اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فرزانه
نام اورنگ
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2860
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ofarzane@ut.ac.ir
شماره اتاق 367

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1355
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, مدرسه دولتی راه‌ها و پل‌ها - 1357
دکتری راه و ساختمان, مدرسه دولتی راه‌ها و پل‌ها - 1360

درس های ارائه شده
1 روسازی 2
2 مکانیک خاک پیشرفته
3 مکانیک سنگ
4 تحلیل حدی در مکانیک خاک
5 آزمون های غیرمخرب روسازی های آسفالتی و بتنی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil مقاله ژورنالی 94/11/12 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
2 تحلیل برگشتی داده های همگرایی سنجی و برداشت نشست سطحی زمین در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی) مقاله ژورنالی 94/10/05 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
3 بررسی عدم قطعیت در تعیین ضریب شتاب گسیختگی شیروانی های خاکی مقاله ژورنالی 94/08/30 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
4 Slope Stability and Bearing Capacity of Footings on Top of Slopes Under Repeated Dynamic Loads مقاله ژورنالی 94/08/13 Journal of Seismology Earthquake Engineering
5 LOWER BOUND ANALYSIS OF SLOPES UNDER VARIABLE REPEATED DYNAMIC LOADS BY STRNGHT REDUCTION METHOD مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
6 Simulation and Field Testing of a Railway Falling Weight Deflection Measurement Technique مقاله کنفرانسی 94/02/15 10th International Congress on Civil Engineering
7 Analytical Assessment of Swamp Ties and High Embankments Using Dynamic Measurement of Deflections for the Maintenance of Railway Track Substructures مقاله کنفرانسی 93/12/11 International Congress on Advanced Railway Engineering
8 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill مقاله ژورنالی 93/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
9 SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS مقاله ژورنالی 93/05/10 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
10 Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis مقاله ژورنالی 93/03/11 Civil Engineering Infrastructures journal
11 بررسی همبستگی بین نتایج آزمون بارگذاری صفحه به روش سوئیسی (vss) و ژئوگیج در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی: جاده خرم آباد-بروجرد استان لرستان) مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل
12 SEISMIC STABILITY ANALYSIS OF THREE DIMENSIONAL SLOPES USING ACCEPTABLE STRESS FIELDS مقاله ژورنالی 92/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
13 A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model مقاله ژورنالی 92/10/10 ACTA GEOTECHNICA
14 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability مقاله ژورنالی 92/08/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
15 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
16 تعیین الگوی تابع پاسخ فرکانسی در ارزیابی غیر مخرب سیستم خط راه آهن به کمک شبیه سازی اجزاء محدود مقاله کنفرانسی 92/02/01 سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن - ICRARE2013
17 Safety of Foundations Located on Slopes And Subjected to Repeated Loads مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
18 Application of admissible stress fields for computation of passive seismic force in retaining walls مقاله ژورنالی 91/05/11 Scientia Iranica
19 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element مقاله ژورنالی 91/03/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
20 3D STABILITY ANALYSIS OF CONCAVE SLOPES IN PLAN VIEW USING LINEAR FINITE ELEMENT AND LOWER BOUND METHOD مقاله ژورنالی 90/12/11 International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST)
21 بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیر مستقیم و فشاری تک محوری مخلوطهای آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر مقاله ژورنالی 90/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
22 تحلیل پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مقاله ژورنالی 90/11/06 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
23 Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory مقاله ژورنالی 90/10/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
24 ANALYTICAL SOLUTION OF SEISMIC ACTIVE LATERAL FORCE IN RETAINING WALLS USING STRESS FIELDS مقاله ژورنالی 90/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
25 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data مقاله ژورنالی 90/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
26 A non - linear two - phase model for reinforced soils مقاله ژورنالی 90/08/10 Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
27 نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل مقاله ژورنالی 90/06/01 Civil Engineering Infrastructures journal
