اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی غیاثی
نام رضا
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2225
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rghiassi@ut.ac.ir
شماره اتاق 374

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، محیط زیست
کارشناسی عمران, تهران - 1366
کارشناسی ارشد عمران, تهران - 1368
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه برادفورد - 1374

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه هیدرولیک
2 بناهای آبی
3 سمینار
4 هیدرولیک
5 هیدرولیک پیشرفته
6 هیدرولیک محاسباتی
7 مباحث ویژه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 کاربرد روشهای ژئوفیزیک در بررسی شوری آبهای زیرزمینی مقاله کنفرانسی 95/09/24 پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
2 بررسی آزمایشگاهی فرآیند رگاب (Piping) در سدهای خاکی و ارزیابی تاثیر پارامتر طول مجرا در هیدروگراف خروجی شکست سد مقاله کنفرانسی 95/09/24 پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
3 Lead removal from groundwater by granular mixtures of pumice, perlite and lime using permeable reactive barriers مقاله ژورنالی 95/09/08 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
4 رسم منحنی تحویل کانال ارتباط دهنده دو دریاچه مقاله کنفرانسی 94/07/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 Investigating side-wall and input angle effect on submerged intake vortices مقاله کنفرانسی 94/06/19 International conference on architectural, Civil and urban development in third millennium
6 شبیه سازی عددی مدل آلودگی نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس مقاله ژورنالی 94/05/15 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
7 Investigation of Sunlight/Radiation Effects on Crude Oil Slick Adsorption by Avicennia marina's Pneumatophores مقاله کنفرانسی 94/05/06 36th IAHR World Congress 2015
8 EFFECT OF SIDE-WALL ON INCLINED INTAKE VORTICES مقاله کنفرانسی 94/05/06 36th IAHR World Congress 2015
9 CLIMATE CONDITION EFFECTS ON PHYSICAL ABSORPTION OF OIL CONTENT BY MANGROVES IN SUB-TROPICAL COASTLINES مقاله کنفرانسی 94/05/06 36th IAHR World Congress 2015 , The Hague, the Netherlands
10 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study مقاله ژورنالی 93/11/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
11 مدل سازی عددی سیلاب در شبکه ی رودخانه و زهکش های شهری مقاله کنفرانسی 93/07/08 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب
12 شناسایی وضعیت آب زیرسطحی در پایین دست سدهای ذخیره آب با اندازه‌گیری هدایت ویژه الکتریکی. مطالعه موردی: سد خاکی فشافویه تهران مقاله کنفرانسی 93/06/18 دومین همایش ملی بحران آب
13 کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی جهت شناسایی موقعیت نشت در بدنه و بستر سدهای ذخیره آب مقاله کنفرانسی 93/06/18 دومین همایش ملی بحران آب
14 مدلسازی انتقال مواد رسوبی معلق در کانال آبگیر جانبی قائم با کاربرد روش ردیابی ذره (تقوایی-غیاثی) مقاله کنفرانسی 92/09/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
15 کاربرد روش ردیابی ذره در مدلسازی انتقال و ته نشینی رسوبات غیرچسبنده (تقوایی-غیاثی) مقاله کنفرانسی 92/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی نحوهی حرکت ذرات رسوبی در بندر شهید رجایی توسط دیدگاه لاگرانژی ردیابی ذره (تقوایی-غیاثی) مقاله کنفرانسی 92/08/07 پانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2013)
17 بررسی تاثیر فاصله تیرها در سکوهای دریایی تا سطح آزاد بر روی پروفیل سرعت (ارفاقی-غیاثی-عباس نیا) مقاله کنفرانسی 92/08/07 پانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2013)
18 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
19 Application of temperature simulation for seepage inspection in earth-fill dams مقاله ژورنالی 92/07/18 Gradevinar
20 مطالعه رفتار حرکتی کوله پل در زمان روگذری آب با کاربرد سامانه لیزرهای موازی (غیاثی-نظری مهر) مقاله کنفرانسی 91/11/24 کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
