اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی صادق آذر
نام مجید
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3346
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک msadegha@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های فولادی
2 سازه های صنعتی
3 سازه های فولادی 1
4 سازه های فولادی 2
5 سازه های فولادی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 reliability analysis of steel structures under buckling load in second-order theory مقاله ژورنالی 93/05/19 Advances in Research
2 reliability analysis of steel structures under buckling load in second order theory مقاله ژورنالی 93/05/19 Advances in Research
3 Reliability Analysis of Steel Stracutures under Buckling Load in Secound- order Theory. Advances in Reserch مقاله ژورنالی 93/05/19 Advances in Research
4 reliability analysis of steel structures under buckling load in second-order theory مقاله کنفرانسی 93/05/19 advances in research
5 reliability analysis of steel structures under buckling loads in second-order theory مقاله ژورنالی 93/01/23 Advances in Research
6 اثر آتش سوزی طویل المدت بر روی سازه های بتنی ترانس نیروگاه مقاله ژورنالی 93/01/01 سازمان انرژی اتمی
7 کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 بررسی عملکرد لرزه ای صفحه اتصال در قاب های مهاربندی شده همگرا ویژه با اتصال ستون درختی مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
9 اثر بازشو بر شکل پذیری دیوار برشی فولادی سخت شده مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
10 بررسی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 برر سی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
12 برر سی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل مقاله ژورنالی 92/02/01 فصلنامه عمران و بهسازی شهری
13 اثر بازشو بر شکل پذیری دیوار برشی فولادی سخت شده مقاله ژورنالی 92/02/01 مهندسی عمران مدرس
14 پاسخ دینامیکی پل و قطار سریع السیر تحت اثر حرکت قطار با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قار مقاله ژورنالی 92/02/01 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 دینامیکی پل و قطار سریع السیر تحت اثر حرکت قطار با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قار مقاله کنفرانسی 92/02/01 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
16 بررسی اثر بیه عرشه در پاسخ دینامیکی پل با در نظر گرفتن اندرکنش پل – قطار مقاله ژورنالی 92/01/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
17 اثرات اعوجاج قاب بر توزیع نیرو در وجوه صفحه اتصال در قاب های فولادی مهاربندی شده همگرای ویژه مقاله کنفرانسی 92/01/01 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 در تولید فولاد نیازمند یک تحول اساسی هستیم مقاله ژورنالی 91/11/01 مهندسی متالورژی
19 سیستم های سازه ای جدید فولادی مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
20 بررسی عملکرد لرزه ای صفحه اتصال مهاربند تحت بارهای چرخه ای در قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه مقاله کنفرانسی 91/06/01 سومین کنفرانی ملی سازه و فولاد
21 نیروی بحرانی کمانش برای ستونهای الاستیک با سطح مقطع ثابت و متغیر با استفاده از روش تکراری تغییراتی (vim) مقاله ژورنالی 91/01/01 سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
22 نیروی بحرانی کمانش برای ستونهای الاستیک با سطح مقطع ثابت و متغیر با استفاده از روش تکراری تغییراتی (vim) مقاله کنفرانسی 91/01/01 سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
23 نگاهی بر توسعه سازه سازی در دینا و ایران. سخنرانی مراسم تجلیل از مهندسان برجسته کشور منتخب فرهنگستان علوم مقاله ژورنالی 90/11/01 سازه و فولاد
24 بررسی عملکرد سه روش کنترل غیرفعال در بهبود پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی مقاله ژورنالی 90/07/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
25 توسعه سازه های فولادی مقاله ژورنالی 90/01/01 سلسله جلسات شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم
26 بررسی عملکرد سه روش کنترل غیر فعال در بهبود پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 90/01/01 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 سازه های بلند فولادی مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
28 بررسی شکلپذیری اتصالات ساخته شده از فولاد پرمقاومت مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
29 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB). مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه فردوسی مشهد،
30 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB) مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران مقاله کنفرانسی 89/02/10 مهندسی عمران
32 مطالعه مقایسهای مقاومسازی لرزهای قاب خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 89/02/10 مهاربندی کماش ناپذیر BRB و مهاربند الیاژ حافظه دار شکلی SMAB
33 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB) مقاله ژورنالی 89/02/01 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB). مقاله ژورنالی 89/02/01 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 Seismic performance of SMRFS Retforlted with Bracing system مقاله کنفرانسی 89/01/05 Proceeding of the First Makassar International Conference on Civil Engineering
36 ارزیابی پاسخ دهی بتن مسلح مدفون تحت اثر انفجار سطحی به کمک شبیه سازی عددی مقاله کنفرانسی 89/01/01 اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
37 تعمیر و نگهداری پل های بتنی راه آهن جنوب در مقابل شرایط نامساعد محیطی با استفاده از مصالح و تکنیک های نوین مقاله کنفرانسی 88/06/01 دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
38 بررسی ضریب رفتار مخازن استوانه ای قائم فولادی تحت فشار واقع بر روی ساق فولادی مقاله کنفرانسی 87/06/01 سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
39 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه اهن زاد محمود-فین در مقابل شرایط محیطی خورنده مقاله کنفرانسی 87/03/03 سومین کنفرانس بین المللی پل
40 اسیب شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور راه اهن مقاله کنفرانسی 87/03/03 سومین کنفرانس بین المللی پل
41 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه‌آهن زاد محمود- فین در مقابل شرایط محیطی خورنده مقاله ژورنالی 87/03/01 مجوعه مقالات ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندس
42 آسیب‌ شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور (راه‌آهن) مقاله ژورنالی 87/03/01 سومین کنفرانس بین‌المللی پل
43 آسیب‌ شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور (راه‌آهن). سومین کنفرانس بین‌المللی پل مقاله کنفرانسی 87/03/01 سومین کنفرانس بین‌المللی پل
44 Evaluation of Iranian seismic Guidelines مقاله ژورنالی 86/11/12 SCIENTIA IRANICA
45 Evaluation of Iranian Seismic Guidelines Scientia مقاله کنفرانسی 86/11/12 Scientia Vol. 15
46 محاسبه ضریب رفتار سازه‌های مهار بندی شده‌ی هم محور فولادی مقاله ژورنالی 86/10/10 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
47 مقایسه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در استاندارد 2800 ایران مقاله کنفرانسی 86/06/01 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 سیستم مدیریت نگهداری پلهای نظام کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 سیستم مدیریت نگهداری پلهای نظام کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها مقاله ژورنالی 86/02/01 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز
50 محاسبه وانجام آزمایش کاشت میله های فولادی در ساختمان پوشش ایمنی بتنی ساختمان راکتور تهران مقاله ژورنالی 86/01/06 سازمان انرژی اتمی
51 بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های قابی با میراگرهای ویسکوالاستیک مقاله کنفرانسی 85/09/15 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
52 پایدار سازی٬ ایجاد ایستایی در ساختمان٬ کارگاه تبادل تجربیات پروژه های بهسازی لرزه ای مقاله ژورنالی 85/07/25 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
53 پایدار سازی ایجاد ایستایی در ساختمان مقاله کنفرانسی 85/07/25 کارگاه تبادل تجربیات پروژههای بهساز لرزهای
