اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی قاسمیه
نام مهدی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2869
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک m.ghassemieh@ut.ac.ir
شماره اتاق 369

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی عمران , اکلاهما - آمریکا - 1359
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه , اکلاهما - آمریکا - 1362
دکتری مهندسی عمران - سازه , اکلاهما - آمریکا - 1367

درس های ارائه شده
1 اجزامحدودمقدماتی
2 استاتیک
3 دینامیک
4 روش اجزاء محدود
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses مقاله ژورنالی 97/03/14 Journal of computational applied mechanics
2 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges مقاله ژورنالی 97/03/13 Civil Engineering Infrastructures journal
3 Macroscopic modelling of coupled concrete shear wall مقاله ژورنالی 97/02/25 ENGINEERING STRUCTURES
4 Assessment of flexural strengthening of RC beams with iron-based shape memory alloys مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th international congress on advances in civil engineering
5 بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایشیافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
6 نگاهی بر رفتار عضو غیرمستقیم قائم تحت بار جانبی مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندس عمران
7 Retrofitting welded flange plate moment connection with rib reinforcing مقاله ژورنالی 96/12/06 Asian Journal of Civil Engineering
8 بررسی عملکرد جداساز لرزهای طبقه در ترکیب با آلیاژهای حافظه دار شکلی در سازههای فولادی مقاله کنفرانسی 96/11/10 هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
9 تاثیر سختی و گیرداری اتصال مفصلی در رفتار قابهای بادبندی فولادی مقاله کنفرانسی 96/11/10 هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
10 Extended implicit integration process by utilizing nonlinear dynamics in finite element مقاله ژورنالی 96/09/01 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
11 پیشنهاد زوج شتابنگاشتهای مناسب برای تحلیل سه بعدی غیر خطی در حوزه دور برای تهران مقاله ژورنالی 96/08/20 مهندسی عمران مدرس
12 Structure-dependent improved Wilson- θmethod with higher order of accuracy and controllable amplitude decay مقاله ژورنالی 96/07/17 Applied Mathematical Modelling
13 A Novel Composite Time Integration Algorithm with Unconditional Stability and Minor Period Elongation مقاله کنفرانسی 96/07/06 4th International conference on recent innovations in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
14 Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections مقاله ژورنالی 96/04/07 Journal of computational applied mechanics
15 A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges مقاله ژورنالی 96/03/28 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
16 Concrete Filled Tubular Bracing Subjected to Cyclic Loading مقاله ژورنالی 96/03/11 Civil Engineering Infrastructures journal
17 Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins مقاله ژورنالی 96/01/22 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
18 Axial load effects on flush end-plate moment connections مقاله ژورنالی 95/12/11 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
19 Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls مقاله ژورنالی 95/12/11 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
20 بررسی شبه سنجه تغییرمکان نسبی طبقات قابهای خمشی ویژه فولادی متاثر از زلزله های حوزه های دور ایران مقاله کنفرانسی 95/12/03 هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین ‏المللی سازه و فولاد
21 ارائه پروتکل بارگذاری برای اتصالات خمشی فولادی در ایران مقاله ژورنالی 95/08/26 مهندسی عمران مدرس
22 بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیرI به ستون قوطی شکل با ورقهای فوقانی و تحتانی به روش اجزای تشکیل دهنده مقاله ژورنالی 95/08/09 مجله مهندسی عمران شریف
23 Numerical Investigation of an Innovative Recentering Moment Connection Equipped with Shape Memory Alloys مقاله کنفرانسی 95/08/05 5th National and 1st International conference on Modern Materials and structures in civil engineering
24 بررسی رفتار دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه شکلی مارتنزایتی مقاله ژورنالی 95/07/14 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
25 Shape memory alloy-based moment connections with superior self-centering properties مقاله ژورنالی 95/03/26 SMART MATERIALS AND STRUCTURES
26 Numerical modeling of concrete beams strengthened by iron-based shape memory alloys embedded in a shotcrete layer مقاله کنفرانسی 94/12/20 3rd National & 1st International Conference in applied research on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
27 Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems مقاله ژورنالی 94/11/16 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
28 رفتار چرخه ای اتصالات خمشی فولادی متعارف تحت پروتکلهای بارگذاری متفاوت و گسترش یافته مقاله ژورنالی 94/11/11 مجله مهندسی عمران شریف
29 بررسی کاربرد آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در عملکرد جداسازهای لرزه‌ای مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
30 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت ترکیب خمش و پیچش مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
31 مدلسازی عددی غیرخطی تیرهای تقویت شده و پیشتنیده با آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
32 بهینه سازی عملکرد قاب خمشی با سیستم مختلط مقاله کنفرانسی 94/09/16 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