21 Release Time Component of Hydrograph مقاله ژورنالی 91/11/05 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
22 Development and Application of Accurate Oil Spill Model for the Persian Gulf مقاله ژورنالی 91/09/11 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
23 مدلسازی جریان در اطراف ساختمانهای بلند شهری- مطالعه موردی برج بین المللی تهران (غیاثی) مقاله کنفرانسی 91/08/24 همایش ملی جریان و آلودگی هوا
24 بررسی دقت و کارایی مدلهای ترکیبی سه بعدی و یک بعدی برای آبراهه بلند (اصغری-غیاثی-عابدینی) مقاله کنفرانسی 91/08/17 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 ارزیابی تخمین پارامترهای هیدرولیکی جریان در مصب رودخانه ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی آماری (غیاثی-شعبانیان-صادقی) مقاله کنفرانسی 91/03/03 همایش ملی جریان و آلودگی آب
26 بررسی تاثیر ساختار داده های حرارتی ورودی به شبکه عصبی مصنوعی در تخمین شرایط تراوش در بدنه سد (غیاثی-حسینیون) مقاله کنفرانسی 91/03/03 همایش ملی جریان و آلودگی آب
27 مدل سازی ریزش آلودگی نفتی در کانال سینوسی (گرشاسبی-غیاثی) مقاله کنفرانسی 91/03/03 همایش ملی جریان و آلودگی آب
28 بررسی فرآیند فرسایش در پدیده آبگذری از روی خاکریز کوله پل (ن.غ) مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
29 مدل سازی آزمایشگاهی شکست سد خاکی بر اثر روگذری آب (غیاثی-نظری مهر مقاله کنفرانسی 90/11/18 اولین کنفرانس بین المللی سد و نیرو گاههای برق آبی (غ-ن
30 بررسی کاربرد توام مدلسازی عددی و هوشمند دما در تخمین مشخصات تراوش از سد (حسینیون-غیاثی-یوسفی) مقاله کنفرانسی 90/11/18 اولین کنفرانس بین المللی سد و نیرو گاههای برق آبی (ح-غ-ی)
31 مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه (گرشاسبی-غیاثی مقاله کنفرانسی 90/08/28 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مخیط زیست
32 Improvements on bed shear stress formulation for pier scour computation مقاله ژورنالی 90/07/08 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
33 Introducing HG Shock Capturing Scheme for Oil Spill Simulation مقاله کنفرانسی 90/07/06 Proceedings of the 2011 Solutions to Coastal Disasters Conference-Alaska
34 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks مقاله ژورنالی 90/06/10 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
35 Modelling and analyzing flow diversion in branching channels with symmetric geometry مقاله ژورنالی 90/06/10 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
36 Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Bay by Considering Storm Surge Conditions مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California (May 22-26
37 Investigation of Reynolds Stresses Variation in Sudden Expansion Flow مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California
38 Investigation of Bridge Scour Reduction Due to Adding Vertical Walls Below Bed Level مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California
39 ارائه روابطی جهت تخمین رسوبگذاری انجام شده در تراز های مختلف مخزن سد کرج و مقایسه نتایج با مدل تجربی کاهش سطح و اندازه گیری های عملیات رسوب سنجی (غ-خ مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
40 بررسی تغییرشکل ساحلی تحت اثر موج با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی و مدل عددی (غ-ص مقاله کنفرانسی 90/02/10 چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل
41 بررسی تنشهای رنولدزی نرمال و برشی در کانال با بازشدگی ناگهانی بصورت سه بعدی (ط-غ مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 توسعه و ارزیابی روشهای عددی برای پیش بینی تغییرات پروفیل ساحلی در بلندمدت (ص-غ مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مدلسازی توزیع آلودگی نفتی در کانال دریایی شمال قشم (غ-زح مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 استفاده از روش ردیابی ذره در بررسی نحوه ته نشست مواد جامد ریزدانه در حوضچه های تصفیه (غ-م مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی آلودگی نفتی خلیج مکزیک چگونگی توسعه و تاثیرات آن بر محیط زیست (غ-ط-ش مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment مقاله ژورنالی 90/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
