اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی نائینی
نام سید تقی (امید)
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2868
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک stnaeeni@ut.ac.ir
شماره اتاق 373

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک، سازه‌های دریایی و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی, دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران - 1370
دکتری مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی, انگلستان، دانشگاه یومیست منچستر - 1382

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه هیدرولیک
2 مهندسی خطوط لوله دریایی
3 پروژه مهندسی آب و فاضلاب
4 مکانیک سیالات
5 مهندسی آب وفاضلاب
6 هیدرودینامیک
7 آزمایشگاه محیط زیست
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces مقاله ژورنالی 97/04/27 Steel & Composite Structures, An International Journal
2 Effects of upstream sharp edge square and diamond cylinders on the FIV of a circular cylinder مقاله ژورنالی 97/02/11 MARINE STRUCTURES
3 Investigation of local scour below offshore pipeline under steady current using Flow 3D numerical model مقاله کنفرانسی 96/09/21 19th marine industry conference
4 upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves مقاله ژورنالی 96/09/03 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
5 experimental assessment of soil effects on the leakage discharge from polyethylene مقاله ژورنالی 96/04/09 Water Science and Technology
6 Development and application of the anarchic society algorithm (ASO) to the optimal operation of water distribution networks مقاله ژورنالی 96/03/29 Water Science and Technology: Water Supply
7 flow induced vibrations of a sharp edge square cylinder in the wake of a circular cylinder مقاله ژورنالی 96/03/11 APPLIED OCEAN RESEARCH
8 ارزیابی عملکرد دو روش هوازی-ته‌نشینی-انوکسیک و امواج اولتراسونیک در کاهش حجم لجن مازاد مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 Monitoring Organophosphorous Pesticides Residues in the Shahid Rajaei Dam Reservoir, Sari, Iran مقاله ژورنالی 96/01/23 BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
10 بررسی و مقایسه کارایی رویکردهای مختلف تنظیم شیرهای فشار شکن در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 95/11/25 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب
11 مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده های آلی و فلز سنگین مقاله ژورنالی 95/10/01 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
12 مطالعه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرسایش داخلی در خاکهای با دانهبندی گسسته مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
13 improvement of the hydraulic and quality reliability of urban water reservoirs using auxiliary reservoirs and hourly scheduling of pumps مقاله کنفرانسی 95/08/17 Computing and Control for the Water Industry Conference 2016
14 بهبود قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی مخازن ذخیره آب شهری با افزودن مخازن جدید و برنامه ریزی ساعتی پمپاژ مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی عوامل موثر بر فرکانس طبیعی خطوط لوله فراساحلی با دو دهانه آزاد مقاله کنفرانسی 94/10/01 همایش صنایع دریایی ایران
16 بهینه سازی بهره برداری شبکه های توزیع آب با برنامه ریزی موقعیت و فشار تنظیمی شیرهای فشارشکن مقاله کنفرانسی 94/08/20 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای خاک بر مقدار نشت آب از لوله های پلی اتیلن مقاله کنفرانسی 94/08/20 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بهینه سازی بهره برداری شبکه های توزیع آب با برنامه ریزی موقعیت و فشار تنظیمی شیرهای فشار شکن مقاله کنفرانسی 94/08/20 کنفرانس هیدرولیک ایران