33 ارزیابی لرزه ای سازه های مجهز به جداساز لرزهای در ترکیب با آلیاژ حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 94/09/16 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
34 بررسی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت اثر بارگذاری ترکیبی مقاله کنفرانسی 94/09/16 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
35 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers مقاله ژورنالی 94/07/28 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
36 Application of Weight Functions in Nonlinear Analysis of Structural Dynamics Problems مقاله ژورنالی 94/07/14 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS
37 بررسی آرایش پیچ بر روی اتصال صفحه انتهایی بلند تحت بارگذاری لرزه ای مقاله کنفرانسی 94/07/05 دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری
38 Finite element modeling of failure in steel moment connection subjected to ultra-low cycle fatigue loading مقاله کنفرانسی 94/06/03 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
39 Seismic evaluation of Hybrid steel frames with various patterns of semi-rigid connection مقاله کنفرانسی 94/06/03 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
40 Seismic Evaluation of a Steel Moment Frame with Cover Plate Connection Considering Flexibility by Component Method مقاله کنفرانسی 94/06/03 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
41 بررسی اثر مدلسازی محدوده پانلی اتصالات تیر به ستون در قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 94/05/07 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
42 بهبود رفتار لرزهای قابهای مختلط با انتخاب چیدمان مناسب اتصالات نیمه صلب مقاله کنفرانسی 94/05/07 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
43 Reinforcing fillet welds preventing cracks in partial joint penetration welds مقاله ژورنالی 94/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
44 روش جامع در تحلیل دینامیکی سازه‌ها با استفاده از انتگرال‌گیری مستقیم زمانی مقاله کنفرانسی 94/03/07 دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
45 STIFFENER REQUIREMENTS IN STIFFENED STEEL PLATE SHEAR WALLS مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th International Conference on Seisomology & Earthquake Engineering
46 EFFECT OF STIFFENERS ON THE ANGLE OF INCLINATION IN STEEL PLATE SHEAR WALLS مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th International Conference on Seisomology & Earthquake Engineering
47 Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames مقاله ژورنالی 94/02/14 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
48 Seismic enhancement of multi-span continuous bridges subjected to threedirectional excitations مقاله ژورنالی 93/12/13 SMART MATERIALS AND STRUCTURES
49 Ultra Low Cycle Fatigue Life Prediction of Steel Moment Connection مقاله کنفرانسی 93/12/06 First International Conference on Steel Structures
50 Cyclic behavior of the in directed I beam to the box column connection with cover plates مقاله کنفرانسی 93/12/06 First International Conference on Steel Structures
51 بررسی عددی رفتار لرزهای اتصال تیر I شکل به ستون قوطی تحت خمش تک محوره و دو محوره مقاله کنفرانسی 93/12/06 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
52 Seismic evaluation of steel moment frames with end plate moment connection considering connection flexibility by component method مقاله کنفرانسی 93/12/06 First International Conference on Steel Structures
53 بررسی رفتار اتصال قابهای خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر مقاله کنفرانسی 93/12/06 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
54 بررسی رفتار اتصال قاب خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
55 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified wood members under combined stresses مقاله ژورنالی 93/10/11 Maderas. Ciencia y tecnología
56 Seismic performance and comparison of three different I beam to box column joints مقاله ژورنالی 93/09/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
57 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review مقاله ژورنالی 93/08/10 Civil Engineering Infrastructures journal
58 رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد آی مقاله ژورنالی 93/07/15 فصلنامة علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
59 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با صفحه انتهایی همتراز تحت خمش و نیروی محوری مقاله ژورنالی 93/07/01 سازه و فولاد
60 Impact of the Loading Histories on the Behaviour of Steel Moment Connections مقاله ژورنالی 93/06/12 Journal of Civil Engineering and Architecture
61 Study of stress capacity improvement of L-type joint by chemical modification of wood مقاله ژورنالی 93/04/31 BIORESOURCES
62 A SECOND ORDER TIME INTEGRATION SCHEME FOR ELASTIC DYNAMIC PROBLEMS مقاله ژورنالی 93/04/17 Asian Journal of Civil Engineering
63 Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading مقاله ژورنالی 93/04/17 Structural Design of Tall and Special Buildings
64 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified 3 wood members under combined stresses مقاله ژورنالی 93/04/06 MADERAS CIENCIA Y TECNOLOGIA
65 روش نوین انتگرال گیری زمانی بدون پیش شرط پایدار در تحلیل دیىامیکی غیرخطی سازه ها مقاله کنفرانسی 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