28 اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران مقاله ژورنالی 90/04/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
29 Static and dynamic bearing capacity of strip footings, under variable repeated loading مقاله ژورنالی 90/03/11 TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
30 Development of a two-phase model for simulating the behavior of reinforced soils مقاله کنفرانسی 90/02/19 13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geo-mechanics
31 بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان - زنگی آباد با استفاده از چهار ماده آهکZAM I RRP و ZAM II مقاله ژورنالی 90/01/20 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
32 تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
34 Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes مقاله ژورنالی 89/04/03 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
35 ظرفیت باربری پی های واقع بر شیروانی های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا مقاله ژورنالی 89/04/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
36 Rotation translation mechanisms for upper - bound solution of bearing capacity problems مقاله ژورنالی 89/03/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
37 Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix مقاله ژورنالی 89/03/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
38 A simplified two - phase macroscopic model for reinforced soils مقاله ژورنالی 88/10/11 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
39 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی ها مقاله ژورنالی 88/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
40 Three dimensional stability analysis of reinforced slopes مقاله کنفرانسی 88/07/13 Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
41 روش فنرهای پیش فعال برای تحلیل زمانی عملیات حفاری در تونلسازی به روش NATM مقاله کنفرانسی 88/02/29 هشتمین کنفرانس تونل ایران
42 استفاده از سطوح گسیختگی انتقالی-دورانی در مسایل تحلیل حدی مرز بالا مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی اصلاح قیر 60 -70 پالایشگاه تهران بوسیله پلی اتیلنهای ساخت داخل کشور مقاله کنفرانسی 87/08/21 چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
44 اصلاح قیر توسط پلی اتیلن ها به همراه روغن های نفتی و SBS مقاله کنفرانسی 87/08/21 چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
45 Presentation of a Homogenized Multi-Phase Model for Reinforced Soil Considering Non-Linear Behavior of Matrix مقاله کنفرانسی 87/07/10 The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics
46 بهینه یابی درصد قیر در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی بازیافتی با استفاده از کف قیر مقاله کنفرانسی 87/06/05 چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
47 Three - Dimensional Stability Analysis of Convex Slopes in Plan View مقاله ژورنالی 87/05/11 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
48 تاثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی روسازیهای CRAM و نحوه عملکرد مکانیکی آنها مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایه ای مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 تاثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر مقاله کنفرانسی 87/02/02 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران
52 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis مقاله ژورنالی 86/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
53 3D Stability Analysis of Corners By the Kinematic Approach مقاله کنفرانسی 86/10/11 5th International Conference on LandSlides Slope Stability and the Safety of infra-Structures
54 ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت اثر بار متمرکز مقاله ژورنالی 86/10/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
55 تحلیل 3 بعدی پایداری جبهه حفاری تونل های دایره ای در خاک های همگن مقاله کنفرانسی 86/07/24 سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
56 Upper bound solution for the face stability in NATM and open face mechanized tunnelling مقاله کنفرانسی 86/07/05 ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling
57 تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی مقاله ژورنالی 86/06/31 امیرکبیر
58 Seismic Passive Earth Pressures in Retaining Walls مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
59 تحلیل برگشتی داده‌های رفتارسنجی مراحل حفاری زوج تونل رسالت مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تحلیل سه بعدی ظرفیت باربری پی های تحت اثر بارخارج از مرکز واقع بر روی شیروانیها مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان-زنگی آباد با استفاده از آهک وRRP مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 تحلیل برگشتی پوشش تونل به روش حداقل مجموع مربعات نیروها و تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک مقاله کنفرانسی 85/04/19 هفتمین کنفرانس تونل ایران
