اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی محمودزاده کنی
نام ایرج
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2869
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک imkani@ut.ac.ir
شماره اتاق 369

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1358
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, سات همپتون - 1359
دکتری راه و ساختمان, کمبریج - 1365

درس های ارائه شده
1 بتن پیش تنیده
2 پروژه سازه های بتن آرمه
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 تغییرشکلهای بزرگ
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ارزیابی پایداری زیست-محیطی در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش ساخته) مقاله ژورنالی 96/10/01 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
2 مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مدلی در جهت بهبود فرایند طراحی مقاله ژورنالی 96/06/31 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
3 مطالعه موردی رفتار لرزه ای مجموعه ی سازه و تجهیزات فرایندی مجتمع پتروشیمی شیراز به منظور بررسی میزان آسیب پذیری آن مقاله کنفرانسی 96/05/12 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
4 تجزیه و تحلیل موانع اجرای مدل اطلاعان ساختمان (BIM) در ساختمان های صنعتی ایران مقاله ژورنالی 96/04/07 معماری و شهرسازی
5 طراحی بهینۀ تیرهای بتن پیشتنیده با مقاطع I و ذوزنقه ای مقاله کنفرانسی 95/12/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری
6 ارزیابی خسارت یک پوشش نیروگاه هسته ای در اثر برخورد هواپیما مقاله کنفرانسی 95/11/07 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 Application of Advanced Materials in Externally Prestressed Concrete Bridges مقاله کنفرانسی 95/09/17 4th International Congress on CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE & URBAN DEVELOPMENT
8 اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح مقاله ژورنالی 95/07/15 نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
9 Adoption of BIM systems in the AEC industry مقاله ژورنالی 95/07/09 PONTE
10 انتخاب بهترین نوع سقف در ساختمان های بتنی (مقایسه سقف های تیرچه بلوک، دال بتنی و دال بتنی مجوف) مقاله کنفرانسی 95/06/18 سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
11 توزیع تنش فشاری در ستون ساخته شده با بتن توانمند مقاله کنفرانسی 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 روابط طراحی ستون‌های لاغر ساخته‌شده با بتن توانمند مقاله کنفرانسی 95/03/05 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
13 روابط طراحی برش در تیر ساخته‌شده با بتن توانمند مقاله کنفرانسی 95/03/05 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
14 Design Characteristics for Pressurized Water Small Modular Nuclear Power Reactors with Focus on Safety مقاله ژورنالی 95/02/13 ATW - Internationale Zeitschrift fur Kernenergie
15 Design Characteristics for Pressurized Water Small Modular Nuclear Power Plants with Focus on Safety Aspects مقاله ژورنالی 94/08/14 International Journal of Review in Life Sciences
16 Reliability of Electric Supply of Local Networks by Using Small Modular Reactors مقاله ژورنالی 94/08/14 International Journal of Review in Life Sciences
17 Using Life Cycle Assessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods مقاله ژورنالی 94/03/11 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
18 راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه ها در برابر پدیده های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی مقاله ژورنالی 94/01/15 باغ نظر
19 اثر آتش سوزی طویل المدت بر روی سازه های بتنی ترانس نیروگاه مقاله ژورنالی 93/01/01 سازمان انرژی اتمی
20 A local PUFEM modeling fo stress singularity in sliding contact with minimal enrichment for direct evaluation of generalized stress intensity factors مقاله ژورنالی 92/10/10 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
21 DIFFICULTIES FOR DETECTING THE SINGULAR POINTS WITH COMMERCIAL PROGRAMS IN SPACE STRUCTURE AND A METHOD FOR DETERMINING THE REAL CAPACITY OF THE STRUCTURES مقاله ژورنالی 92/09/11 BULLETIN of Peoples' Friendship University of Russia
22 اثر زلزله و اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی ساختمان راکتور نیروگاه اتمی مقاله کنفرانسی 92/09/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 Numerical Simulation of Mixed Mode Crack Propagation in Quasi-Brittle Materials Using the Extended Finite Element Metod مقاله ژورنالی 92/06/24 International Journal of Research in Engineering and Technology
