the Composite Floor Systems Subjected to Lateral Load مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete Development
261 Seismic Finite Element Analysis of Irregular Reinforced Concrete Buildings in Elevation مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete Development
262 بررسی رفتار و راندمان بادبندهای زانویی در بهسازی تقویت قالبهای بتن مسلح مقاله ژورنالی 88/01/20 ماهنامه بین المللی راه و ساختمان
263 بررسی عددی تاثیر بازشوها بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی سخت نشده مقاله ژورنالی 87/12/15 علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت
264 ارزیابی عملکرد لرزه ای پلها با تکیه گاههای موجود انبساط حرارتی مقاله ژورنالی 87/11/20 پژوهشنامه حمل و نقل
265 Semi - Active Control of Wind Excited Tall Buildings مقاله ژورنالی 87/11/10 JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
266 Seismic Response of Reinforced Concrete Building with Viscoelastic Damper under Near Field Earthquake مقاله ژورنالی 87/10/12 Asian Journal of Civil Engineering
267 Studying the Rehabilitation of Existing Structures Using Compound System of Cables and Shape Memory Alloys مقاله ژورنالی 87/10/12 Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures
268 بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتنی با مهاربند زانویی بکمک تحلیل مودال پوش اور مقاله کنفرانسی 87/07/29 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
269 مقاوم سازی و مرمت سازه های بنایی مقاله کنفرانسی 87/07/29 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
270 Impact of Table Size on the Performance of the Thermo - Plastic Roofing Systems under Wind Uplift Pressures مقاله ژورنالی 87/07/10 SCIENTIA IRANICA
271 مقایسه عددی رفتار قابهای بادبندی قطری خارج از مرکز با قابهای خمشی و بادبندی هم مرکز مقاله کنفرانسی 87/06/05 همایش ملی مقاوم سازی ایران
272 Reducing Seismic Vibration in Critical Infrastructures Utilizing Impact Damper مقاله کنفرانسی 87/06/04 International Disaster and Risk Conference
273 کنترل ارتعاشات لرزه ای قابهای فولادی متعارف به کمک میراگر جرمی مقاله ژورنالی 87/05/15 مجله بین المللی علوم مهندسی
274 Effectiveness-Robustness Compromise for optimum Design of MTMD Systems through Multi Objective GA Optimization مقاله کنفرانسی 87/04/17 7th European Conference on Structural Dynamics
275 Effect of Impact Damper on SDOF Systems Vibrations Under Different Excitations مقاله کنفرانسی 87/03/30 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics
276 Nonlinear Dynamic Response of Base-Isolated Structures with Different Characteristics of Superstructures and Isolators مقاله کنفرانسی 87/03/20 CSCE 2008 Annual Conference
277 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' مقاله ژورنالی 87/03/12 SCIENTIA IRANICA
278 بررسی کارایی الگوریتمLQR در راندمان جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
279 پیش بینی پارامترهای بهینه میراگرهای جرمی چندگانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
280 کاهش پاسخ لرزه ای ساختمانهای مهاربندی شده فولادی با استفاده از قاب میراگر پشت بام مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
281 Seismic Assessment and Comparison of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 87/02/17 4th National Congress in Civil Engineering
282 Impact of Number of Stories on Seismic Behavior of Yielding Damped Braced Frames مقاله کنفرانسی 87/02/17 4th National Congress in Civil Engineering
283 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs مقاله ژورنالی 87/02/03 SCIENTIA IRANICA
284 مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده زانویی مقاله ژورنالی 87/02/01 سازه و فولاد
285 Effect of Impact Damper on SDOF system vibration under different excitations مقاله کنفرانسی 86/11/19 Challenges and Applications of Mathematical Modelling Techniques in Building Science
286 Earthquake risk assessment in Tehran using dominance-based rough set approach مقاله کنفرانسی 86/10/16 4th GIS Conference along with ISPRS Workshop on Geoinformation and Decision Support Systems