66 بررسی عملکرد لرزه ای اتصال مستقیم با مقطع ثابت تیر I به ستون قوطی شکل مقاله کنفرانسی 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
67 پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی با ورق روسری و زیرسری مقاله کنفرانسی 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
68 ارائه پروتکل پیشنهادی برای زلزله های حوزه دور جهت استفاده در تحلیلهای غیرخطی دینامیکی دو بعدی مقاله کنفرانسی 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
69 Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate مقاله ژورنالی 93/03/23 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
70 Parametric analysis of steel plated shear structures مقاله ژورنالی 93/01/29 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
71 Applicability of damage indices for detection of cracking in steel moment connections مقاله ژورنالی 92/12/28 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
72 Finite Element Analysis Of Flush End Plate Moment Connections under cyclic loading مقاله ژورنالی 92/12/09 International Journal of Civil, Architectural Science and Engineering
73 بررسی عملکرد سازه ی جداسازشده با تکنولوژی آلیاژ حافظه دار شکلی مقاله ژورنالی 92/12/06 سازه و فولاد
74 Influence of the axial force on the behavior of endplate moment connections مقاله ژورنالی 92/10/20 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
75 مطالعه رفتار قابهای خمشی ویژه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با جان لوله ای شکل مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
76 بهبود عملکرد لرزه‌ای اتصال ورق انتهایی بلند با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
77 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر آی به ستون قوطی تحت خمش دو محوره مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
78 مطالعه رفتار قاب¬های خمشی ویزه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با استفاده از جان لوله¬ای شکل مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
79 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر I به ستون قوطی تحت خمش دو محوره مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
80 مطالعه پارامتریک رفتار قابهای ستون درختی فولادی در مجاورت آتش مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
81 اتصال ورق انتهایی دارای مواد هوشمند مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
82 پیشنهاد شتابنگاشتهای مناسب برای استفاده تحلیل دو بعدی غیرخطی در حوزه دور برای ایران و تعیین مقیاس جهت قابهای متوسط فولادی خمشی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
83 مدل‌سازی ماکروی دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
84 بررسی اثر مصالح حافظه‌دار شکلی در فاز رفتاری سوپرالاستیک بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
85 بررسی اثرات کاهش ارتعاشات قائم زلزله روی پلهای با آلیاژهای حافظه دار مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
86 ارزیابی لرزه‌ای جداساز الاستومری مجهز به آلیاژ حافظه‌دار شکلی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
87 Numerical Evaluation of the Extended Endplate Moment Connection Subjected to Cyclic Loading مقاله ژورنالی 92/09/25 Current Advances in Civil Engineering
88 State of the art in nonlinear dynamic analysis of smart structures with SMA members مقاله ژورنالی 92/09/17 International Journal of Engineering Science
89 Mitigation of vertical and horizontal seismic excitations on bridges utilizing shape memory alloy system مقاله کنفرانسی 92/09/16 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
90 Seismic evaluation of base isolated system equipped with Shape memory alloys مقاله کنفرانسی 92/09/16 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
91 Evaluation of progressive collapse of special steel moment frames مقاله کنفرانسی 92/09/16 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
92 بررسی ویژگیهای مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل مقاله ژورنالی 92/09/15 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
93 Evaluation of Progressive Collapse of Special Steel Moment Frames مقاله ژورنالی 92/09/10 Advanced Materials Research
94 Mitigation of Vertical and Horizontal Seismic Excitations on Bridges Utilizing Shape Memory Alloy System مقاله ژورنالی 92/09/10 Advanced Materials Research
95 Seismic Evaluation of Base Isolated System Equipped with Shape Memory Alloys مقاله ژورنالی 92/09/10 Advanced Materials Research
96 بررسی اثز مصالح حافظ دار شکلی بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی با بازشوهای متقارن و غیرمتقارن مقاله کنفرانسی 92/09/07 مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
97 Seismic evaluation of reduced beam section frames considering connection flexibility مقاله ژورنالی 92/08/28 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
98 WUF-W connection performance to box column subjected to uniaxial and biaxial loading مقاله ژورنالی 92/06/10 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
99 Seismic Enhancement of Coupled Shear Walls Using Shape Memory Alloys مقاله ژورنالی 92/04/08 ژورنال مهندسی عمران و علوم
100 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Control of Steel Structures مقاله ژورنالی 92/04/07 Advances in Materials Science and Applications
101 Response modification factor of steel frames utilizing shape memory alloys مقاله ژورنالی 92/03/29 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