63 ظرفیت باربری لرزه ای شالوده های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک مقاله ژورنالی 84/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
64 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا مقاله ژورنالی 83/12/06 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
65 پایداری استاتیکی و لرزه ای شیروانی ها تحت اثر بار متمرکز مقاله کنفرانسی 82/02/22 چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66 تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه برروی مقاومت برشی خاک درشت دانه در آزمون برش مستقیم مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
67 Three Dimensional Analysis of nonhomogeneous slopes مقاله ژورنالی 81/11/12 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
68 Upper - bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes مقاله ژورنالی 81/10/11 GEOTECHNIQUE
69 تحلیل حدی ظرفیت باربری پی های مجاور شیب مقاله کنفرانسی 81/09/18 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
70 بررسی تاثیر اصلاح دانه بندی بر نتایج آزمایش برش مستقیم کوچک و بزرگ روی خاک درشت دانه تهران مقاله کنفرانسی 81/09/18 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
71 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی مقاله ژورنالی 81/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
72 تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاک های واگرا بر اساس معیار شیمیایی شرارد مقاله ژورنالی 80/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
73 کاربرد روش همگرایی همجواری در مقاطع غیر دایروی مقاله کنفرانسی 80/08/07 پنجمین کنفرانس تونل ایران
74 طرح ابزار دقیق و تحلیل نتایج رفتار سنجی در یک تونل بزرگراه شهری مقاله کنفرانسی 80/08/07 پنجمین کنفرانس تونل ایران
75 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل مترو در تهران مقاله کنفرانسی 80/08/07 پنجمین کنفرانس تونل ایران
76 مسایل تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتر ریزدانه سدهای خاکی در مواجهه با پدیده واگرایی مطالعه موردی سد شهید یعقوبی مقاله کنفرانسی 79/10/11 چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
77 بررسی پتانسیل واگرایی خاک هسته ناتراوای یک سد خاکی مقاله کنفرانسی 72/08/03 دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
78 تحلیل اندرکنش مجموعه سازه-شالوده گسترده-خاک بر اساس مدل نیم فضای ارتجاعی خطی برای رفتار زمین مقاله کنفرانسی 72/08/03 دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
79 تاثیر فشار آب حفره ای بر پایداری شیروانی ها در تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا مقاله ژورنالی 37561 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
80 معرفی سطوح گسیختگی انتقالی - دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری مقاله ژورنالی 37561 مجله مهندسی عمران شریف
81 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تحلیل عددی تغییر شكل های دائمی دیوارهای خاك مسلح تحت اثر زلزله با استفاده از مدل دو فازی ریاضی طارق کارشناسی‌ارشد 1396.06.14
2 تحلیل بار حدی پی های نواری واقع بر شیروانی ها به روش مرز بالای تحلیل حدی با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی گودرزی میلاد کارشناسی‌ارشد 1396.06.13
3 بررسی كنترل تراكم روسازی های آسفالتی به كمك سیستم دانسیته سنج الكترومغناطیسی فاضلی سیدرسول کارشناسی‌ارشد 1396.06.11
4 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی ها به روش اجزاء مخحدود مرز پایین با استفاده از المان های گسترش مرزی سقائی عباسعلی کارشناسی‌ارشد 1395.11.12
5 تحلیل اثر تسلیح هسته پیشروی با استفاده از مسلح كننده های فایبر گلاس بر روی پایداری فضای حفاری تونل در خاك های نرم عنصری علی کارشناسی‌ارشد 1395.02.22
6 بررسی آزمایشگاهی تثبیت مصالح فسیلی خرد شونده جزیره قشم برای استفاده دز ساخت لایه‌های زیرسازی و روسازی راه رستمی فرنام کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
7 توسعه روش چندفازه برای تحلیل رفتار دینامیكی و نرم شوندگی كرنشی در توده خاك مسلح ایرجی امین دكتری 1394.10.27
8 بررسی روش های كنترل حین اجرای تراكم لایه های راه و پیشنهاد اصلاح روش های جاری در راه سازی كشور دولت پوردربندی علیا امین کارشناسی‌ارشد 1394.06.16
9 بررسی آزمایشگاهی مدول بر جهندگی خاكهای رسی تثبیت شده با آهك در بستر راهها ناطقی فر احسان کارشناسی‌ارشد 1394.06.15
10 تحلیل سه بعدی پایداری كوله های خاك مسلطح به روش مرز بالایی آنالیز حدی خوش نویس انصاری علی کارشناسی‌ارشد 1394.06.11
11 تحلیل حساسیت و مقایسه نتایج حاصل از آزمون‌های افت و خیزسنج ضربه‌ای (TWD) با استفاده از دو نرم‌افزار ELMOD و EVERCALC حسین پورلنبر محمد کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
12 مدلسازی اندركنش پوشش بتنی تونل و زمین با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان پوشش و توده پیرامون آن با استفاده از روش فنرهای پیش فشرده محزون كاشانی مهرداد کارشناسی‌ارشد 1393.11.13