54 بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های مختلف با میراگرهای ویسکوالاستیک مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
55 Evaluation of Nonliner Static Analysis for Estimation of Target Displacement مقاله کنفرانسی 85/02/13 International Conference of Bridges in Dubrovnik
56 بررسی تأثیر کنترل تغییر مکان نسبی طبقات در کاهش آسیب‌پذیری ساختمانها مقاله ژورنالی 85/02/01 دانشگاه صنعتی اامیر کبیر
57 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پرمقاومت مقاله کنفرانسی 85/02/01 همایش مقابله با سوانح طبیعی
58 بررسی تأثیر کنترل تغییر مکان نسبی طبقات در کاهش آسیب‌پذیری ساختمانها. اولین همایش بین‌المللی مقاوم‌سازی لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقاله کنفرانسی 85/02/01 اولین همایش بین‌المللی مقاوم‌سازی لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
59 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پر مقاومت مقاله ژورنالی 85/01/01 کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
60 ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی برای تخمین تغییرمکان هدف مقاله کنفرانسی 85/01/01 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
61 بررسی تاثیر کنترل تغییرمکان نسبی طبقات در کاهش آسیب پذیری ساختمان ها مقاله کنفرانسی 85/01/01 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
62 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پر مقاومت٬ کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای٬ 1385 مقاله کنفرانسی 85/01/01 کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای٬ 1385
63 Comparing the Iranian seismic standard and the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings مقاله کنفرانسی 84/12/19 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
64 روش اجرای پوشش بتنی تونل های مدفون مقاله کنفرانسی 84/10/04 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مقایسه اقتصادی استفاده از فولاد ST52 نسبت به ST37 در یک سازه صنعتی مقاله کنفرانسی 84/10/04 اولین نمایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
66 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings" مقاله ژورنالی 84/10/01 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
67 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings to control the valerability of building designed by iranian standard No.2800 مقاله کنفرانسی 84/09/28 ASIA Confrance on earthquake engineering
68 مقایسه اقتصادی از فولاد st52 نسبت به st مقاله کنفرانسی 84/09/15 اولین نمایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت ساختمان
69 مقایسه اقتصادی استفاده از فولاد ST52 نسبت به ST37 در یک سازه صنعتی مقاله ژورنالی 84/09/01 اولین همایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
70 Construction project Grand Mossalah Tehran مقاله کنفرانسی 84/06/12 International seminar System and Process Optimisation as a challenge for Engineers
71 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI ERDBEBEN مقاله ژورنالی 83/10/12 Bauingenieur
72 PROBABALBILISTIC SEISMIC RISK AND DAMAGEABILITY ASSESMENT مقاله کنفرانسی 83/05/16 13 the world conference on Earthquake Engineering
73 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES مقاله ژورنالی 82/10/20 SCIENTIA IRANICA
74 مقاله کنفرانسی 80/02/01 مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌ها
75 مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌ها مقاله ژورنالی 80/01/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
76 مدل سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدوددر سازه ها، مقاله ژورنالی 80/01/01 مدل سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه ها،
77 نگاهی بر توسعه سازه‌ سازی بطور عام و در ایران مقاله ژورنالی 78/11/01 بنا
78 مقاله کنفرانسی 78/10/09 گفتگویی با دکتر صادق‌آذر