19 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions مقاله ژورنالی 94/08/07 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
20 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions مقاله ژورنالی 94/08/07 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
21 Spectral Features of the Pressure Distribution Around a Cylinder Oscillating in Still Water مقاله ژورنالی 94/06/10 COASTAL ENGINEERING JOURNAL
22 بررسی سینتیک و ایزورم جذف فلز سنگین نیکل از فاضلابهای صنعتی با استفاده از پوسته سبز پسته مقاله کنفرانسی 94/03/11 سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب
23 بهینه سازی فشار در فاز بهره برداری شبکه های توزیع آب با افزودن مخازن کمکی با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان مقاله کنفرانسی 94/02/29 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
24 بررسی عملکرد شکل مخازن بر رفتار نوسانات آب در زمان وقوع زلزله در حالت پر و نیمه پر به کمک مدل عددی مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 مدیریت فشار در شبکه های توزیه آب به کمک شیر فشارشکن و با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی عملکرد تیغه های قائم و محل قرارگیری آن در مخازن آب در هنگام زلزله مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب به کمک شیر فشار شکن و با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی مقاله کنفرانسی 94/02/15 کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی اثرات محل قرارگیری تیغه های افقی در کاهش نوسانات آب در مخازن در هنگام زلزله مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 بهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب در فاز بهره برداری با افزودن مخازن کمکی مقاله کنفرانسی 93/12/09 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
30 بهینه سازی فشار در فاز بهره برداری شبکه های توزیع آب با افزودن مخازن کمکی با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی مقاله کنفرانسی 93/12/09 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
31 کاهش اثرات مخرب سیلاب‌های شهری در دوره‌های بازگشت مختلف به کمک رویکردهای نوین مدیریت رواناب (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریانهای حیاتی
32 بررسی انواع خرابی ناشی از زلزله در مخازن ذخیره مایعات و راهکارهای کاهش میزان آسیب وارده به مخازن مقاله کنفرانسی 93/10/09 ومین کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
33 کاهش اثرات مخرب سیلاب های شهری در دوره های بازگشت مختلف به کمک رویکردهای نوین مدیریت رواناب (مطالعه موردی : منطقه 6 تهران) مقاله کنفرانسی 93/10/09 کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
34 بررسی آزمایشگاهی انتقال و نشست رسوبات چسبنده در پساب کارخانجات صنعتی درمناطق ساحلی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 ارزیابی راندمان فیلترهای متشکل از ماسه سیلیسی و کربن فعال در کاهش COD و EC آب خاکستری مقاله کنفرانسی 92/11/06 اولین همایش ملی بازیافت آب
36 بررسی کارایی پوسته¬ی سبز گردو به عنوان بیوجاذب جدید در تصفیه ی محلول¬های آبی حاوی فلز سنگین نیکل مقاله کنفرانسی 92/11/06 نخستین همایش ملی بازیافت آب
37 Effect of bed proximity on the in-line forces acting on a cylinder oscillating in still water مقاله ژورنالی 92/10/11 OCEAN ENGINEERING
38 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study مقاله کنفرانسی 92/02/17 7th National Congress on Civil Engineering
40 اثر فاصله و زاویه آبشکنهای‌ مورب بر عملکرد و الگوی جریان مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 جریان شکست سد بر روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/11/03 نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
43 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/08/23 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 شکست سدهای خاکی تحت روگذری مقاله کنفرانسی 91/08/10 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 تاثیر تراز بستر بر جریان شکست سد روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 طراحی و ساخت دستگاه بزرگ مقیاس بررسی و تعیین پتانسیل آب شستگی زیرسطحی در خاک مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