287 Seismic Performance of TMDs in Improving the Response of MRF Buildings مقاله ژورنالی 86/10/11 SCIENTIA IRANICA
288 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تهران با استفاده از رویکرد مجموعه راف برتری مبنا مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
289 ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهر بندرعباس مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
290 Investigation and Comparison of the Earthquake of Silakhor desert desert and Bam مقاله کنفرانسی 86/06/23 Innovations in Structural Engineering and Construction
291 Tehran Seismic Vulnerability Assessment using Dempster-Shafer Theory of Evidence مقاله کنفرانسی 86/05/18 Map Asia Conference
292 کاربرد تیر پیوند قائم برای کاهش خسارات لرزه ای ساختمانهای فولادی مقاله ژورنالی 86/05/15 مهندسی ساختمان و علوم مسکن
293 Numerical Analysis of Composite Floor Diaphragms Behavior under Lateral Loads مقاله کنفرانسی 86/03/23 COMPDYN European Conference on Computational Methods in Structural Dynamics & Earthquake Engineering
294 Design Methodology for MTMD Performance Optimization Using a New Criterion for Robustness مقاله کنفرانسی 86/03/23 COMPDYN European Conference on Computational Methods in Structural Dynamics & Earthquake Engineering
295 Effect of Story Numbers on Seismic Performance of Multi Story Buildings Having TMDs مقاله کنفرانسی 86/03/08 10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures
296 مقایسه عملکرد لرزه ای پلها با جداگر و تکیه گاه انبساط حرارتی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
297 بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی بتنی پیش ساخته با اتصالات دوگانه مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
298 مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله های حوزه نزدیک مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
299 Passive Control of Steel Braced Frames Using Ductile Knee Elements مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th Intl. Conference on seismology and earthquake Engineering (SEE5
300 اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در هنگام زلزله مقاله ژورنالی 86/02/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
301 بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی چرخشی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
302 بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
303 بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربند زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی (Nonlinear Cyclic Pushover) مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
304 مدلسازی و تحلیل لرزه ای ساختمانهای خمشی فولادی با مخازن آب در بام مقاله ژورنالی 86/02/10 مدل سازی در مهندسی
305 مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای قابهای فولادی میان مرتبه مقاله ژورنالی 86/02/10 مدل سازی در مهندسی
306 مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی مقاله ژورنالی 85/11/01 استقلال
307 بهسازی لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از میراگر پانل برشی مقاله کنفرانسی 85/10/26 همایش تکنولوژی های نوین بهسازی لرزه ای
308 Destructive Effects of the 2003 Bam Earthquake on Structures مقاله ژورنالی 85/10/11 Asian Journal of Civil Engineering
309 بررسی جنبه های گوناگون طراحی قابهای مهاربندی شده همگرا بر مبنای ضوابط طراحی لرزه ای سازه های فولادی امریکا مقاله کنفرانسی 85/10/01 اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی
310 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) مقاله ژورنالی 85/09/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
311 Impact of Seismic Excitation Characteristics on the Efficiency of Tuned Liquid Column Dampers مقاله ژورنالی 85/09/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
312 بررسی عملکرد میراگرهای مایع تنظیم شده در جهت کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه ها مقاله ژورنالی 85/08/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
313 Evaluation of Retrofitting Methods for Flexible Floor Slabs مقاله کنفرانسی 85/06/12 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