13 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملكرد فیلتر سدهای خاكی با استفاده از آزمایش فیلتر مانع فرسایش ان ای اف حضرتقلی زاده حسین کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
14 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملكرد فیلتر سدهای خاكی با استفاده از آزمایش فیلتر مانع فرسایش حضرتقلی زاده حسین کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
15 استفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های تحت بار ژی منفرد به روش تحلیل حدی مرز پایین زارع رامی كیوان کارشناسی‌ارشد 1393.04.10
16 بررسی روش‌های تثبیت بستر راه در پهنه‌های كویری آب‌دار صادقی علویجه جواد کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
17 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرك ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان فاطمی جلال الدین کارشناسی‌ارشد 1392.06.31
18 اندازه گیری پارامترهای مدل خاك سخت شونده و كاربرد این مدل در تحلیل برگشتی رفتارسنجی تونل های مترو در جنوب تهران افشارپور سیاوش کارشناسی‌ارشد 1392.06.30
19 تحلیل حدی مرز بالا برای پایداری پی های مجاور شیب با استفاده از روش اجزاء محدود اصل مند سیدمجتبی کارشناسی‌ارشد 1392.05.29
20 بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های ژئوگیج و VSS در مصالح ریزدانه و خرد شونده لایه های بستر راه مرفع دلك اباد سیدحسن کارشناسی‌ارشد 1391.11.14
21 كاربرد روش های هوشمند در جمع بندی نتایج اندركنش تونل های متقاطع صالحی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.10.25
22 تحلیل ظرفیت باربری پی های نواری واقع در بالای شیروانی خاكی به روش آنالیز حدی مرز پایین مفیدی روچی جواد کارشناسی‌ارشد 1391.07.03
23 مدل سازی اندركنش تونل - زمین به روش فنرهای پیش فعال با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان توده خاك یداللهی نیا عباس کارشناسی‌ارشد 1390.11.09
24 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرك دیوارهای نگهبان به روش آنالیز حدی مرز بالا شفیعی محمود کارشناسی‌ارشد 1390.06.22
25 كاربرد روش های هوشمند در جمع بندی نتایج اندركنش تونل های متقاطع صالحی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1389.10.25
26 پایداری خاكریزهای بلند راه واقع بر زمین های سست متكی بر بستر سنگی باهنر زهرا کارشناسی‌ارشد 1389.07.15
27 بررسی پارامترهای خاك جنوب تهران با استفاده از تحلیل برگشتی نتایج رفتار سنجی خط 3 متروی تهران مختاری ورنوسفادرانی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1389.07.11
28 بررسی ظرفیت باربری لایه های خاك واقع بر بستر سنگی به روش تحلیل حدی مرز بالا افشارمازندران رضا کارشناسی‌ارشد 1388.12.19
29 تحلیل سه بعدی شیروانی های خاك مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا زهدی توسلی هادی کارشناسی‌ارشد 1388.12.18
30 بررسی ظرفیت باربری پی های مستطیلی واقع در مجاورت شیروانهای خاكی تحت اثر بار خارج از مركز گنجیان نوید دكتری 1388.12.02
31 بررسی همبستگی بین نتایج آزمونهای VSS و ژئو گیج در راهسازی نیكپور سحر کارشناسی‌ارشد 1388.11.04
32 توسعه مدل چند فازه برای تحلیل توده خاك مسلح سیدی حسینی نیا سیداحسان دكتری 1388.09.30
33 تحلیل پایداری سه بعدی جبهه حفاری تونل در خاك ناهمگن خضری نیما کارشناسی‌ارشد 1388.06.28
34 بررسی رفتار تابع زمان بتن در پاسخ پوشش تونل ها و سازه های زیرزمینی آجورلو هادی کارشناسی‌ارشد 1388.06.25
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای اختلاط،‌ساخت و عمل آوری آسفالت بازیافت كف قیری بر روی مقاومت فشاری تك محوری، مدول برجهندگی و نتایج آزمایش مارشال احمدی امیر کارشناسی‌ارشد 1387.07.08
36 بررسی اصلاح قیر مخلوطهای آسفالتی توسط پلیمرهای پلی الفین ساخت داخل عظیمی علمداری یاشار کارشناسی‌ارشد 1387.04.31
37 تحلیل پایداری سه بعدی شیروانیها به روش آنالیز حدی مرز بالا با استفاده از بلوكهای لایه‌ای محمدزاده رومیانی هادی کارشناسی‌ارشد 1387.04.30
38 بررسِی آزماِیشگاهِی مدول بر جهندگِی آسفالتهاِی ساخ یوسف دوست سعید کارشناسی‌ارشد 1386.11.28
39 ارزیابی غیرمخرب تكیه?گاه خطوط راه?آهن حاجی عبدالرزاق پریسا دكتری
40 تحلیل برگشتی داده های رفتار سنجی مراحل حفاری زوج ت آقامالیان ملو کارشناسی‌ارشد
41 تحلیل ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر روی شیروانی های خاكی تحت بارگذاری تكراری به روش مرز بالای آنالیز سازواری مجلل محمد دكتری
42 مدل سازی ترك های برودتی به منظور بررسی عملكرد روسازی آسفالتی در دماهای پایین فخراییان وحید کارشناسی‌ارشد
43 بررسی اثر آزمایشگاهی و محلی تثبیت خاك بستر راه كرم مصدق عهدیه کارشناسی‌ارشد
44 تحلیل عددی سازواری و تغییر شكل های دایمی روسازی راه تحت اثر بارهای ترافیكی صفایی مرجین محسن کارشناسی‌ارشد
45 بررسی كنترل تراكم روسازی آسفالتی به كمك دانسیته سنج الكترو مغناطیسی منصوریان فر مصطفی کارشناسی‌ارشد
46 مطالعه آزمایشگاهی ماندگار مصالح سنگدانه ای تحت بارگذاری های سیكلیك و تحلیل عددی شیار شدگی لایه اساس روسازی های آسفالتی محمودزادكان كاشانی سیدعلی دكتری
47 بررسی رابطه ضریب ایمنی و تغییر مكان لرزه ای دیوارهای حائل شریفی پیمان کارشناسی‌ارشد
48 بررسی پایداری سه بعدی شیروانی های خاكی به روش تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از مكانیسم های گسیختگیرچرخشی امیرلو بهزاد کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021