24 Elastic floor response spectra of nonlinear frame structures subjected to forward-directivity pulses of near-fault records مقاله ژورنالی 92/05/03 Earthquake and Structures
25 تحلیل ترک خوردگی در مواد شبه ترد با رویکرد مکانیک آسیب به روش اجزای محدود توسعه یافته مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تحلیل ترک خوردگی در مواد شبه ترد با رویکرد مکانیک آسیب به روش اجزای محدود توسعه یافته مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی عوامل مؤثر بر مدلسازی ساختمان راکتور نیروگاه اتمی به روش جرم و فنر مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 A Protective Structure, Saver During Structural Collapse مقاله ژورنالی 91/08/19 ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
29 An Improved Equivalent Frame Method for the Analysis of Two-way Slab Systems Subjected to Gravity and Lateral Loads مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
30 FINITE STRAIN FRACTURE ANALYSIS USING THE EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD مقاله کنفرانسی 91/06/20 European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering
31 The Efficiency of Reduced Beam Section Connections for Reducing Residual Drifts in Moment Resisting Frames مقاله ژورنالی 91/03/12 open journal of civil engineering
32 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه ای مقاله ژورنالی 90/07/02 Civil Engineering Infrastructures journal
33 ارزیابی عملکرد قاب های بتنی مقاوم شده با میانقاب های بتنی دارای بازشو مقاله ژورنالی 90/01/17 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
34 Dynamic Analysis of Cable Roofs under Turbulent Wind using a Frequency Domain Approach مقاله کنفرانسی 89/06/23 The Tenth International Conference on Computational Structures Technology
35 Distribution of Peak Inter-Storey Drift for Estimating Non-Structural Elemens Vulnerabilty مقاله کنفرانسی 89/06/15 The Fourth Internationl Conference on Structural Engineering Mechanics and Computation
36 Meshless equilibrium on line method ( MELM ) for linear elasticity مقاله ژورنالی 89/04/19 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
37 Distribuition of Drift Demand Parameters fir Estimating Nonstructural Components Vulnerability مقاله کنفرانسی 89/02/01 International Conference on Lightweight Construction and Earthquake
38 A COLLOCATION METHOD WITH MODIFIED EQUILIBRIUM ON LINE METHOD FOR IMPOSITION OF NEUMANN AND ROBIN BOUNDARY CONDITIONS IN ACOUSTICS مقاله ژورنالی 88/10/11 International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
39 ELASTIC FRACTURE ANALYSES USING AN ENRICHED COLLOCATION METHOD مقاله ژورنالی 88/10/11 Arabian Journal of Science and Engineering
40 بررسی رفتار سیستم های سازه ای دال و دیوار ساخته شده با قالب تونلی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 بررسی سیستم های مدار باز و بسته خنک سازی کندانسور توربین نیروگاه اتمی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دال های تخت و متکی بر تیر مقاله ژورنالی 87/12/01 مجله مهندسی عمران شریف
43 Modified equilibrium on line method for imposition of Neumann boundary conditions in meshless collocation methods مقاله ژورنالی 87/11/13 Communication in Numerical Methods in Engineering
44 Meshfree local integration on line method MLILM for linear elasticity مقاله ژورنالی 87/07/10 Arabian Journal of Science and Engineering
45 بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبد های شبکه یی کم ارتفاع و ارایه ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش مقاله ژورنالی 87/07/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
46 Transient heat diffusion analysis using a collocation method with equilibrium on line method for imposition of Neumann and Robin boundary conditions مقاله کنفرانسی 87/04/10 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8)
47 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 Optimization of Equivalent Frame Method for Two-Way Slab Systems Analysis مقاله کنفرانسی 86/06/19 The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics
50 Automatic Two - Stage Calculation of Bifurcation Path of Perfect Shallow Reticulated Domes مقاله ژورنالی 85/10/11 Journal of Structural Engineering
51 Assessment of Behaviour of Unstable Buckling of Shallow Reticulated Domes مقاله کنفرانسی 85/07/19 Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering
52 بررسی محافظت سازه ای ساختمانها در برابر بارگذتاری ناشی از انفجار بمب جاسازی شده در یک وسیله نقلیه مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(ICCE 2006)