314 Effects of Strong Ground Motion Characteristics on the Efficiency of Tuned Liquid Column Dampers مقاله کنفرانسی 85/05/23 STESSA 2006
315 An investigation on the effects of earthquake excitation parameters on effectiveness of Tuned liquid Column Dampers مقاله کنفرانسی 85/05/23 5th International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas
316 بررسی عددی بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی در مناطق زلزله مقاله ژورنالی 85/05/01 مهندسی ساختمان و علوم مسکن
317 Effects of considering local site conditons on the design of multiple tuned mass dampers مقاله کنفرانسی 85/04/20 Fourth World Conference on Structural Control and Monitoring
318 Passive Control of Steel Braced Frames Using Shear Panel System مقاله کنفرانسی 85/04/19 4th World Conference on Structural Control and Monitoring
319 Passive Seismic Control of Masonry Jack Arch Slabs مقاله کنفرانسی 85/04/19 4th World Conference on Structural Control and Monitoring
320 استفاده از پانل برشی برای ارتقای کیفی ساختمانهای فولادی در شهر تهران مقاله کنفرانسی 85/03/01 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
321 کاربرد میراگرهای اصطکاکی برای بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود مقاله کنفرانسی 85/03/01 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
322 بررسی پارامتریک بار طراحی لغزش در میراگر اصطکاکی پال مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
323 بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های مختلف با میراگرهای ویسکوالاستیک مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
324 محاسبه ضریب رفتار قابهای با مهاربندی کمانش ناپذیر متناسب با مقادیر استاندارد 2800 مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
325 مقایسه نیازهای عملکردی و پارامترهای لرزه ای آئین نامه کانادا و آشتو در تحلیل پلهای بزرگراهی مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
326 Consideration of the New Zealand's Guideline of Seismic Assessment of Existing Steel Buildings مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International congress. on civil engineering
327 Effectiveness of TMDs in Mitigating Seismic Vibration of Multi-Story Buildings مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International congress. on civil engineering
328 بررسی روشهای کاهش پدیده تورق در تیرهای مقاومسازی شده با FRP مقاله کنفرانسی 85/02/11 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
329 کاربرد تیر پیوند قائم در کنترل غیر فعال ساختمانهای فولادی موجود در کشور مقاله کنفرانسی 85/02/11 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
330 Comparing Lateral Performance of Traditional and Engineered Jack-Arch Slabs مقاله کنفرانسی 85/02/11 1st International Congress. on Seismic Retrofitting
331 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتنی متعارف با توجه به شرایط ژئوتکنیکی مناطق ساحلی بندرعباس مقاله ژورنالی 84/11/01 اساس
332 افزایش ایمنی پلها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه ای مقاله ژورنالی 84/11/01 پژوهشنامه حمل و نقل
333 کاربرد تیر پیوند قائم در کنترل غیرفعال ساختمانهای فولادی موجود در کشور مقاله ژورنالی 84/11/01 اساس
334 Impact of Joist Direction on the Diaphragm Behavior of Composite Floor Systems مقاله ژورنالی 84/10/11 Journal of Seismology Earthquake Engineering
335 CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL BRACED FRAMES HAVING SHEAR PANEL SYSTEM مقاله ژورنالی 84/10/11 Asian Journal of Civil Engineering
336 Sesimic Response Reduction of Tall Buildings Using TMDs مقاله کنفرانسی 84/09/17 International conf. on high-rise structures
337 Fuzzy control of high-rise structures subjected to wind excitation مقاله کنفرانسی 84/09/17 International conf. on high-rise structures
338 Study of the Diaphragm Behavior of Composite Floor Systems مقاله کنفرانسی 84/09/16 6th Asia-pacific Conference on Shock and Impact Load on Structure
339 کاربرد میراگر جرمی برای کاهش ارتعاشات ضربه ای باد در پلهای بلند مقاله ژورنالی 84/09/15 بنا