48 تدوین یک مدل بهینه سازی دو شاخصه تجارت بار آلودگی در رودخانه ها مقاله کنفرانسی 90/08/30 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
49 تحلیل پدیده ضربه قوچ با توجه به اثرات متقابل سیال و لوله مقاله کنفرانسی 90/08/01 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 Finding the Socially Optimal Solution for California’s Sacramento-San Joaquin Delta Problem مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011: Bearing Knowledge for Sustainability Sustainability Symposium
51 Resolving hydro-environmental conflicts under uncertainty using Fallback Bargaining procedures مقاله کنفرانسی 89/12/10 ASCE 2011 International Conference on Environment Science and Engineering
52 مدل سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن مقاله ژورنالی 89/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
53 Coupling of 2DH-3D Hydrodynamic Numerical Models for Simulating Flow Around River Hydraulic Structures- مقاله ژورنالی 89/10/11 World Applied Sciences Journal
54 بررسی عددی اثر تغییرات سرعت جریان تخلیه کننده بر روی روند نشست مواد رسوبی در مناطق ساحلی به کمک MIKE21 مقاله کنفرانسی 89/09/17 اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
55 A Laboratory Study of the Effective Parameters on Flow and Sedimentation around Groynes مقاله کنفرانسی 88/10/15 3rd International Perspective on Current & Future State of Water Resources & the Environment
56 A Laboratory Study of River Erosion around Groynes مقاله کنفرانسی 88/09/10 River Basin Management conference
57 Experimental Study of Flow and Sedimentation at 90° Open-Channel Diversion مقاله کنفرانسی 88/05/18 33rd IAHR 2009 Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment
58 Effect of Distance and Number of Circular Piers on Flow Structure and Sedimentation in River Direction مقاله کنفرانسی 88/05/18 33rd IAHR 2009 Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment
59 بررسی اثر طول و فاصله آبشکنها بر فرسایش و رسوب کف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 Flow and Sedimentation around Row of Circular Cylinder with Various Distances مقاله کنفرانسی 87/12/06 The 4th IASME/WSEAS International Conference on WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY (WHH'09)
61 بررسی اثر طول و فاصله آبشکنها بر جریان اطراف آن ها مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 الگوی تعیین حریم رودخانه با درنظر گرفتن عوامل هیدرولیکی و اقلیمی مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی تغییرات ظرفیت ایمن مسیل¬های شهری در اثر توسعه شهری مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 بررسی اثر فاصله و تعداد پایه های پل با مقاطع دایره ای در امتداد محور طولی رودخانه بر جریان و رسوب مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 اثر شکل مقاطع پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
66 بهره مندی مشترک از مدل های ریاضی و فیزیکی جهت بررسی اثر تغییر محل دهانۀ آبگیر در سدهای تنظیمی (مطالعه موردی سد تنظیمی حمیدیه) مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 بهره مندی مشترک از مدل‌های آزمایشگاهی و فیزیکی جهت بررسی اثر تغییر محل دهانه آبگیر در سدهای تنظیمی (مطالعه موردی : سد تنظیمی حمیدیه) مقاله کنفرانسی 85/11/01 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 اثر شکل مقاطع پایه پل‌ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف مقاله کنفرانسی 85/11/01 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 Influence of plane bed on the force exerted on a cylinder oscillating in still water مقاله ژورنالی 84/09/10 OCEAN ENGINEERING