102 ارزیابی زوال سختی و مقاومت در اتصالات به منظور پیش بینی واژگونی در سازه های خمشی فولادی تحت نیروهای ناشی از زلزله مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 ارزیابی لرزه ای و مدلسازی عددی پایه های پلهای بتن مسلح با جزییات لرزه ای نامناسب مقاله کنفرانسی 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
104 روش شتاب وزندار مرتبه دوم انتگرالگیری زمانی برای تحلیل دینامیکی سازهها مقاله ژورنالی 91/11/15 مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
105 A New Unconditionally Stable Time Integration Method for Analysis of Nonlinear Structural Dynamics مقاله ژورنالی 91/11/11 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
106 Nonlinear Structural Dynamics Analysis Using Weighted Residual Integration مقاله ژورنالی 91/11/11 Mechanics of Advanced Materials and Structures
107 Research on the Behavior of the Steel Plated Shear Wall by Finite Element Method مقاله ژورنالی 91/10/12 Journal of Structures
108 Seismic Control of Steel Structures with Shape Memory Alloys مقاله ژورنالی 91/10/12 International Journal of Automation and Control
109 بررسی عملکرد سازه ی جداسازشده با تکنولوژی آلیاژ حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
110 بررسی مودهای گسیختگی اتصالات خمشی با صفحه انتهائی همتراز به همراه بار محوری مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
111 معرفی و کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی SMA در مهندسی عمران مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
112 ارزیالی لرزه ای پایه های متعارف پلها در مقایسه با پلهای با رفتار هیسترسیس پرچمی مقاله کنفرانسی 91/09/16 کنفرانس ملی توسعه پایدار شهری
113 ارزیابی اتصالات خمشی تقویت شده با ورق پشت بنددار مقاله ژورنالی 91/08/12 سازه و فولاد
114 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی خمشی با ورق های بالاسری و زیرسری تحت پروتکل های بارگذاری متفاوت مقاله کنفرانسی 91/08/01 دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک
115 An investigation on the behavior of column -Tree Steel Joints in Fire مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
116 Application of Shape Memory Alloy to Seismic Design of Multi-column Bridge Bents Using Controlled Rocking Approach مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th world conference on Earthquake Engineering (15 WCEE
117 The Effect of Axial Force on the Behavior of Flush End-plate moment connectionsPaper Title Line 1 End-Plate Moment Connections مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th world conference on earthquake engineering
118 Seismic evaluation of special moment resisting I beam to box column connection مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th world conference on earthquake engineering
119 اثر عمق ستون بر رفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی هم تراز با مدلسازی اجزای محدود مقاله کنفرانسی 91/06/06 کنفرانس بین المللی در ملسازی غیرخطی و بهینه سازی
120 Cyclic Assessment of Steel Framed Structures with Shape Memory Alloy Chevron Braces مقاله ژورنالی 91/05/09 Science Series Data Report
121 Numerical Modelling of End - Plate Moment Connection Subjected to Bending and Axial Forces مقاله ژورنالی 91/04/11 The journal of Mathematics and Computer Sciencce
122 Improvement of Concrete Shear Wall Structures by Smart Materials مقاله ژورنالی 91/03/31 Open Civil Engineering Journal
123 ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های نامنظم مجهز به المان های حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
124 بهبود جزئیات لرزهای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبلI با استفاده از ورق میانگذر مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
125 بهبود جزئیات لرزه¬ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میانگذر مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
126 New Practical Approach to Nonlinear Dynamic Analysis of Structures : Refinement of Newmarks and Wilsons Classical Methods مقاله ژورنالی 90/12/14 Practice Periodical on Structural Design and Construction
127 مقایسه معیارهای موجود برای تجمع خسارت خستگی فرا سیکل پایین در اتّصال فولادی با ورق های پوششی مقاله ژورنالی 90/11/19 سازه و فولاد
128 ارزیابی رفتار لرزه ا ی اتصالات تیر آی به ستون قوط ی در قاب ها ی خمشی ویژه مقاله ژورنالی 90/11/12 سازه و فولاد
129 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون قوطی در قابهای خمشی ویژه مقاله کنفرانسی 90/10/04 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
130 مقایسه معیارهای موجود برای تجمع خسارت خستگی فرا سیکل پائئن مقاله کنفرانسی 90/10/04 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
131 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ورق کناری مقاله کنفرانسی 90/10/04 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
132 مقایسه رفتار لرزه ای چشمه اتصال ستون قوطی در اتصالات خمشی جوشی مقاله کنفرانسی 90/10/04 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
133 A new dual bracing system for improving the seismic behavior of steel structures مقاله ژورنالی 90/09/10 SMART MATERIALS AND STRUCTURES
134 uniform distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using shape memory Alloy مقاله کنفرانسی 90/09/07 International conference on Earthquake and Structural engineering ICESE 2011
135 اثر ارتفاع سازه در پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با بادبندهای نوین مقاله ژورنالی 90/07/10 Civil Engineering Infrastructures journal
136 بررسی رفتار چرخه ای سیستم های مهاربندی مرکب مقاله ژورنالی 90/07/10 Civil Engineering Infrastructures journal