47 Investigation of Vorticity Effects on Local Scouring مقاله ژورنالی 89/10/20 Arabian Journal of Science and Engineering
48 Investigation of Turbulence Viscosity and Shear Stress Distribution around Rectangular Bridge Pier مقاله کنفرانسی 89/10/13 IPWE 2011 4th International Perspective on Water Resources the Environment
49 Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Dam Reservoirs مقاله کنفرانسی 89/10/13 IPWE 2011 (ASCE 4th International Perspective on Water Resources the Environment
50 Application of a Coupling Algorithm for the Simulation of Flow and Pollution in Open Channels مقاله ژورنالی 89/10/11 World Applied Sciences Journal
51 مدلسازی عددی آلودگی در خلیج گرگان مقاله کنفرانسی 89/09/09 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
52 بررسی تاثیر گرادیان سرعت ها بر روی تغییرات لزجت آشفتگی و تنش برشی در جریان اطراف پایه مقاله کنفرانسی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 برآورد حجم رسوبات در ترازهای مختلف مخزن سد کرج با کاربرد چهار روش تجربی و مقایسه نتایج با اندازه گیری های عملیات رسوب سنجی مقاله کنفرانسی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 مقایسه دقت روش های تجربی توزیع مکانی کاهش سطحح و کاهش سطح اصلاح شده جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات در مخزن سدکرج با استفاده از داده های رسوب سنجی مقاله کنفرانسی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 مدلسازی توزیع آلودگی در مخزن سد کرج مقاله کنفرانسی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی اثر وجود توام حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل مقاله کنفرانسی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 مدلسازی توزیع آلاینده ها در دهانه تالاب انزلی با کاربرد روش ردیابی ذره مقاله کنفرانسی 89/08/10 چهارمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 مدلسازی توزیع آلودگی در بندر انزلی در شرایط مد طوفان مقاله کنفرانسی 89/08/10 چهارمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 سامان پیش هشدار سیل در حوضههای شهری با تلفیقی از شبک عصبی مصنوعی و مدلسازی هیدرولوژیک مقاله کنفرانسی 89/05/11 کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
60 بررسی توزیع آلودگی نفتی در بندر شهید رجایی مقاله کنفرانسی 89/03/18 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
61 مدلسازی رفتار جریان در خلیج گرگان مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی مقاله کنفرانسی 89/03/18 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
62 تخمین رسوبگذاری بر روی مواد زائد ته نشین شده در مخزن سدها با کاربرد مدل اصلاح شده کاهش سطح مقاله کنفرانسی 89/03/18 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
63 بررسی کاربرد روش ردیابی ذره برای مدلسازی توزیع مواد آلاینده مقاله کنفرانسی 89/03/18 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
64 تخمین رسوبگذاری در مخزن سد کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
65 مدلسازی عددی جریان در محل کوله پلهای رودخانه ای و بررسی تاثیر دیوار هدایت آب بر گردابه های افقی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 Oil Spill Simulation in Mouth of Persian Gulf مقاله کنفرانسی 89/02/13 4th WSEAS International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR POLLUTION INDOOR CLIMATE
67 مقایسه دقت روشهای تجربی توزیع مکانی کاهش سطح افزایش سطح و مثلثاتی جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات در مخزن سد کرج با استفاده از داده های رسوب سنجی مقاله کنفرانسی 88/12/10 دومین همایش ملی سد سازی
68 مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه های افقی مقاله ژورنالی 88/11/20 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