340 Semi-Active Control of Wind Excited Tall Building Using Fuzzy Controller مقاله کنفرانسی 84/06/21 6th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering
341 استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی مقاله ژورنالی 84/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
342 بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهر قزوین مقاله ژورنالی 84/05/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
343 بررسی کاربرد و عملکرد سقفهای طاق ضربی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 84/02/28 همایش زلزله بم
344 بررسی عملکرد دیافراگمی سقفهای مرکب تحت تاثیر بار درون صفحه ای متناوب مقاله کنفرانسی 84/02/10 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
345 مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه مقاله کنفرانسی 84/02/10 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
346 مقاوم سازی ساختمانهای فولادی موجود مقاله کنفرانسی 83/11/01 دوره آموزشی مقاوم سازی ساختمانهای فولادی و بتنی
347 راهکارهای عملی مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح موجود مقاله کنفرانسی 83/10/03 دوره آموزشی طرح و اجرای ساختمانهای بتنی
348 ضعفهای اجرائی ساختمانهای بتنی مقاله کنفرانسی 83/10/03 دوره آموزشی طرح و اجرای ساختمانهای بتنی
349 عملکرد لرزه ای ساختمانهای بنایی و مقاوم سازی آنها مقاله کنفرانسی 83/09/26 سمینار آموزشی ساختمانهای بنایی
350 The effect of using TMD on the response of composite structures مقاله کنفرانسی 83/09/26 International Conference on Computational Methods
351 مقایسه چند شیوه مقاوم سازی ساختمانهای بتنی موجود مقاله کنفرانسی 83/08/06 همایش آموزشی مقاوم سازی
352 پانلهای سبک دیوار و سقف مقاله ژورنالی 83/08/02 ماهنامه بین المللی راه و ساختمان
353 عملکرد لرزه ای و راهکارهای عملی مقاوم سازی ساختمانهای بنائی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 83/07/23 دوره اموزشی ارزیابی آسیب پذیری و روشهای مقاوم سازی ساختمانها
354 برآورد آسیب پذیری لرزه ای کیفی ساختمانهای شهرقزوین مقاله کنفرانسی 83/07/23 دوره آموزشی ارزیابی آسیب پذیری و روشهای مقاوم سازی ساختمانها
355 بهسازی پلهای فولادی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 83/06/15 دوره آموزشی عیب یابی و نگهداری ابنیه فنی
356 میراگرهای مایع تنظیم شده برای کنترل غیرفعال سازه ها مقاله ژورنالی 83/06/02 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
357 علل ضعف در سازه های فلزی مقاله ژورنالی 83/06/02 ماهنامه بین المللی راه و ساختمان
358 Seismic Performance of Existing Buildings in Bam Earthquake مقاله کنفرانسی 83/05/11 13th World conference on Earthquake engineering
359 جداسازی لرزه ای: روشی مؤثر و کارآمد در کاهش اثرات زلزله در پلها مقاله کنفرانسی 83/04/11 همایش زلزله
360 بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود با ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای مقاله کنفرانسی 83/04/11 همایش زلزله
361 ضعفها واشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی مقاله کنفرانسی 83/03/28 دوره آموزشی طرح و اجرای ساختمانهای بتنی
362 مقایسه ضوابط لرزه ای دستورالعمل بهسازی لرزه ای با استاندارد 2800 برای ساختمانهای فولادی مقاله کنفرانسی 83/03/05 کارگاه تخصصی دستورالعمل بهسازی لرزه ای
363 طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود مقاله کنفرانسی 83/03/05 کارگاه تخصصی دستورالعمل بهسازی لرزه ای
364 تاثیر خوردگی بر شکل پذیری فولاد مقاله کنفرانسی 83/03/03 دوره آموزشی خوردگی
365 طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی مقاله کنفرانسی 83/03/03 نخستین همایش آموزشی مهندسی زلزله
366 بررسی تحلیلی کاربرد میراگر مایع تنظیم شده برای کاهش ارتعاشات سازه ها مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی عمران
367 مطالعات لرزه ای ساختمانهای قزوین به روش کیفی مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی عمران
368 Dynamic response of composite tanks with and without TMDs مقاله کنفرانسی 83/02/16 1st conference of FRP and its applications
369 بررسی آسیب پذیری و بهسازی پلهای فلزی موجود در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 82/12/12 همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات
370 عملکرد ساختمانهای بنائی در زلزله های اخیرکشور از دید استاندارد 2800 مقاله کنفرانسی 82/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی استاندارد 2800
371 رعایت آئین نامه زلزله کشوردر اجرای ساختمانهای فولادی مقاله کنفرانسی 82/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی استاندارد 2800
372 بررسی تحلیلی کاربرد میراگر مایع تنظیم شده برای کنترل برجهای فرودگاهی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 82/11/27 کنفرانس بین المللی هوافضا
373 عملکرد ساختمانهای فولادی در زلزله 5 دی ماه 82 بم مقاله کنفرانسی 82/10/29 کارگاه آموزشی مشاهدات زلزله بم
374 Seismic retrofitting of steel slab-on-girder bridges مقاله کنفرانسی 82/09/28 Intl. Conference on Inspection, appraisal, repairs & maintenance of structures
375 کنترل کیفیت جوشکاری در اجرای ساختمانهای فولادی مقاله کنفرانسی 82/09/10 سومین کنگره منطقه خاورمیانه
376 Effect of rust on strength and ductility of steel members and componenets مقاله ژورنالی 82/06/10 Asian Journal of Civil Engineering
377 بررسی علل ضعف اجرای ساختمانهای فولادی در کشور مقاله ژورنالی 82/04/01 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
378 مشکلات اجرایی ساخت و ساز و راههای ارتقای کیفی آن مقاله کنفرانسی 82/03/20 همایش ملی نظام مهندسی
379 عملکرد پلهای فلزی با انواع دیافراگمهای جانبی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 82/02/22 چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
380 Monotonic and Cyclic Ductility of Rusted Steel Structural Elements مقاله کنفرانسی 82/02/22 4th Intl. Conference on seismology and earthquake Engineering
381 عملکرد دیوار برشی فولادی تقویت نشده تحت بارگذاری رفت و برگشتی مقاله ژورنالی 82/02/15 فصلنامه تازه های رواندرمانی
382 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
383 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
384 بررسی و مقایسه چند شیوه مقاوم سازی ساختمانهای بتنی کوتاه مرتبه در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
385 حفاظت از زیر سازه پلهای فولادی در مقابل زلزله با افزودن شکل پذیری روسازه مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
386 بررسی مشکلات ساخت و ساز در تهران و راههای ارتقای کیفی آن مقاله کنفرانسی 81/11/29 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
387 of Rust on Cyclic Ductility of steel Members مقاله کنفرانسی 81/08/28 Intl. Conference on Protection of Structures against Hazards
388 رفتار ساختمانهای استانهای قزوین و همدان در برابر زلزله اول تیر 81 چنگوره و روشهای بازسازی آنها مقاله ژورنالی 81/08/15 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
389 Ductile End-Diaphragms for slab-on-girder steel bridges مقاله کنفرانسی 81/08/05 SEWC2002 Structural Engineers World Congress
390 بررسی آسیب پذیری ساختمانهای روستائی در برابر زلزله اول تیر 81 مقاله کنفرانسی 81/07/26 نهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران
391 جنبه های کاربردی مقاوم سازی ساختمانهای موجود مقاله کنفرانسی 81/05/12 سمینار آموزشی مقاوم سازی ساختمانهای بنائی, فولادی و بتنی
392 بررسی عملکرد ساختمانهای استانهای قزوین و همدان در برابر زلزله چنگوره -آوج مقاله کنفرانسی 81/05/07 سمینار درسهائی از زلزله چنگوره -آوج
393 Lateral Response of Steel Slab-on-Girder Bridges with and without Diaphragms مقاله کنفرانسی 81/04/05 5WCCM Computational Mechanics
394 Effect of diaphragms on lateral behavior of steel slab-on-girder bridges مقاله کنفرانسی 81/02/12 8th Symposium on Behavior of Structures Subjected to Earthquake
395 بهسازی پلهای فلزی در برابر زلزله به کمک دیافراگمهای جانبی شکل پذیر مقاله کنفرانسی 81/02/07 اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
396 Displacement - based energy dissipation systems for steel bridges diaphragms مقاله ژورنالی 80/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
397 Displacement-based energy dissipation systems for steel bridge diaphragms مقاله ژورنالی 80/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
398 Table size effect on evaluation of roofing Mod-Bit systems مقاله کنفرانسی 80/04/02 5th International Conference on Building Envelope