53 Collapse and Post-Collapse of Shallow Lattice Domes مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (ICCE 7th 2006)
54 ارزیابی اثر برخورد هواپیما به پوشش بتنی محافظ نیروگاه هسته ای مقاله ژورنالی 84/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
55 تحلیل سازه های جدارنازک تحت اثر بارهای ضربه ای مقاله کنفرانسی 81/12/07 اولین کنفرانس سازه های جدارنازک کشور
56 تجزیه و تحلیل جدار نازک تحت تاثیر بار مقاله کنفرانسی 81/11/01 اولین کنفرانس ملی سازه های نازک دیواری
57 رفتار گنبدهای مشبک کم انحنای فضاکار مقاله کنفرانسی 79/02/27 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
58 General Behaviour of Shallow Lattice Domes مقاله کنفرانسی 79/02/27 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
59 شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله مقاله ژورنالی 76/11/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
60 تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی مقاله ژورنالی 76/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 تحلیل غیر خطی پوسته های بتن مسطح مقاله ژورنالی 76/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
62 آنالیز پوسته بتنی محافظ ساختمان راکتور نیروگاه بوشهر در مقابل اصابت هواپیما مقاله کنفرانسی 76/02/14 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
63 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب ورودی نیروگاه از دریا مقاله ژورنالی 76/01/01 سازمان انرژی اتمی
64 تعیین و انجام آزمایشها و تستهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از کیفیت جوش کره فولادی تهران مقاله ژورنالی 74/12/01 سازمان انرژی اتمی
65 کاربرد روش اجزای محدود در تحلیل سازه کشتی مقاله ژورنالی 74/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
66 آیین نامه 2800 وزلزله های متوسط مقاله کنفرانسی 74/01/01 دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
67 Criteria and basic requirements for improvement of earthquake resistance of مقاله کنفرانسی 72/07/05 8th. International seminar on Earthquake Prognostics
68 آنالیز عیر خطی ترکیبی پوسته های مشبک با یک سوپر المان تیر مقاله کنفرانسی 71/10/11 چهارمین کنفرانس بین المللی سازه های فضایی
69 آنالیز غیرخطی ترکیبی پوسته های مشبک با یک سوپر آلمان تیر مقاله کنفرانسی 71/10/11 چهامین کنفرانس بین المللی سازه های فضایی
70 Combined nonlinear analysis of shallow lattice domes using a beam super Element مقاله کنفرانسی 71/10/11 Fourth International Conference on Space Structures
71 تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح مقاله کنفرانسی 71/06/01 همایش ملی تحلیل دینامیکی پوسته
72 تحلیل دینامیکی صفحه ها و پوسته ها با رفتار غیر خطی مقاله کنفرانسی 71/06/01 همایش ملی تحلیل دینامیکی پوسته
73 آنالیز غیر خطی مادی و هندسی قابهای فضایی توسط سوپر آلمانهای متشکل ازآلمانهای دو گرهه مقاله ژورنالی 69/01/01 مجله بین المللی علوم مهندسی
74 Single Layer Shallow Lattice Domes : Analysis, General Behaviour and Collapse مقاله ژورنالی 67/03/16 Space Structures
75 بتن ریزی در دمای بالا و روش های کنترل دما در بتن تازه مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
76 روشهای کاهش دمای بتن تازه در اجرای سازه راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
77 روش های مراقبت از بتن پس از بتن ریزی در سازه بتنی کروی راکتور هسته ای مقاله ژورنالی 66/01/01 سازمان انرژی اتمی
78 Collapse of Shallow Lattice Domes مقاله ژورنالی 65/10/11 Journal of Structural Engineering
79 A simple and efficient beam element for the combined nonlinear analysis of frameworks مقاله ژورنالی 65/10/11 Computers and Structures
80 رفتار گسیختگی و ماوراء گسیختگی گنبدهای پوسته ای مشبک مقاله کنفرانسی 65/06/14 سمپوزیوم بین المللی سازه های پوسته ای فضایی
81 گسیختگی و ماوراء گسیختگی گنبدهای پوسته های مشبک مقاله کنفرانسی 64/10/11 سمپوزیوم بین المللی سازه های پوسته أی فضایی
82 The Analysis and Testing of A Single Layer, Shallow Lattice Domes مقاله کنفرانسی 63/06/20 Third International Conference on Space Structures
83 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی مقایسه ای تاثیر برخورد هواپیما و رخداد زلزله در پوشش بتنی ساختمان راكتور یك نیروگاه هسته ای اسمی بهرنگ کارشناسی‌ارشد 1396.06.29
2 بررسی اثرات مصالح و سیستم های پیش تنیدگی مختلف در تحلیل و طراحی پل های بتنی پیش تنیده ی كنسولی در حین ساخت و بهره برداری حیدری نوری حسین کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
3 ارزیابی ساختمان های بتن مسلح در برابر بار انفجار تروریستی و ارائه دستور العمل برای این بارگذاری فوق العاده احمدی عبدالقیوم کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
4 تاثیرات استفاده از بتن توانمند در روابط طراحی سازه های بتن آرمه حاجیان مروارید کارشناسی‌ارشد 1395.06.23