69 A Three - Dimensional Finite Volume Model for Shallow Water Flow Simulation مقاله ژورنالی 88/10/11 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
70 تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یک بعدی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 اثرات سوی زیست محیطی ناشی از حوادث حمل ونقل کشتی در دریاها مقاله کنفرانسی 87/08/01 اولین کنفرانس حمل ونقل مواد خطر ناک و اثرات زیست محیطی آن
72 شبیه سازی فرا مدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیر زمینی در پروژه راه مقاله کنفرانسی 87/08/01 اولین کنفرانس حمل ونقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
73 مدیریت هشدار سیل با تلفیق ابزارهای شبکه عصبی مصنوعی و مدلسازی هیدرولوژیک در حوضه های با بارش متغییر مکانی و زمانی مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
74 تخمین موقعیت منبع نفتی آلوده کننده آبهای زیر زمینی مقاله کنفرانسی 87/07/10 سمینار تخصصی نفت گاز و محیط زیست
75 استفاده از شبیه سازی فرامدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیر زمینی ناشی از مواد نفتی مقاله کنفرانسی 87/07/10 سمینار تخصصی نفت گاز و محیط زیست
76 بررسی و مدلسازی توزیع نفت در نقاط ساحلی با رعایت جذب بستر مقاله کنفرانسی 87/07/10 سمینار تخصصی نفت و گاز و محیط زیست
77 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks مقاله ژورنالی 87/07/02 OCEAN ENGINEERING
78 بررسی و مدلسازی تاثیر جریانهای چرخشی بر روی رسوبگذاری و آبشستگی پشت پایه پلها مقاله کنفرانسی 87/03/07 سومین کنفرانس بین المللی پل
79 مدلسازی رفتار جریان در دهانه تالاب انزلی مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی مقاله کنفرانسی 87/02/25 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 بررسی و مدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 کاربرد روش حجم سیال جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفید رود مقاله کنفرانسی 87/02/12 دومین کنفرانس ملی سد
82 مدلسازی رفتار سیلاب و بررسی مکانیزم تخریب پل بزرگ جکیگور مقاله کنفرانسی 86/10/01 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
83 پیش بینی امواج ناشی از طوفان با استفاده از شبکه های عصبی تعلیم شده با اطلاعات مصنوعی مقاله کنفرانسی 86/10/01 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
84 بررسی مسایل آبشستگی موضعی در اطراف خط لوله با استفاده از مدلهای عددی و فیزیکی مقاله ژورنالی 85/11/01 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
85 مدل سه بعدی گردش آب و ساختار دما در دریای خزر مقاله ژورنالی 85/08/01 مجله فیزیک زمین و فضا
86 A 3D model of water circulation and temprature structure in the Caspian Sea مقاله کنفرانسی 85/06/01 Environmental Problems in Coastal Regions 5
87 مدلسازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان مقاله کنفرانسی 85/02/09 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
88 مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی مقاله کنفرانسی 85/02/09 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
89 روش جدید به منظور تخمین زیری در رودخانه ها مقاله کنفرانسی 84/08/12 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
90 مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k بر تغییرات BOD رودخانه مقاله کنفرانسی 84/08/12 کنفرانس پنجم هیدرولیک ایران
91 Numerical and Expermental Modeling Of Scor around Submarine Pipeline due to Currents مقاله کنفرانسی 84/05/12 ASCE Pipeline 2006
92 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریانهای ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی مقاله کنفرانسی 84/02/08 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
93 Scour below Submarine pipeline due to currents مقاله کنفرانسی 83/08/24 2nd international conf. of scour and erosion
94 مدلسازی تاثیر آلاینده ها بر تغییرات BOD رودخانه مقاله کنفرانسی 83/07/20 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 مقاله مدلسازی تفرق امواج و محاسبه نیروی وارده به پایه های سکوهای وزنی دریایی مقاله کنفرانسی 82/09/05 پنجمین همایش صنایع دریایی