399 Ductile end -diaphragms for seismic retrofit of steel bridges مقاله کنفرانسی 78/10/11 12th World Conference on earthquake engineering
400 Numerical Evaluation of roofing systems for wind uplift pressures مقاله کنفرانسی 78/03/11 10th International Conference on wind engineering
401 Experimental work on ductile end-diaphragms for slab -on firder steel bridges مقاله کنفرانسی 78/02/27 3rd Intl. Conference on seismology and earthquake Engineering
402 Cyclic Testing of ductile end-diaphragms for slab-on-girder steel bridges مقاله ژورنالی 77/10/11 Journal of Structural Engineering
403 Ductile End - diaphragms for Seismic retrafit of Slab - on - girden steel bridges مقاله ژورنالی 77/10/01 Journal of Structural Engineering
404 Ductile end- diaphragms to seismically retrofit short and medium span steel bridges مقاله کنفرانسی 77/08/13 5th International Conference on short and Medium Span Bridges ,July 1998 ,Calgary Alberta also the 14th U.S japan Bridge Engineering workshop
405 Impact of diaphragms on Seismic resporse of existing Slab - on - girdes steel bridges مقاله ژورنالی 77/05/20 Journal of Structural Engineering
406 Energy dissipating stiff diaphragms for steel bridges in seismic regions مقاله ژورنالی 77/04/10 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
407 Diaphragms impact on seismic performance of steel bridges مقاله کنفرانسی 77/03/11 6th US National Conference on Earthquake Engineering
408 Energy dissipating stiff diaphragms for steel bridges in seismic region مقاله ژورنالی 76/10/14 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
409 Special ductile end-diaphragms for the seismic retrofit of slab-on firder steel bridges مقاله کنفرانسی 76/10/11 Structural Engineers World Congress
410 Effect of Severe corrosion on cyclic ductility of steel مقاله ژورنالی 76/08/10 Journal of Structural Engineering
411 Alternating plasticity resistance of corroded steel members مقاله کنفرانسی 76/05/12 2nd Intl. Conference on the behavior of steel structures in seismic areas (stessa 97) i
412 Ductile End-diaphragms for Seismically protect substructures of Slab-on-girden steel bridges مقاله کنفرانسی 76/05/09 5th Intl.Colloquium on Stability and Ductility of steel structures
413 Some observations on the effect of corrosion on ductility of steel members and components مقاله کنفرانسی 76/03/12 Proceeding SSRC annual technical session
414 Innovative ductile seismic retrofit of slab-on-girder steel bridges مقاله کنفرانسی 76/02/14 4th Intl. Conference on Civil Engineering
415 Capacity design principles and ductile end- diaphragms to seismically retrofit slab-on -firder steel bridges having Vulnerable substructures مقاله کنفرانسی 76/02/12 25th CSCE Annual Conference
416 Ductility of corroded steel members and components مقاله کنفرانسی 75/09/21 Intl. Conference on Advances in Steel Structures
417 Ductility of corroded steel members and components مقاله کنفرانسی 75/04/29 Conference on civil Engineering, CCEISC
418 Substructure protection by ductile end-diaphragms مقاله کنفرانسی 75/03/27 4th national workshop on bridge Research in progress
419 P-Q Effects on nonlinera analysis of cable stayed bridges مقاله کنفرانسی 69/02/24 3rd International Civil Engineering Congress
420 Wind Effects on Suspension Bridges مقاله کنفرانسی 69/02/11 1st.International Conference on Analysis & Design of Bridges
421 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بهسازی لرزه ای ساختمان فولادی به كمك دیوارهای نگهدارنده خارجی و میراگرهای اصطكاكی میان آن ها مستوفی افشار پویا کارشناسی‌ارشد 1396.03.22
2 ارزیابی عملكرد لرزه ای قاب های بلند فولادی با اتصالات نیمه صلب در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا بیات محمد کارشناسی‌ارشد 1395.11.19
3 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصال تیر I شكل به ستون قوطی با در نظر گرفتن ضعف ورق های پیوستگی اردستانی رضا کارشناسی‌ارشد 1395.10.26
4 كنترل لرزه‌ای نیمه فعال پل‌های شاهتیر فولادی - دال بتنی بوسیله دیافراگم‌های انتهایی دارای میراگر MR و مقایسه عملكرد آنها با دیافراگم‌های شكل‌پذیر حسین بك عراقی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1395.06.27