5 ارزیابی توصیه های مربوط به طراحی سیستم های دال و تیر در آیین نامه ACI و ارائه ی مستندات فنی جهت توجیه این توصیه ها رفیعی ازاد صادق کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
6 بررسی رفتار سازه ناجی در برابر سقوط آوار ساختمان در هنگام یك زلزله شدید پازوكی مهر علی کارشناسی‌ارشد 1393.11.14
7 پیاده‌سازی مدل‌های رفتاری غیرالاستیك در تغییرشكل‌های بزرگ در برنامهی FLagShyP پالیزی مهرداد کارشناسی‌ارشد 1393.06.10
8 ریشه یابی ضوابط طراحی شكل پذیر سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ستوده نژاد وحید کارشناسی‌ارشد 1393.03.27
9 توسعه روش اجزای محدود توسعه یافته در مدل سازی مسائل تماس اصطكاكی ابراهیمی سید حامد دكتری 1392.11.15
10 ارزیابی اعتماد پذیری لرزه ای اجزاء غیر سازه ای شتاب- حساس، به روش تحلیل دینامیكی غیر ارتجاعی در حوزه نزدیك تقوی كنی علیرضا دكتری 1392.06.13
11 ارزیابی كمی توزیع ارتفاعی جابجایی نسبی قاب های خمشی به تفكیك سطوح خطر پذیری لرزه ای حیدری رامشه بهروز کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
12 رزیابی كمی توزیع ارتفاعی جابجایی نسبی قاب های خمشی به تفكیك سطوح خطر پذیری لرزه ای حیدری رامشه بهروز کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
13 بررسی روش های مدلسازی تحلیل لرزه ای ساختمانهای ایمنی نیروگاه های هسته ای و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن ها احمدلو سارا کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
14 بررسی رفتار لرزه ای پلكان ها و تاثیر متقابل آن بر الگوی تشكیل مفاصل پلاستیك در قاب های ساختمانی ویژه سلیمانی ابیانه امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
15 مدل سازی عددی مواد شبه ترد مبتنی بر مكانیك خرابی به روش اجزا محدود توسعه یافته هاتفی اردكانی سعید کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
16 تحلیل دال‌های دوطرفه تحت بار قائم و جانبی به روش قاب معادل اصلاح‌شده عبدلی اسكویی الیاس کارشناسی‌ارشد 1391.07.25
17 ارزیابی اعتمادپذیری عملكرد تجهیزات متكی بر سازه های ضد انفجار ابراهیمی اشلقی مهرداد کارشناسی‌ارشد 1391.05.31
18 تحلیل غیر خطی سازه های غشایی با در نظر گرفتن تغییر مكان های بزرگ راستگومقدم سامان کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
19 ابداع المان جدید،مقاوم در برابر اعوجاج در شبكه اجزای محدود وزیری آستانه علی کارشناسی‌ارشد 1390.04.04
20 مطالع? موردی رفتار لرزه¬ای مجموع? سازه و تجهیزات فرایندی در یك مجتمع پتروشیمیایی به منظور ارزیابی میزان آسیب¬پذیری آن صمدی بارنجی جلال کارشناسی‌ارشد 1389.06.28
21 بررسی مشكلات مدل¬سازی اجزای ساختمان¬های بتن¬آرمه به روش اجزای محدود حلاجی میلاد کارشناسی‌ارشد 1389.06.28
22 بررسی توزیع بیشینه تغییر مكان نسبی طبقه به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری عناصر ناسازه ای دشتی رحمت ابادی علی رضا کارشناسی‌ارشد 1389.05.31
23 بررسی توزیع بیشینه تغییر مكان نسبی طبقه به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری عناصر ‏ناسازه ای ‏ دشتی رحمت ابادی علی رضا کارشناسی‌ارشد 1389.05.31
24 تحلیل سازه های كابلی به اوش تلفیقی حل غیر خطی استاتیكی و دینامیكی كوشش محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1388.07.01
25 بررسی سیستمهای بسته و باز خنك كننده كندانسور توربین نیروگاههای اتمی و بررسی نیروگاه دارخوین منصف هادی کارشناسی‌ارشد 1388.06.28
26 ارزیابی جزئیات طراحی و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی ساخته شده با قاب تونلی به منظور اجرا در ایران آل ابراهیم لیلاسادات کارشناسی‌ارشد 1387.11.30
27 توزیع بیشینه شتاب افقی طبقات به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری عناصر ناسازه ای دارای تكیه گاه انعطاف پذیر رزاقی مهسا کارشناسی‌ارشد 1387.11.26
28 تحلیل غیرخطی قابهای دارای اتصالات تیر با مقطع كاهش یافته با استفاده از روش فضای حالت تلفیقی كیلدشتی كمساری كامیار دكتری 1387.10.29
29 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده حیدری وندرضاقلی قشلاقی مهدی کارشناسی‌ارشد 1386.11.29
30 بررسی روش های آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه محمدی اصل محمد کارشناسی‌ارشد 1386.07.19
31 ابداع یك روش جدید باقیمانده وزنی مناسب برای روشهای تحلیل بدون المان صادقی راد علیرضا دكتری
32 اثر ناكاملی و نقطه دو شاخگی بر روی مشخصات طراحی سازه های گنبدی شكل فضا كار به روش عددی كریمی حسین دكتری
33 كوپل كارآمد روشهای اجزای محدود و اجزای محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل اندركنش خاك و سازه اصل مند سیدمجتبی دكتری
34 بررسی اثرات اندركنش خاك - سازه در سازه های نیروگاهی به روش المان محدود اصللاح شده مرادی شقاقی مهسا دكتری
35 شبیه سازی عددی افزایش درجه حررات رودخانه كارون در محل خروجی آب مدار سوم نیروگاه دارخوین سفاری میلاد کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021