96 مقاله Numerical Modeling of "Groundwater flow and oil Poliutium" مقاله کنفرانسی 81/07/16 Sixth International Annual Petrolium conf
97 Three dimensional steady state seepage a finite volume approach مقاله کنفرانسی 81/03/08 HYDRAULIC INFORMATION MANAGEMENT
98 مدل کامپیوتری دو بعدی تخمین رفتار رسوبگذاری در سدهای انحرافی مقاله کنفرانسی 81/02/28 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
99 بررسی دقت تخمین ضربه در حل معادلات طرح انتقال-انتشار مقاله کنفرانسی 80/08/10 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
100 پیش بینی رژیم رسوبگذاری با استفاده از اطلاعات هیدرودینامیک مقاله کنفرانسی 79/09/08 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 Validation of Sediment Approximation Methods in Persian Gulf مقاله کنفرانسی 79/02/20 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
102 بررسی دقت کاربرد روشهای تحلیلی محاسبه رسوب برای سواحل خلیج فارس مقاله کنفرانسی 79/02/01 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
103 مطالعه جریان جزر و مد در مجتمع بندری شهید رجایی مقاله کنفرانسی 76/02/20 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
104 مدل ریاضی جریان در مجتمع بندری شهید رجایی مقاله ژورنالی 76/01/01 مجموعه مقالات دریایی
105 بررسی جریان جزر و مد در شمال جزیره قشم مقاله کنفرانسی 75/05/27 دومین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
106 3D Modelling of Tidal Circulation in a Rectangular Harbour Using Direct One Stage Scheme مقاله کنفرانسی 74/07/20 Proceedings of Society of Engineering Science 32nd International Annual Conference
107 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدلسازی فیزیكی فرآیند فرسایش اطراف لوله های دوبل در كف بستر دریا شیرازی زاذه كیقباد کارشناسی‌ارشد 1396.06.19
2 كاربرد پرده متخلخل جاذب جهت حذف هیدروكربنهای نفتی از آب زیرزمینی عبدالرضایی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1396.06.08
3 تصفیه فلزات سنگین موجود در آب های زیرزمینی به صورت درجا به وسیله موانع نفوذپذیر واكنش زا (PRB) رنجبر احسان کارشناسی‌ارشد 1395.09.30
4 بررسی آزمایشگاهی پروفیل جریان و توزیع چرخش در اطراف عرشه پل مستغرق قلعه ارشیا کارشناسی‌ارشد 1395.06.29
5 بررسی آزمایشگاهی پدیده رگاب در سدهای خاكی افسانه میلاد کارشناسی‌ارشد 1395.06.13
6 مدلسازی آزمایشگاهی جریان و گردابه ورودی به آبگیرهای مستغرق پرورش احمد کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
7 تخمین مشخصات امواج ناشی از باد در ناحیه ساحلی با تلفیق مدلهای تحلیلی و عددی و هوشمند ابراهیم پوردرازكلا سعید کارشناسی‌ارشد 1394.06.25
8 بررسی فرسایش در پدیده روگذری آب از خاكریز زارع اندلانی سعید کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
9 بررسی گرادیان غلظت بر جریان در مدل های هیدرواستاتیك شهابی علی کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
10 پاكسازی خاك آلوده شده با نفت به روش خاكشویی در محل خسروفر پویا کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
11 بررسی میدانی اثر ساقه حرا بر جذب فیزیكی لكه نفتی پرتانی صادق دكتری 1394.04.14
12 مدل سازی جریان غیر دائمی فوق بحرانی در رودخانه های شاخه ای با كاربرد شیوه ی حل نیمه ضمنی ترتیبی موسوی زاده مباركه سیدرضا کارشناسی‌ارشد 1393.09.19
13 بررسی عددی پروفیل جریان و توزیع سرعت و فشار در اطراف اعضای افقی و مایل سكوهای دریایی ارفاقی امیر کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
14 كاربرد داده‌های ژئوفیزیكی جهت تخمین شرایط تراوش در سد خجیر خیراله کارشناسی‌ارشد 1393.05.14
15 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی مقاومت برشی و نفوذ پذیری خاك های ماسه ای مهدی زاده محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
16 مدلسازی انتقال و ته نشینی رسوبات غیر چسبنده با كاربرد ردیابی ذره تقوائی پوریا کارشناسی‌ارشد 1392.07.29