70 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارتقا عملكرد روش هوازی - ته نشینی در كاهش حجم لجن تولیدی سامانه با استفاده از مواد شیمیایی و اموج اولتراسونیك مصوری سروناز کارشناسی‌ارشد 1396.06.05
2 ارائه مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان در شبكه های توزیع آب با استفاده از ابزارهای مدیریت فشار لطیفی علویجه میلاد دكتری 1396.05.30
3 بررسی و مقایسه مدلسازی دو بعدی و یك بعدی تاثیر پارامترهای فیزیكی و شیمیایی بر كیفیت آب مخازن سدها موسوی رضا کارشناسی‌ارشد 1395.12.11
4 بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر طول و فاصله آبشكن های قائم بر آبشستگی اطراف آن ها شریعتمدارطالقانی یوسف کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
5 مطالعه عددی و آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آبشكن های نفوذپذیر نجاتی امیری علی اكبر کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
6 بهبود قابلیت اطمینان شبكه توزیعه آب شهری در فاز بهره برداری به كمك بهینه سازی پمپ و مخزن رجبی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1395.10.15
7 بررسی آزمایشگاهی نشت در لوله های شبكه های آبرسانی با در نظر گرفتن شرایط خاك اطراف آنها مهدوی امیر کارشناسی‌ارشد 1395.04.12
8 تاثیر PH اولیه رس آلوده شده با آلاینده آلی بر تغییر خصوصیات مهندسی آن در سیكل های یخبندان و ذوب متین روحانی هادی کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
9 بررسی عوامل موثر بر عمر خستگی دهانه آزاد خطوط لوله های غیر مدفون دریایی نوری زادگان امیر کارشناسی‌ارشد 1394.10.28
10 بررسی پدیده آب شستگی زیر خطوط لوله ی مستقر بر بستر دریا تحت جریان های یكنواخت به كمك مدل های عددی و آزمایشگاهی سبحانی گاوگانی رئوف کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
11 كنترل گردابه های ناشی از جریان اطراف لوله های دریایی و كاهش نیروهای وارد بر آن یزداباد حسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
12 بررسی میزان جذب فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی به كمك جاذب های بیولوژیكی (ضایعات كشاورزی) زمانی بیدختی مجید کارشناسی‌ارشد 1394.05.06
13 افزایش قابلیت اطمینانو بهینه سازی فشار در مرحله ی بهره برداری شبكه های توزیع آب با افزودن مخزن ذخیره غیبی محمدامین کارشناسی‌ارشد 1394.03.31
14 بررسی اثرات شكل و آرایشهای مناسب دیواره های كاهش دهنده نوسان در مخازن ذخیره آب به كمك مدل عددی سه بعدی ارجمندنیا سینا کارشناسی‌ارشد 1394.02.30
15 بررسی عملكرد ضایعات كشاورزی در حذف فلزات سنگین در فاضلاب های صنعتی عبدی قهرودی محمدسجاد کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
16 مطالعه آزمایشگاهی فیلتر تصفیه ی آب خاكستری و طراحی بهینه ی آن فاطری سارا کارشناسی‌ارشد 1393.03.12
17 مطالعه عددی وآزمایشگاهی الگوی جریان در اطراف آبشكن های زاویه دار اسدی فرد الهام کارشناسی‌ارشد 1392.11.06
18 مطالعه جریان های آشفته اطراف خطوط لوله دریایی و مكانیزم تشكیل گردابه ها تحت وضوح چندگانه صداقی سیده معصومه دكتری 1392.10.09
19 مدل سازی ورتكس ها به وسیله هندسه فراكتال مسجدی فرید کارشناسی‌ارشد 1392.06.16
20 بررسی تحلیلی و عددی رفتار خطوط لوله دریایی در دهانه آزاد تحت تاثیر نیروی محوری سیفی پور ایمان کارشناسی‌ارشد 1392.06.10
21 بررسی آزمایشگاهی انتقال و نشست مواد زائد در پساب كارخانجات صنعتی در مناطق ساحلی توحیدی یاوند داود کارشناسی‌ارشد 1392.05.30
22 جریان شكست سد روی بستر فرسایش‌پذیر، روش عددی و مدل آزمایشگاهی بهمن پوری فرهاد کارشناسی‌ارشد 1392.05.26
23 مطالعه عددی تاثیر حفرات ناشی از آبشستگی زیرسطحی در مجاورت تونل های شهری میدانی مسعود کارشناسی‌ارشد 1391.12.05
24 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی زیرسطحی عباسپور حسن کارشناسی‌ارشد 1391.10.18
25 شبیه سازی عددی فرسایش درونی خاك در اثر حركت آب زیرزمینی با استفاده از تئوری بازی ها زكی زاده قریه علی بهروز کارشناسی‌ارشد 1391.06.04
26 تدوین یك مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها با در نظر گرفتن چند آلاینده حاتمی بهمن بیگلو پویان کارشناسی‌ارشد 1390.11.15