137 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics مقاله ژورنالی 90/04/09 APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
138 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در کنترل تقاضای لرزه ای پلها مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
139 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در کنترل رفتار لرزه ای پلها مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
140 A numerical study on application of SMA alloys in steel connection مقاله کنفرانسی 90/02/22 5th sysmposium on advances in science technology
141 روش جدید انتگرال گیری مستقیم زمانی برای مسائل غیر خطی دینامیک سازه ها با استفاده از توابع وزنی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 Evaluation of Stiffened End - Plate Moment Connection through Optimized Artificial Neural Network مقاله ژورنالی 90/01/10 Journal of Software Engineering and Applications
143 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه ها مقاله ژورنالی 90/01/01 Civil Engineering Infrastructures journal
144 ارزیابی کاربرد آلیاژهای حافظه دار در اتصالات خمشی مقاله کنفرانسی 89/12/04 همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
145 Uniform Distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using Shape Memory Alloy مقاله ژورنالی 89/10/11 World Academy of Science, Engineering and Technology
146 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics مقاله ژورنالی 89/10/11 APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
147 Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys مقاله ژورنالی 89/10/11 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
148 بررسی رفتار غیرخطی ستو نهای مرکب مزدوج I شکل در سازه های فولادی رایج مقاله ژورنالی 89/10/04 Civil Engineering Infrastructures journal
149 بررسی رفتار قاب ها با اتصال RBS با در نظر گرفتن عملکرد غیر خطی اتصال تیر به ستون مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
150 اراده روش مقاوم سازی اتصالات گیردار فولادی رایج توسط سخت کننده مثلثی مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
151 شبیه سازی میکرومکانیکی ترک خوردگی در اتصال تیرورق I به ستون قوطی در اثر خستگی سیکل پائین مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
152 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه ای تقویت شده با ورق پشت بنددار مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
153 بررسی رفتار اتصالات جوشی رایج با جزئیات اجرائی مختلف مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
154 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی با ورق زیر سری و روسری در قابهای خمشی ویژه مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
155 اتصالات خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی در قابهای خمشی ویژه مقاله کنفرانسی 89/10/04 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
156 روش انتگرالگیری غیر مشروط پایدار در تحلیل دینامیکی مسائل غیر خطی سازه ها با استفاده از شتاب مرتبه دوم مقاله کنفرانسی 89/09/12 اولین همایش ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
157 Seismic enhancement of concrete shear walls structures by shape memory alloys مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th international congress on advances in civil engineering
158 Parabolic acceleration time integration method for nonlinear dynamics of structures مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th international congress on advances in civil engineering
159 اثر نیروی محوری روی رفتار اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند مقاله ژورنالی 89/07/01 Civil Engineering Infrastructures journal
160 Seismic analysis and response of semi rigid frames with RBS Connection مقاله کنفرانسی 89/06/26 INNOVATIVE WORLD OF STRUCTURAL ENGINEERING ICIWSE-2010
161 ASSESSMENT CYCLIC BEHAVIOR AND DETERMINE THE RBS CONNECTION FLEXIBILITY مقاله کنفرانسی 89/04/21 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
162 A Weighted Residual Quadratic Acceleration Time Integration Methodin Nonlinear Structural Dynamics مقاله کنفرانسی 89/02/17 2010 The International Conference on Applied Physics and Mathematics ICAPM 2010
163 کاهش پاسخ سازههای فولادی با استفاده ازمیراگرهای حافظه دارشکلی مقاله ژورنالی 88/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
164 The effect of stiffeners on the strain patterns of the welded connection zone مقاله ژورنالی 88/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
165 SEISMIC RETROFIT OF OLD CONCRETE STRUCTURESUSING SHAPE MEMORY ALLOYS مقاله کنفرانسی 88/08/05 First conference in infrastructure engineering and management
166 بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی بتنی مجهزبه آلیاژهای حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت زیرساختها
167 کاربرد آلیاژهای حافظه دارشکلی د رمهندسی عمران مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت زیرساختها
168 ارتعاش عمودی سقفهای کامپوزیت بااستفاده از روش شبکه عصبی مقاله ژورنالی 88/08/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
169 Seismic performance of ductile welded connections using T - stiffener مقاله ژورنالی 88/01/12 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
170 Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting connections مقاله ژورنالی 87/11/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
171 Seismic Simulation of Composite Bracing System مقاله کنفرانسی 87/11/01 THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING, SIMULATION, AND APPLIED OPTIMIZATION (ICMSAO'09)