17 بررسی كارایی و شرایط كاربرد روش های ژئوفیزیكی جهت مطالعات آلودگی نفتی آب های زیرزمینی صادقی احسان کارشناسی‌ارشد 1392.06.09
18 واسنجی و صحت سنجی مدلهای تركیبی یك بعدی و سه بعدی برای آبراهه های بلند اصغری زهرا کارشناسی‌ارشد 1392.05.30
19 بررسی فرسایش در پدیده روگذری آب از سد همگن كوله پل نظری مهر فاطمه کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
20 مدلسازی توزیع حرارت ناشی از تراوش در بدنه سدهای خاكی با كاربرد روش حجم محدود خسروی محمدهادی کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
21 مدلسازی دوبعدی لكه نفتی در دریا با كاربرد روشهای هوشمند شعبانیان میلاد کارشناسی‌ارشد 1391.06.30
22 مدل سازی عددی دو بعدی توزیع نفتی در رودخانه گرشاسبی سپهر کارشناسی‌ارشد 1390.12.03
23 مدلسازی عددی تراوش و توزیع دما در بدنه سدهای خاكی و بررسی موقعیت نشت حسینیون مهسا کارشناسی‌ارشد 1390.11.29
24 تخمین تغییر شكل خط ساحلی با استفاده از مدل عددی و شبكه عصبی مصنوعی صفارزاده محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
25 تخمین آبكنی در اطراف پایه پل‌ها با كاربرد شبكه عصبی مصنوعی كمری علی ابادی كاوه کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
26 شبیه سازی جریان دوبعدی با استفاده از نتایج مدل یك بعدی در رودخانه های شاخه ای محجوب امیر دكتری 1390.06.28
27 بررسی روشهای مختلف تخمین تنش برشی در مقاطع كانال طبخی وایقان هانیه کارشناسی‌ارشد 1390.05.29
28 مدلسازی توزیع آلودگی در مخزن سد¬ها محمودی مقدم امین کارشناسی‌ارشد 1390.02.31
29 بررسی عددی پروفیل جریان و توزیع چرخش در اطراف عرشه مستغرق پل محمدی خواسكوه عباس کارشناسی‌ارشد 1389.12.12
30 مدلسازی دوبعدی توزیع مواد در آبهای كم عمق با كاربرد روش ردیابی ذره متینی محمد کارشناسی‌ارشد 1389.11.30
31 مدلسازی سه بعدی جریان در رودخانه با كاربرد اطلاعات دقیق یك بعدی عابدینی امیرعباس دكتری 1389.09.09
32 مدلسازی نحوه نشست مواد رسوبی در مخزن سدهای بزرگ ‏ خودحال نوید کارشناسی‌ارشد 1389.07.03
33 بررسی تاثیر چرخش و فروآب در تخمین آبكنی ومدلسازی فرسایش عباس نیا امیر حسین دكتری 1389.06.31
34 پایش جریان و آلودگی آب زیرزمینی در سایتهای صنعتی و شیمیائی با استفاده از مدلهای عددی طالاری شروین کارشناسی‌ارشد 1388.06.16
35 پایش جریان و آلودگی آب زیر زمینی در سایتهای صنعتی و شیمیائی با استفاده از مدلهای عددی طالاری شروین کارشناسی‌ارشد 1388.06.16
36 مدلسازی دو بعدی توده حبابی توزیع آلودگی درآبهای ساحلی زهره حیدری ها جمشید کارشناسی‌ارشد 1388.05.31
37 پیش بینی توزیع آلودگی و تخمین موقعیت منابع آلودكننده آب زیرزمینی با كاربرد مدل های عددی وشبكه عصبی مصنوعی باقری حسین آباد علی کارشناسی‌ارشد 1387.11.19
38 پیش بینی مشخصات موج دریا ناشی از باد با تلفیق مدلسازی عددی و شبكه عصبی ملك محمدی فتیده ایمان دكتری 1387.06.30
39 پیش بینی بارش- رواناب در یك حوضه با بارش متغیر (مكانی) با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی ورمقانی علی کارشناسی‌ارشد 1387.06.30
40 مدلسازی جریان غیردائمی در رودخانه های شاخه ای و حلقوی منوچهری عباس کارشناسی‌ارشد 1387.05.16
41 بررسی آزمایشگاهی تعیین نسبت مناسب و اجرایی ابعاد پره و طوق پایه پل جهت كاهش آبشستگی پاك نژاد امیر کارشناسی‌ارشد 1386.07.14
42 اندازه گیری دقیق مشخصات پروفیل جریان و تراز بستر د اورعی احمدرضا کارشناسی‌ارشد 1386.07.04
43 شبیه سازی سطح آزاد سیال در مسئله ریزش آب از روی پله با استفاده از روش حجم سیال(VOF) فقیهی محدث علی دكتری
44 مدلسازی سه بعدی آبشستگی پایه پل با تلفیق روش های حجم محدود و هیدرودینامیك ذرات هموار صفارزاده محمدمهدی دكتری
45 شناسایی وضعیت آلودگی در خاك با استفاده از روش ژئوالكتریك فوادی حسن کارشناسی‌ارشد
46 تصفیه ی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه ی مدفن پسماند شهری با استفاده از دیواره ی نفوذپذیر فعال در مقیاس آزمایشگاهی احسانی سعید کارشناسی‌ارشد
47 بررسی توزیع رسوبات معلق در زمان لایروبی حوضچه بنادر فاطمی نژاد محمدجواد کارشناسی‌ارشد
48 بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عملكرد هیدروساكشن با لوله های افقی و مایل در رسوب زادیی از مخازن سدها توكلی زانیانی شیوا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021