79 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه‌آهن زاد محمود- فین در مقابل شرایط محیطی خورنده مقاله کنفرانسی 78/10/09 ، سومین کنفرانس بین‌المللی پل
80 نگاهی بر توسعه سازی بطور عام در ایران مقاله کنفرانسی 78/01/31 اولین کنفرانس علمی و تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان
81 گفتگویی با دکتر صادق‌آذر مقاله ژورنالی 77/01/10 دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران
82 ایزولاسیون سقف ساختمانی ZC مقاله ژورنالی 77/01/01 سازمان انرژی اتمی
83 انجام آزمایشهای شکل پذیری برای اولین بار در ایرن توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران مقاله ژورنالی 76/12/01 سازمان انرژی اتمی
84 محاسبه نیروهای دوخت بتن جدید به بتن قدیم در ساختمان استوانه – گنبدی راکتور تهران مقاله ژورنالی 76/03/01 سازمان انرژی اتمی
85 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZF1 مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
86 ایزولاسیون سقف ساختمانی L6 مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
87 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب ورودی نیروگاه از دریا مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
88 بررسی و انجام عملیات نصب قطعات کره فولادی با استفاده از جرثقیل DERIK مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
89 ایزولاسیون سقف ساختمانی L2 مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
90 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاه ZL6 مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
91 بررسی وضعیت محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZY مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
92 مطالعه و بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان کنترل نیروگاه ZC1 پس از حملات هوایی مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
93 مطالعه و تعیین روش پس گرم کردن در جوشکاریهای انجام شده کره فولادی مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
94 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاهZL2 مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
95 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان توربین ZL2 پس از حملات هوایی مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
96 محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZY مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
97 بررسی کیفیت جوش با انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT به روش ماوراء صوت (UT= ULTRASONIC) توسط محققین دانشکده فنی، دانشگاه تهران جهت بررسی جوشکاری پوشش ایمنی ساختمان راکتور تهران مقاله ژورنالی 75/11/01 سازمان انرژی اتمی
98 تعیین تنش های پسماند در سازه کره فولادی راکتور ناشی از انفجار تهران مقاله ژورنالی 75/03/01 سازمان انرژی اتمی
99 تابگیری دوران پیچشی کابلهای جرثقیل Derik ارتفاع 110 متر و ظرفیت باربری 70 تن مقاله ژورنالی 75/03/01 سازمان انرژی اتمی
100 ساخت دستگاه آزمایش، جهت اندازه گیریهای NIL DUCTILITY توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران مقاله ژورنالی 75/02/01 سازمان انرژی اتمی
101 پایداری وایستادگی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 75/01/02 سمینار اجرای ساختمانهای متعارف مسائل مهندسی ساخت و راه کارها
102 تعمیر و بازسازی جرثقیل قطبی راکتور اتمی تهران مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
103 مطالعه و تعیین سکوهای کار در جوش کره فولادی از داخل و بیرون مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
104 بررسی وضعیت خروجی کانالهای زیر دریایی مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
105 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان کنترل نیروگاه ZL6 پس از حملات هوایی مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
106 تعیین روش های اجرائی و بررسی ورودی کانالهای زیر دریایی در داخل دریا مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
107 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب خروجی نیروگاه به دریا مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