5 بررسی تاثیر مشخصات بال تیر پیوند قائم برشی بر عملكرد لرزه ای آن پارسا امیر کارشناسی‌ارشد 1395.06.23
6 بررسی امكان مركز گرایی قاب های مهاربندی شده با میله های فولادی و اتصال سفت شونده بخشعلی زاده پیراقوم مرتضی کارشناسی‌ارشد 1395.06.23
7 بررسی اثر شكل مقطع ظرف بر رفتار لرزه ای میراگر مایع تنظیم شده با تیغه های چرخان كاكوئی سیروس کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
8 بررسی اثر شكل مقطع ظرف بر رفتار لرزه?ای میراگر مایع تنظیم شده با تیغه های چرخان كاكوئی سیروس کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
9 مطالعه عددی و آزمایشگاهی كاربرد جان لوله ای در ناحیه پلاستیك تیر جهت بهبود رفتار چرخه ای قابهای خمشی فولادی صالح ابوذر دكتری 1394.10.27
10 رفتار چرخه ای قاب های فلزی مهاربندی شده با میراگرهای تسلیمی بیضی شكل و اثر سخت كننده مرتضی قلی محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1394.10.22
11 بررسی رفتار اتصالات ستون - درختی فولادی در مجاورت آتش محمدزاده اخلاقی مهدی کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
12 تحلیل عملكرد لرزه ای در دیوارهای برشی بتنی كوپله پس كشیده محمدی محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1391.06.29
13 ارزیابی نحوه توزیع ارتفاعی تقاضای جابجایی نسبی در قاب های خمشی متداول و شناسایی عوامل موثر بر آن جعفری پیروز ابراهیم کارشناسی‌ارشد 1391.05.25
14 مطالعه تحلیلی-آزمایشگاهی تاثیر كاربرد دریچه های قابل كنترل بر عملكرد میراگر مایع تنظیم شده عباسی سعید دكتری 1391.02.25
15 بهینه سازی توزیع میراگرهای غیر فعال در سازه های قاب بندی شده فلزی فاتحی محمدجعفر کارشناسی‌ارشد 1390.12.21
16 رفتار لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی در قاب های خمشی پولادی پویا کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
17 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر ضربه ای تحت ارتعاشات مختلف در سیستم های پیوسته فرج اللهی راد امیر دكتری 1390.07.09
18 بررسی ارزیابی آسیب پذیری پلهای موجود با استفاده از منحنی های شكنندگی طباخها وحیده کارشناسی‌ارشد 1388.07.12
19 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی تحت شرایط مختلف تكیه گاهی ورق نوریان مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.06.25
20 مطالعه بررسی بهبود لرزه ای سازه های فلزی متداول در برابر زلزله های حوزه نزدیك با استفاده از سیستم تركیبی میراگراهای اصطكاكی و ویسكو الاستیك تخم پاش علی کارشناسی‌ارشد 1388.05.20
21 تعیین تناسبات تیرهای پیوند درقاب های چند طبقه مهاربندی شده واگرا با استفاده از روش انرژی دستمالچی شهرزاد کارشناسی‌ارشد 1387.09.25
22 مقایسه روشهای ارزیابی كیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و انتخاب روشی مناسب ضمن برآورد آسیب‌پذیری كمی چند ساختمان شهر بندرعباس محسنی صادق کارشناسی‌ارشد 1387.02.10
23 طراحی كنترل كننده فازی - ژنتیك برای میراگر جرمی فعال دهقان نیری احسان کارشناسی‌ارشد 1386.10.22
24 تاثیر پارامترهای طراحی میراگر جرمی( TMD) بررفتار ل خرمی روز مهدی کارشناسی‌ارشد 1386.09.18
25 مقایسه معبارهای پذیرش در روشهای ارزیابی آسیب پذیری سامی حبیب کارشناسی‌ارشد
26 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم كنترل دو سطحی تركیب سری زانویی و پیوند قائم روستا علی محمد دكتری
27 كنترل نیمه فعال با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم عنایتی حامد دكتری
28 بررسی اثر تعداد و شكل پره های دورانی میراگر مایع تنظیم شده بر كنترل نیمه فعال ارتعاشات لرزه ای سازه به كمك منطق فازی خلعتبری ارمین کارشناسی‌ارشد
29 كنترل ارتعاشات لرزه ای نیمه فعال سازه ها با تركیب سری میراگر جرمی تنظیمی و سیال مغناطیسی با استفاده از الگوریتم منطق فازی نوع 1 و نوع 2 هاشمی سپیده کارشناسی‌ارشد
30 مدل سازی اندركنش سازه و میراگر ستون مایع تنظیم شده چندگانه بكار گرفته شده به منظور كاهش ارتعاشات لرزه ای حقیقت سهند کارشناسی‌ارشد
31 بررسی مركزگرایی با كاربرد میراگر اصطكاكی مهار استهلاك انرژیEDR در قاب فولادی رزقی رضا کارشناسی‌ارشد
32 بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه انتقال نیرو در گره مهاربندی در قابهای با ستونهای فولادی قوطی و پر شده با بتن CFT ابراهیمی حسین ابادی سمیرا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021