172 Energy dissipation characterisitics of semi - rigid connections مقاله ژورنالی 87/10/16 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
173 بازرسی فنی جوش نفوذی کامل در اتصالات گیردار فولادی با کاربرد مهندسی مقاله ژورنالی 87/04/01 مهندسی جوش
174 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نرخ کرنش بر ناحیه حرارت دیده مجاور جوش در اتصالات گیردار فولادی مقاله ژورنالی 87/03/30 مهندسی ساختمان و علوم مسکن
175 مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزیابی رفتار اتصالات گیردار در سازه های فولادی رایج مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
176 روش انتگرا گیری مستقیم زمانی با شتاب مرتبه دوم برای مسائل دینامیک سازه مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
177 بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار بررشی بتنی با استفاده از آلیاپهای حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
178 مقایسه بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دارای بادبندهای ساخته شده از آلیاپهای حافظه دار شکلی و بادبندهای مقید شده در برابر کمانش مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
179 بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهائی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب مقاله ژورنالی 86/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
180 Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations مقاله ژورنالی 86/09/10 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
181 Upgrading of Concrete shear wall system using shape memory alloys مقاله کنفرانسی 86/08/23 Inspection appraisal repair and maintenance of structures
182 Enhancement of the existing steel structures using shape memory alloys مقاله کنفرانسی 86/08/23 Inspection appraisal repair and maintenance of structures
183 بازرسی فنی جوش نفوذی کامل در اتصالات گیردار فولادی با کاربرد مهندسی مقاله کنفرانسی 86/08/01 کنفرانس بین المللی بازرسی و آزمون غیر مخرب
184 Seismic Response of Shear wall Structures reinforced with SMAs مقاله کنفرانسی 86/07/30 Int'l Earthquake Symposium Kocaeli 2007
185 بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند مقاله ژورنالی 86/02/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
186 Multilinear one - dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications مقاله ژورنالی 85/10/11 ENGINEERING STRUCTURES
187 A Weighted Residual Parabolic Acceleration Time Integration Method for Problems in Structural Dynamics مقاله ژورنالی 85/10/11 Comput. Methods Appl. Math
188 Invisible elastic bolt model concept for finite element analysis of bolted connections مقاله ژورنالی 85/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
189 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار اتصالات گیردار جوشی تیر به ستون در سازه های متداول مقاله ژورنالی 85/10/01 سازه و فولاد
190 ارزیابی بهبود حاصل در عملکرد سازه های قابی بااستفاده از مهاربندهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی مقاله ژورنالی 85/08/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
191 vertical vibration of steel concrete composite floor system subjected to footsteps loading مقاله کنفرانسی 85/07/19 7th international congress on advances in civil engineering
192 Numerical Investigation on the behavior of steel flush end-plate connection مقاله کنفرانسی 85/07/19 7th international congress on advances in civil engineering
193 Steel extended end plate moment connections subjected to cylic loading مقاله کنفرانسی 85/07/19 7th international congress on advances in civil engineering
194 Evaluation of damage of structures with shape memory alloy dampers subjected to seismic excitations مقاله کنفرانسی 85/07/12 First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
195 Application of digital shearography in determining opening mode SIF in edge cracks مقاله کنفرانسی 85/05/20 Fracture and Engr. Materials and Structures
196 Application of digital shearography in determining KI in edge cracks مقاله کنفرانسی 85/04/12 16th European conference of Fracture (ECF16)
197 بررسی اثر عمق ستون در رفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی بلند مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
198 بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال با ورق انتهایی هم تراز مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
199 تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با اشتفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی عددی و تحلیلی مقاله ژورنالی 84/12/01 مکانیک هوافضا
200 Finit element analysis of framed structures using shape memory alloy braces subjected to cyclic loadings مقاله کنفرانسی 84/11/19 SSRC 2006 Anuual Stability Conference
201 Finite Element Analysis of Framed Structures Using Shape Memory Alloy Braces Subjected To cyclic loadings مقاله کنفرانسی 84/11/19 SSRC 2006 Annual Stability Conference
202 Determination of Opening Mode Stress Intensity Factor for Edge Cracks By Means of Digital Shearography Including Finite Element Simulation of Shearographic Fringes مقاله ژورنالی 84/10/13 Journal of Mechanics and Aerospace
203 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزاء محدود مقاله ژورنالی 84/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
204 Finite Element Analysis of Framed Structures using Shape Memory Alloy Braces Subjected to Seismic Loadings مقاله کنفرانسی 84/03/13 McMat 2005 - Mechanics and Material Confernce