108 انجام محاسبات استحکام دودکش افزایش یافته مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
109 بررسی و تعیین ترتیب جوشکاری در جوش کره فولادی پوشش ایمنی راکتور و کاهش تغییر شکلهای ناشی از انقباض جوش مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
110 تعیین فیلسچر ها (نگهدارنده های اجرائی) در مونتا کره فولادی راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
111 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان توربینZF1 پس از حملات هوایی مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
112 بازسازی و مونتاژ جرثقیل در یک DERIK -CRENE به ظرفیت 70 تن در نوک بازو وشعاع 70 متر و ارتفاع مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
113 مطالعه و انجام آزمایشهای اولیه جوشکاری در دانشگاه صنعتی اصفهان مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
114 بررسی و انجام محاسبات زلزله دودکش ارتفاع یافته مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
115 انتخاب محل نیروگاه اتمی شمال و انجام مطالعات SITE SELECTION در نیروگاه گاومیشان شمال مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
116 بررسی و تکمیل کانالهای تهویه مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
117 مطالعه و تعیین پیش گرم کردن و عملیات اجرائی آن در جوشکاری کره فولادی مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
118 تعیین و انجام 160 متر آزمایش جرثقیل DERIK جهت اطمینان از ایمنی بودن آن در ضمن کار مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
119 تعیین روش های اجرایی افزایش ارتفاع دودکش مقاله ژورنالی 75/01/01 سازمان انرژی اتمی
120 تعیین و انجام آزمایشها و تستهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از کیفیت جوش کره فولادی تهران مقاله ژورنالی 74/12/01 سازمان انرژی اتمی
121 تعیین اثر نفوذ یک پرتابه فولادی استوانه ای مخروطی بر روی یک کره فولادی و تعیین شکل و اندازه شیپوری ورودی (ضربه سخت) تهران مقاله ژورنالی 74/07/01 سازمان انرژی اتمی
122 بررسی سالم بودن جوش های ریشه با روش ماورا صوت (UT) مقاله ژورنالی 74/01/01 سازمان انرژی اتمی
123 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاه ZC1 مقاله ژورنالی 74/01/01 سازمان انرژی اتمی
124 طراحی و تهیه نقشه های دستگاه آزمایش سقوط وزنه برای انجام آزمایشهای شکل پذیری فولاد مقاله ژورنالی 74/01/01 سازمان انرژی اتمی
125 افزایش ارتفاع دوکش نیروگاه هسته ای و محاسبات استحکامی و سازه آن مقاله ژورنالی 74/01/01 سازمان انرژی اتمی
126 مطالعه افزایش ارتفاع دودکش نیروگاه هسته ای مقاله ژورنالی 73/11/14 سازمان انرژی اتمی
127 محاسبه مقاومتی ناشی از اثر نیروهای انفجار بر پوشش فولادی ایمنی هسته ای یک راکتور(ضربه نرم) مقاله ژورنالی 73/07/01 سازمان انرژی اتمی
128 مطالعه ومحاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان L2 مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
129 بررسی وضعیت کانال زیر دریایی آب ورودی و خروجی نیروگاه به ظروفیت 4*72m3/sec و بابعاد 4*6*4*1500 متر در خلیج فارس مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
130 بررسی میزان آسیب دیدگی ساختمانی L2 ناشی ازبرخورد و پرتابه و ناشی از انفجار مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
131 مطالعه و تعیین گامهای جوشکاری ریشه و جوشه های X ورقهای پر مقاومت مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
132 انجام محاسبات استحکام جرثقیل قطبی راکتور مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
133 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان ZK1 مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
134 کنترل کمانش ورقهای جان و بال مقطع صندوق نقرای جرثقیل قطبی مقاله ژورنالی 73/01/01 سازمان انرژی اتمی
135 طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 73/01/01 اولین سمینارآموزشی زلزله
136 اصول مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 73/01/01 سمینار اصول طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
137 شناسائی مصالح فولاد پوشش ایمنی هسته ای فولادی راکتور تهران مقاله ژورنالی 72/11/01 سازمان انرژی اتمی