27 توسعه مدل دوبعدی-سه بعدی شبیه سازی جریان در اطراف سازه های هیدرولیكی رودخانه ای كیلانه ئی فواد دكتری 1390.11.10
28 مطالعه تجربی آب شستگی زیرسطحی در رسوبات درشت دانه (با نگاه ویژه به خاك تهران) پاچیده وحید کارشناسی‌ارشد 1390.10.28
29 رفع مناقشات چند معیاره هیدرو-زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت به كمك روشهای تصمیم گیری مدنی و چانه زنی بازگشتی شالیكاریان لاله کارشناسی‌ارشد 1390.07.25
30 تخمین آبكنی در اطراف پایه پل‌ها با كاربرد شبكه عصبی مصنوعی كمری علی ابادی كاوه کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
31 بررسی آب شستگی اطراف كوله های پل در كانال های انتقال آب دارای مقاطع مركب به كمك مدل آزمایشگاهی اصلانی حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1390.06.13
32 تحلیل پدیده ضربه قوچ با در نظر گرفتن اندركنش سازه و سیال به روش المان محدود كلانتری بهزاد کارشناسی‌ارشد 1390.06.13
33 بررسی عددی انتقال و نشست موادرسوبی حاصل از ضایعات كارخانجات در مناطق ساحلی فامیل خلیلی رامین کارشناسی‌ارشد 1390.04.27
34 بهینه سازی شبكه های آبرسانی شهری با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی اعداد صحیح- حقیقی و روش الگوریتم ژنتیك محمدولی سامانی زینب کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
35 تحلیل عددی جریان‌های ناماندگار در شبكه‌های آبرسانی به روش اجزاء محدود رحمت پناه علیرضا کارشناسی‌ارشد 1389.07.06
36 تحقیق و بررسی اثر هندسه سواحل رودخانه در هدایت مناسب جریان و رسوب در پشت سدهای تنظیمی با استفاده از مدل عددی و بكار گیری نتایج مدل فیزیكی (مطالعه موردی رودخانه كرخه در محل سدتنظیمی حمیدیه خانی پورماچیانی مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.11.14
37 بررسی وضعیت جریان موج در اطراف گروه پایه های استوانه ای شكل قائم به كمك مدلهای عددی و با بهره گیری از مدل فیزیكی ساده درحالت جریان یكنواخت حسینی نسب سیدجواد کارشناسی‌ارشد 1388.07.13
38 بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان و رسوب در اطراف آبشكن ها با استفاده از مدل عددی و مدل فیزیكی فرهی مقدم كامبیز کارشناسی‌ارشد 1388.03.02
39 برآورد ضریب دارسی ویسباخ جهت تحلیل جریان های سطح آزاد همتی حیدر کارشناسی‌ارشد 1387.11.30
40 بررسی جریان در اتصال زاویه دار آبگیر به كانال با استفاده از روشهای عددی و مدل فیزیكی رضاپور سهیل کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
41 بررسی جریان ورسوب در محل برخورد رودخانه ها ودریاچه ها با استفاده از مدل های عددی موجود یوسفی رضا کارشناسی‌ارشد 1387.09.02
42 الگوی تعیین حریم رودخانه با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم نوری نویده کارشناسی‌ارشد 1387.07.07
43 تدوین الگوی بررسی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی در هیدرولیك سیلاب های شهری حسین پور آنا کارشناسی‌ارشد 1387.07.07
44 تخمین دبی رسوبی رودخانه با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی محمدزمانی محسن کارشناسی‌ارشد 1386.11.10
45 حل عددی جریان غیرماندگار در سیستم های آبرسانی كشت پور محمد کارشناسی‌ارشد 1386.07.30
46 بررسی توزیع زمانی و مكانی سموم منتشره در مخازن سدها( مطالعه موردی: انتشار سم دیازینون در مخزن سد شهید رجایی) همتی حیدر دكتری
47 اثر هندسه مقطع بر ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه ها در آرایش چندتایی با هدف دستیابی به سیستم های موثر كاهنده ارتعاشات رایزرهای نفتی آب عمیق تمیمی وحید دكتری
48 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از منعقد كننده ها در تصفیه آب خاكستری منازل محمد حسینی زهرا کارشناسی‌ارشد
49 بررسی و تحلیل عملكرد هیدرولیكی سرریزهای جانبی كلید پیانویی ذوزنقه ای سیدجواد مینا سادات دكتری
50 بررسی نیروهای وارده بر اعضای سازه های دریایی با مقطع دایره ای و رفتار نوسانی آنها تحت اثر امواج منظم اصفهانی محمدجواد کارشناسی‌ارشد
51 توسعه شاخص های ارزیابی عملكرد تصفیه خانه های آب در جهت مدیریت ریسك بهره برداری سلطان كریمی حمید کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021