205 A new idea for application of different states of shape memory alloys in structures for seismic applications مقاله کنفرانسی 84/03/13 MCMAT 2005 - Mechanics and Material Confernce
206 A New Idea For Application Of Different States Of Shape Memory Alloys In Structures For Seismic Applications مقاله کنفرانسی 84/03/11 McMat2005: 2005 Joint ASME/ASCE/Ses Conference on Mechanics and Materials
207 Nonlinear Finite Element Analysis of Framed Structures Using Shape Memory Alloy Braces Subjected to Seismic Loadings مقاله کنفرانسی 83/07/11 SMST 2004: The International Organization on Shape Memory and Superelastic Technologies
208 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی مقاله ژورنالی 82/11/15 فصلنامه تازه های رواندرمانی
209 Structural Design Process for a Religious Building مقاله کنفرانسی 78/01/20 International Conference on "The Islamic Art, Culture and Civilization: Iran"
210 Structural Models Testing of a Building with Cultural Function مقاله کنفرانسی 78/01/20 International Conference on "The Islamic Art, Culture and Civilization: Iran"
211 فرآیند طراحی یک ساختمان مذهبی مقاله کنفرانسی 78/01/01 کنفرانس بین المللی هنر و تمدن اسلامی
212 آزمایش سازه ای ساختمان فرهنگی مقاله کنفرانسی 78/01/01 کنفرانس بین المللی هنر و تمدن اسلامی
213 مقایسه نیروهای جانبی ناشی از زلزله در آیین نامه 2800 و ( U.B.Cبخش دوم ) مقاله ژورنالی 74/04/01 علوم وفنون نقشه برداری
214 مقایسه نیروهای جانبی ناشی از زلزله در آیین نامه 2800 ( U.B.Cبخش اول ) مقاله ژورنالی 73/07/01 علوم وفنون نقشه برداری
215 کاربرد مدلهای کنماتیک در تحلیل سازه ها تحت بارهای نوسانی مقاله ژورنالی 72/01/01 کامپیوتر و سازه
216 Application of Kinematic Hardening Models to Cyclic Plasticity Structural Analysis Problems مقاله ژورنالی 71/11/28 Computers and Structures
217 Procedure to Predict Ultimate Fracture Failure History for Plane Stress Plasticity Problems مقاله ژورنالی 71/01/12 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
218 پیش بینی نهائی گسیختگی در مسائل دو بعدی پلا ستیسیته مقاله ژورنالی 71/01/01 مهندسی مکانیک شکست
219 کاربرد مدل های کتماتیک برای مسائل پلاستیستیه تحت بارهای نوسانی مقاله کنفرانسی 70/01/01 پلاستیستیه 1991
220 رفتار اتصالات گیردار سنگین از نوع ورق با پیشانی مقاله ژورنالی 69/01/01 انجمن مهندسین مجله سازه عمران آمریکا
221 الگورتیمی برای تحلیل غیر خطی مسائل سازه أی مقاله ژورنالی 69/01/01 کامپیوتر و سازه
222 تحلیل غیر خطی سازه ها به روش اجزاء محدود مقاله کنفرانسی 69/01/01 آکادمی علوم اکلاهما
223 Behavior and Design of Large‐Capacity Moment End Plates مقاله ژورنالی 68/10/11 Journal of Structural Engineering
224 An Algorithm for the Analysis of Problems with Combined Material And Geometric Nonlinearities مقاله ژورنالی 68/10/11 Computers and Structures
225 تحلیل اتصالات فلزی بصورت ( T ) شکل به روش اجزاء محدود وغیر خطی مقاله ژورنالی 68/01/01 کامپیوتر وسازه
226 پیش بینی گسیختگی در مسائل پلاستیسته دو بعدی مقاله کنفرانسی 68/01/01 پلا ستیستیه 1989
227 Finite element Modelling of Large Capacity Stiffened Steel Tee - Hanger Connections مقاله ژورنالی 67/10/11 Computers and Structures
228 کاربرد مدل های کنماتیک در حل مسائل غیرخطی سازه ای به روش اجزاء محدود مقاله کنفرانسی 66/01/01 آکادمی علوم اکلاهما
229 تحلیل غیر خطی اتصالات فلزی گیردار به روش اجزاء محدود غیر خطی مقاله کنفرانسی 63/01/01 انجمن مهندسین عمران جنوب آمریکا
230 تحلیل غیرخطی ورق های اتصال فولادی از نوع پیشانی مقاله کنفرانسی 62/01/01 پنجمین کنفرانس بخش مکانیک انجمن مهندسین عمران آمریکا
231 فرآیند طراحی سازه ی ویژه ی بتنی پوسته یی مقاله ژورنالی 37561 علوم وفنون نقشه برداری
232 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مقاوم سازی یك شاهتیر پل به وسیلهی آلیاژهای حافظه دار شكلی جاسازی شده در لایه‌ای از شاتكریت دولت ابادی ندا کارشناسی‌ارشد 1394.12.18
2 ارزیابی لرزه‌ای سازه مجهز به كنترل كننده‌های غیرفعال در تركیب با آلیاژهای حافظه‌دار شكلی افسری علی کارشناسی‌ارشد 1394.11.05
3 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی ورق انتهایی تحت بارگذاری غیر متناسب با در نظر گرفتن اندركنش نیروهای خمشی، پیچشی و محوری طاهری پور محمد کارشناسی‌ارشد 1394.10.26
4 مطالعه روش مقاوم سازی خمشی با استفاده از آلیاژهای حافظه داری شكلی نصب شده در نزدیك سطح ابوعلی سحر کارشناسی‌ارشد 1394.10.22
5 بررسی گسیختگی اتصال خمشی فولادی در خستگی سیكل پایین افضلان میلاد کارشناسی‌ارشد 1394.09.08
6 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر با موج دار كردن جان توسط میمرخ لوله به ستون در ناحیه مفصل پلاستیك اخوه احسان کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
7 بهینه سازی عملكرد قاب خمشی با سیستم مختلط واحدی نیلوفر کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
8 ارزیابی عملكرد لرزه ای قاب های خمشی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری اتصال بهادری علیرضا کارشناسی‌ارشد 1394.05.24
9 ارزیابی لرزه‌ای سازه مجهز به كنترل كننده‌های غیرفعال در تركیب با آلیاژهای حافظه‌دار شكلی افسری علی کارشناسی‌ارشد 1394.05.11
10 طراحی دیوار برشی فولادی براساس عملكرد رحم زاده قره قنات احمد کارشناسی‌ارشد 1394.04.21
11 تحلیل غیر خطی دینامیك سازه ها با استفاده از روش های نوین انتگرال گیری مستقیم زمانی در متد المان محدود محمدزاده چیانه سعید کارشناسی‌ارشد 1393.10.20
12 سیستم جدید بادبندی دوگانه متشكل از بادبندهای آلیاژهای حافظه دار شكلی و بادبندهای نوین كاری امیر دكتری 1393.06.12