138 تعیین تغییر شکل کره فولادی تحت اثر یک پرتابه، با استفاده از تبدیل انرژی و کار مجازی* مقاله ژورنالی 72/07/01 سازمان انرژی اتمی
139 تعیین ترکشهای ناشی از انفجار یک پرتابه در داخل سازه کروی و انطباق آن با وضعیت موجود تهران مقاله ژورنالی 72/02/01 سازمان انرژی اتمی
140 مدل سازی جهت تعیین موج و بارهای ناشی از انفجار یک پرتابه مقاله ژورنالی 72/02/01 سازمان انرژی اتمی
141 شناسائی وضعیت جرثقیل قطبی راکتور بدهانه 45 متر و ظرفیت باربری 500 تن تحت اثر بمباران مقاله ژورنالی 72/02/01 سازمان انرژی اتمی
142 مطالعه و تعیین آزمایش ها NDI جهت کنترل جوشکاری در زوایا و وضعیت های مختلف جوشکاری مقاله ژورنالی 72/01/01 سازمان انرژی اتمی
143 آشنائی با طراحی سیلوهای گندم. نشریه دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف مقاله ژورنالی 71/11/01 مجله دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
144 بررسی انواع روش مدل سازی دیوار برشی فولادی سخت نشده مقاله کنفرانسی 71/09/05 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
145 پلهای پیش تنیده با اجرای طرح آزاد مقاله کنفرانسی 71/01/01 اولین سمینار بین المللی پلسازی
146 آشنایی با طراحی سیلوهای گندم مقاله کنفرانسی 71/01/01 دومین سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای
147 ملاحظاتی در طرح و اجرای پل مقاله کنفرانسی 71/01/01 سمینار راههای روشنایی
148 محاسبه دیوارهای بتنی تحت اثر موج ناشی از انفجار در ساختمان K2,L6 مقاله ژورنالی 70/03/01 سازمان انرژی اتمی
149 مطالعه وتعمیر و بازسازی جرثقیل قطبی راکتور به ظرفیت 500 تن و دهانه 45 متر مقاله ژورنالی 70/01/01 سازمان انرژی اتمی
150 بررسی و تعیین آزمایش های مورد نیاز جهت تعیین و کنترل جنس فولاد در پوشش فولادی ایمنی هسته ای راکتور مقاله ژورنالی 70/01/01 سازمان انرژی اتمی
151 آسیب شناسی جرثقیل قطبی راکتور پس از حملات هوایی مقاله ژورنالی 70/01/01 سازمان انرژی اتمی
152 بررسی و تعیین روش کنترل هندسی و کرویت ورقهای کره فولادی ایمنی هسته ای مقاله ژورنالی 70/01/01 سازمان انرژی اتمی
153 ایزولاسیون ساختمان در رطوبت با توجه به ضریب انبساط مصالح بکار رفته در ساختمان و ایزولاسیون مقاله ژورنالی 67/01/01 سازمان انرژی اتمی
154 بررسی ساختمان کنترل در برابر زلزله مقاله ژورنالی 67/01/01 سازمان انرژی اتمی
155 قالب بندی مدولار و جهشی کره بتنی و دستورالعملهای آرماتور بندی و بتن ریزی (برای اولین بار در ایران) مقاله ژورنالی 67/01/01 سازمان انرژی اتمی
156 بررسی بار گذاری کندوها وسط مواد ذخیره ای ومقایسه ائین نامه های مختلف مقاله کنفرانسی 67/01/01 دومین سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای
157 آشنایی با تاسیسات ذخیره ای سیلو مقاله کنفرانسی 67/01/01 اولین سمینار سیلو و تاسیسات ذخیره ای
158 استفاده از آرماتور های پر مقاومت GEWI در گنبد بتنی ایمنی هسته ای راکتور مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
159 بتن ریزی در دمای بالا و روش های کنترل دما در بتن تازه مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
160 روشهای کاهش دمای بتن تازه در اجرای سازه راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
161 استفاده از قالبهای جهنده ویژه در بتن ریزی سقف کروی راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
162 روش های مراقبت از بتن پس از بتن ریزی در سازه بتنی کروی راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
163 بررسی مقاومت شالوده توربین 650 مگاوات نیروگاه اتمی مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
164 آزمایش تعیین اختلاط مصالح و ساخت گروت مخصوص جهت پر کردن سوراخها در کاشت میلگرد در ساختمان راکتور مقاله ژورنالی 65/01/01 سازمان انرژی اتمی
165 بررسی تدوین معیارهای فنی برای نظام کنترل کیفی بتن در سازه راکتور ایمنی هسته ای بتنی مقاله ژورنالی 65/01/01 سازمان انرژی اتمی
166 چگونگی اثر لزله برساختمانها ونحوه ایجاد پایداری ساختمانها در مقابل نیروهای زلزله مقاله کنفرانسی 65/01/01 سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمانهای متعارف
167 بارهای انفجاری وضربه ای مقاله کنفرانسی 65/01/01 سمینار پناهگاهها و سازه های مقاوم در برابر انفجار
168 کنترل محاسبات زلزله ساختمان راکتور هسته ای سازمان انرژی مقاله ژورنالی 63/05/01 سازمان انرژی اتمی
169 تراورسهای پیش تنیده بتنی مقاله کنفرانسی 62/01/01 سمینار راه آهن
170 Nichtlineare Kraftverformungsdiagramme fue Stahlbetonplaten مقاله ژورنالی 61/11/12 Schrifenreihe des Bundes Ministers fuer Raumordnung und Staedtebau
171 Basisisolation von empfindlicher anlagen technik gegen erdbeben, Bauingenieu مقاله ژورنالی 61/01/11 Bauingenieur
172 -Basisisolation von empfindlicher Anlagentechnik gegen Erdbeben مقاله ژورنالی 61/00/08 Bauingenieur
173 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica مقاله ژورنالی 60/81/10 SCIENTIA IRANICA
174 جداول لنگر ، نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده مقاله ژورنالی 59/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
175 محاسبه خردپا بعنوان یکجانبه با نرمی برشی مقاله ژورنالی 59/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
176 BERCHNUNG DER RAEUEMLICHEN STABWERKE UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER WOELBKRAFTTORSION مقاله ژورنالی 58/11/12 Bauingenieur
177 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" مقاله ژورنالی 51/11/13 SCIENTIA IRANICA
178 performance of SM RFS retforitad with bracing system" مقاله ژورنالی 41/01/12 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)
179 Evaluation of Nonliner Static Analysis for Estimation of Target Displacement" International Conference of Bridges in Dubrovnik مقاله ژورنالی 40/11/13 دانشکده فنی دانشگاه تهران
180 Evaluation of the Iranian Guidelines for the Seismic Rehobilitation of Existing Buildings" Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration مقاله ژورنالی 31/11/11 مجله متون تاریخی فرهنگ چین
181 Seismic performance of SMRFS Retforited with Bracing System" Proceeding of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICC E 2010) مقاله ژورنالی 30/91/11 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
182 Berechnung der raeumlichen stabwerke unter Berucksichtigung. der Woelbkraft torsion مقاله ژورنالی 21/11/13 Bauingenieur
183 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI مقاله ژورنالی 20/32/28 Bauingenieur
184 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI ERDBEBEN- مقاله ژورنالی 20/32/25 Bauingenieur
185 PROBABALBILISTIC SEISMIC RISK AND DAMAGEABILITY ASSESMENT"13 the world conference on Earthquake Engineering, Cannada مقاله ژورنالی 20/22/26 دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
186 Construction project Grand Mossalah Tehran" International seminar, System and Process Optimisation as a challenge for Engineers. University of Tehran مقاله ژورنالی 11/00/02 دانشکده فنی دانشگاه تهران
187 Evaluation of Construction Management and Vulnerability of Steel Structures مقاله ژورنالی 00/61/10 Text Rood journals
188 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تدوین برنامه كامپیوتری جهت محاسبه و طراحی پل های قوسی ایستاده نجومی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1396.06.29
2 مقایسه دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در یك سازه فولادی قاب خمشی در تحلیل های مختلف خطی و غیر خطی بهنام قراجلو پوریا کارشناسی‌ارشد 1396.06.05
3 مقایسه سیستم های خرپا و سازه فضاكار برای آشیانه های هواپیما و انتخاب سیستم مناسب با توجه به طول دهانه و روش اجرا موسوی سید مهدی کارشناسی‌ارشد 1396.05.29
4 مطالعه رفتار لرزه‌ای پل‌های جعبه‌ای پیش‌تنیده پس‌كشیده لامعی رضا کارشناسی‌ارشد 1395.06.02
5 ارزیابی لرزه‌ای و آسیب‌پذیری پل‌های قوسی فولادی و ارائه راهكارهای بهسازی مستجاب الدعوه سیداشكان کارشناسی‌ارشد 1395.06.02
6 تدوین برنامه كامپیوتری جهت محاسبه پل های چند دهانه یكسره پیش تنیده با اجرای طره آزاد حیدریان احقر محمد کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