13 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال تیر I شكل به ستون قوطی تحت خمش 2 محوره و تعیین تقاضاهای ایجاد شده روی اجزای اتصال سیفان فرشته کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
14 اثر خستگی سیكل پایین در اتصالات خمشی فولادی متداول در ایران تقی نیاحجابی اشكان کارشناسی‌ارشد 1393.04.15
15 تأثیر آلیاژهای حافظه‌دار شكلی در كنترل رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی همراه با بازشو رضاپوراهنگر معین کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
16 بررسی رفتار اتصالات ورق انتهایی دارای مواد هوشمند فرمانی محمدامین کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
17 اثر پروتكل بارگذاری برای اتصالات خمشی فولادی رایج در ایران حسنی سوخته سرائی محمد کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
18 كاهش تاثیر شتاب قائم زلزله بر پل ها با استفاده از آلیاژ حافظه دار شكلی آرین هادی کارشناسی‌ارشد 1392.10.21
19 مدل‌سازی زوال اجزا جهت پیش‌بینی واژگونی در قاب‌های خمشی فولادی با اتصال تیر I به ستون قوطی كریمی سیاوش کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
20 فروریزش پیش‌رونده اتصالات قاب‌های خمشی ویژه ولدبیگی آرمین کارشناسی‌ارشد 1392.06.09
21 ارزیابی سیستم‌های جداساز پایه مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار الوندی شقایق کارشناسی‌ارشد 1392.05.07
22 مطالعات تجربی و عددی اتصال خمشی جوشی تیر 1 به ستون قوطی با استفاده از ورق های روسری و زیرسری و مستقیم درختی صنیعی نیا زهرا دكتری 1392.04.29
23 استفاده از مكانیزم گهواره ای در ارتقا رفتار لرزه ای پل های چند ستونی داودی روزبه کارشناسی‌ارشد 1392.04.29
24 اثر بار محوری روی رفتار اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز گودرزی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.10.27
25 ارزیابی عملكرد لرزه ای قاب ها با اتصال تیر به ستون با ورق انتهایی گسترش یافته با در نظر گرفتن انعطاف پذیری اتصال بائی محمود کارشناسی‌ارشد 1391.10.06
26 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی ورق انتهایی تحت بارگذاری تركیبی قاسمی طرئی هادی کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
27 ارزیابی رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصالات جوشی صلب در ستون های دوبل محمدی سعید کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
28 بهبود رفتار لرزه ای نامنظم با استفاده از آلیاژ حافظه دار شكلی قدرتیان كاشان سیدمحی الدین کارشناسی‌ارشد 1391.05.17
29 رفتار اتصال خمشی فولادی در خستگی سیكل پایین بدرخانی آجائی بهروز کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
30 بررسی اثرات پروتكل های بارگذاری بررفتار اتصالات خمشی فولادی با ورق روسری و زیرسری رحیم زاده علی کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
31 بررسی رفتار اتصالات خمشی جوشی بین تیر I شكل و ستون قوطی رضوانی رامتین کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
32 ارزیابی سیستم‌های جداساز پایه مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار الوندی شقایق کارشناسی‌ارشد 1390.05.07
33 بررسی رفتار اتصالات خمشی جوشی بین تیر I شكل و ستون قوطی رضوانی رامتین کارشناسی‌ارشد 1390.03.30
34 روش شتاب سهموی انتگرال¬گیری زمانی برای تحلیل غیر خطی دینامیك سازه¬ها غلامپور علی اكبر کارشناسی‌ارشد 1389.11.26
35 ارزیابی عملكرد لرزه¬ای قاب¬ها با اتصال RBS با در نظر گرفتن انعطاف¬پذیری اتصال تیر به ستون كیانی جلال کارشناسی‌ارشد 1389.11.26
36 بكارگیری میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده در فضای داخلی المان های سكوهای دریایی جكت به منظور كنترل ارتعاشات لرزه ای سكو موسوی سیدامین کارشناسی‌ارشد 1389.09.27
37 ارزیابی اتصالات خمشی با ورق انتهایی دارای پیچهای آلیاژهای حافظه دار فرزانه مهرنوش کارشناسی‌ارشد 1389.06.23
38 بررسی ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده با آلیاژهای حافظه دار شكلی كارگرموخر رامتین کارشناسی‌ارشد 1388.12.22
39 بررسی امكان تقویت و بهسازی سازه های بتن مسلح با استفاده از رفتار مادی حافظه شكلی (Memory effect) صابردل ساده مریم کارشناسی‌ارشد 1388.11.14
40 بررسی تحلیل رفتار لرزه ای دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه دار شكلی مصطفی زاده مهناز کارشناسی‌ارشد 1388.10.27
41 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی در ساختمان های بلند مرتبه حیدری ناصر کارشناسی‌ارشد 1388.04.31
42 مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های مهاربندی مركب و مقید شده در مقابل كمانش) صنیعی نیا زهرا کارشناسی‌ارشد 1387.06.31
43 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی كریمی راد مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.04.22
44 مقایسه رفتار لرزه‌ای سیستم‌های بادبندی از نوع آلیاژهای حافظه‌دار هوشمند (SMAs) و نوین (BRBFs) كاری امیر کارشناسی‌ارشد 1387.04.22
45 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تقویت شده با ورق قبادی محمدسهیل دكتری 1387.02.29
46 بررسی مركزگرایی با كاربرد میراگر اصطكاكی مهار استهلاك انرژیEDR در قاب فولادی رزقی رضا کارشناسی‌ارشد
47 بررسی تئوری، تحلیلی وآزمایشگاهی دیوار برشی فولادی كامپوزیت و تعیین ضوابط طراحی آنها شریفی كلهرودی سیدمحسن دكتری
48 روش شتاب سهموی انتگرال¬گیری زمانی برای تحلیل غیر خطی دینامیك سازه¬ها غلامپور علی اكبر کارشناسی‌ارشد
49 مدل خرابی هیسترزیس ایبارا - مدینا - كرواینكلر برای دیوار برشی فولادی بام شاد امید کارشناسی‌ارشد
50 ارزیابی لرزه ای سازه مجهز به جداساز طبقه در تركیب با آلیاژهای حافظه دار شكلی اسعدی مایده کارشناسی‌ارشد
51 ارایه پروتكل بارگذاری ملی برای اتصالات خمشی حسنی سوخته سرایی محمد دكتری
52 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شكلی بر پایه آهن به روش نصب در سطح خارجی و یا نزدیك سطح نجفی فراز کارشناسی‌ارشد
53 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فولادی با تراز متفاوت در قاب های خمشی صمدی ملاقاسم سعید کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021