7 مطالعه تحلیلی رفتار شبكه های تخت دولایه مختلط با در نظر گرفتن پاسخ آنها به نیروهای ناشی از زلزله در عرشه پل های با دهانه های كوتاه و متوسط لطفی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
8 كاربرد سازه های شبكه ای فضاكار در پل ها حیدری دیگه سرا پویا کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
9 بررسی كمانش در ستون های غیر منشوری شیبانی مقدم نیما کارشناسی‌ارشد 1394.06.08
10 بررسی تحلیلی اثر سختی اتصال مهاربند به ورق گاست در عملكرد لرزه ای قاب فولادی رضائی درآباد توحید کارشناسی‌ارشد 1394.05.25
11 مطالعه رفتار لرزه ای پل های قوسی بتن آرمه بالاگذر مجدابادی فراهانی عمادالدین کارشناسی‌ارشد 1394.04.30
12 بررسی و تعیین ظرفیت باربری پیچ های مدفون در بتن به روش اجزای محدود صادق نژاد مسعود کارشناسی‌ارشد 1393.06.18
13 بهینه سازی و قابلیت اطمینان آرایش كابل ها در پل های كابلی تركه ای تحت اثر بار زلزله باقری مهدی کارشناسی‌ارشد 1393.03.11
14 ارائه ی روابط عددی جهت ارزیابی كمانش جانبی تیرهای خمشی با مقطع نامتقارن افشار دانا کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
15 بررسی نیروی هیدرودینامیك ناشی از زلزله بر روی پایه های پل درون آب حبیب نیای كوچصفهانی محمد کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
16 بررسی اثرات اعوجاج قاب بر طراحی صفحه اتصال در قاب‌های فولادی مهاربندیشده همگرای ویژه تقی نیاآهنگری محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1392.10.15
17 بررسی كمانش اعضا با مقاطع متغیر و نیروی محوری متغیر جمالی سیدمیلاد کارشناسی‌ارشد 1392.06.03
18 بررسی توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان بر عملكرد قاب مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم با توجه به دستور العمل FEMA P695 تیموریان مطلق احسان کارشناسی‌ارشد 1392.03.07
19 كمانش جانبی پیچشی در تیرهای فولادی با و بدون در نظر گرفتن اثر طبله كردن ماه بانویی مجید کارشناسی‌ارشد 1391.12.27
20 پاسخ دینامیكی پل های راه آهن دوخطه تحت بار ترن با در نظر گرفتن اندركنش دینامیكی پل-ترن تجلی مصعب رضا کارشناسی‌ارشد 1390.11.17
21 بررسی و مقایسه تاثیر روش های بهسازی لرزه ای بر عملكرد پل های بتنی موجود مطالعه موردی نوروزشاد محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1390.07.10
22 مقایسه آیین¬نامه طراحی لرزه ای و دستور¬العمل مقاوم سازی قابهای ساده مهار بندی شده فخری ثریا کارشناسی‌ارشد 1389.11.17
23 بررسی كمانش پیچشی- جانبی در تیرهای با مقطع ‏I‏ شكل و ناودانی و نبشی مناسكی علی کارشناسی‌ارشد 1389.07.13
24 مقایسه¬ی اثر برخورد هواپیما و یك جسم پرتابه¬ای انفجاری به گنبد محافظ راكتور خسروی سفتجانی عادل کارشناسی‌ارشد 1389.07.13
25 طراحی و مقایسه وزن اسكلت یك ساختمان 70 طبقه فولادی از سیستم‏های لوله‏ای ساده و لوله‏ای دسته‏بندیشده و بررسی اثر وجود هسته‏ها و پانل‏های برشی در آن تاجی عادل کارشناسی‌ارشد 1389.07.13
26 طراحی و مقایسه وزن اسكلت یك ساختمان 70 طبقه فولادی از سیستم‏های لوله‏ای ساده و لوله‏ای دسته‏بندیشده و بررسی اثر وجود هسته‏ها و پانل‏های برشی در آن تاجی عادل کارشناسی‌ارشد 1389.07.13
27 بررسی آسیب پذیری و شیوه های بهسازی لرزه ای پل های موجود میرزایی میلانی امیر کارشناسی‌ارشد 1388.12.04
28 بررسی عملكرد لرزه ای قاب خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های فولادی وفائی داود کارشناسی‌ارشد 1388.11.13
29 ارزیابی لرزه ای مسجد كبود عدالتی فتح اباد حسین کارشناسی‌ارشد 1388.11.13
30 پایدار سازی سازه های بلند با استفاده از سیستم فرا مشبك-SLS آریانا علی کارشناسی‌ارشد 1388.07.14
31 آنالیز و بررسی رفتار لرزه‌ای دكل‌های فشار قوی متداول در ایران و مقایسه آن و بارگذاری باد رستمخانی علی کارشناسی‌ارشد 1387.07.14
32 بررسی ضریب رفتار برخی از مخازن مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی عزت فر پورنگ کارشناسی‌ارشد 1387.06.24
33 مقایسه شكل‌پذیری اتصالات گیردار ساخته شده از فولاد پر مقاومت 52-ST با فولاد متداول ST- 37 در سازه‌ها افتخاری مهدی کارشناسی‌ارشد 1386.09.20
34 ارزیابی رفتار كمانشی جداره مخازن فلزی سقف شناور مولودی محمدصادق کارشناسی‌ارشد
35 مطالعه رفتار لرزه ای پل های قوسی بتن آرمه بالاگذر مجدابادی فراهانی عمادالدین کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021