اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی هروی
نام غلامرضا
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2852
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک heravi@ut.ac.ir
شماره اتاق 370

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی شریف - 1368
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, دانشگاه تهران - 1371
دکتری دکتری: مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1380
پسادکتری: مهندسی و مدیریت ساخت, دانشگاه کنکوردیا - 1386

درس های ارائه شده
1 مدیریت و مقررات پیمان
2 برنامه ریزی و کنترل پروژه
3 دانش مدیریت پروژه
4 مدیریت ریسک پروژه
5 سازمان دهی و مدیریت
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 An Approach for Risk Manageability Assessment to Improve Risk Response Plan: Case Study of Construction Projects in Iran مقاله ژورنالی 97/03/02 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
2 Probabilistic Assessment of Cost, Time, and Revenue in a Portfolio of Projects Using Stochastic Agent-Based Simulation مقاله ژورنالی 97/02/11 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
3 A Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Non-Critical Activities in Construction Projects مقاله ژورنالی 96/12/25 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
4 Developing an Approach to Develop and Validate a Lean Construction Plan Using Performance Evaluation of Repetitive Subprojects مقاله ژورنالی 96/12/10 Journal of Architectural Engineering
5 A decision support framework for economic evaluation of flexible strategies in pavement construction projects مقاله ژورنالی 96/11/07 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
6 بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT مقاله ژورنالی 96/09/30 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
7 Investigating the Influence of Project Risk Management Maturity and Organizational Learning from Repetitive Projects on Power Plant Construction Project Success مقاله ژورنالی 96/07/19 PROJECT MANAGEMENT JOURNAL
8 Optimizing the Owner’s Scenarios for Budget Allocation in a Portfolio of Projects Using Agent-Based Simulation مقاله ژورنالی 96/04/10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
9 Cost Overruns and Delay in Municipal Construction Projects in Developing Countries مقاله ژورنالی 96/04/09 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
10 Evaluating Stage Construction Approach as an Efficient Tool for Reducing Environmental Impacts of Highway Projects مقاله کنفرانسی 96/03/10 Annual Conference of the CSCE 2017
11 Identification and Classification of the Organizational Resiliency Factors in the Construction Industry: Focused on the Organization’s Project Portfolio مقاله کنفرانسی 96/03/10 Annual Conference of the CSCE 2017
12 Fuzzy Life-Cycle Assessment Approach for Quantifying Environmental Impacts of Highway Projects under Uncertainty مقاله کنفرانسی 96/03/10 Annual Conference of the CSCE 2017
13 بررسی و شناسایی خطرات و ریسک های ایمنی در پروژه های احداث ساختمان های بلندمرتبه مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تاثیرمدیریت ناب بر ساخت و ساز پایدار در صنعت ساخت مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی و شناسایی زمینه های مشترک تحلیل هزینه های چرخه حیات و ارزیابی چرخه حیات در پروژه های راهسازی مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 Production process improvement of buildings’ prefabricated steel frames using value stream mapping مقاله ژورنالی 96/01/12 International Journal of Advanced Manufacturing Technology
17 Multi-criteria group decision-making method for optimal selection of sustainable industrial building options focused on petrochemical projects مقاله ژورنالی 95/10/12 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
18 Evaluation of energy consumption during production and construction of concrete and steel frames of residential buildings مقاله ژورنالی 95/07/10 ENERGY AND BUILDINGS
19 بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در برگشت‌پذیری سازمان‌های صنعت ساخت مقاله کنفرانسی 95/06/31 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
20 بررسی و شناسایی شاخصه‌های برگشت‌پذیری زیرساخت‌های عمرانی مقاله کنفرانسی 95/06/31 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
21 Optimized Resource Allocation in Construction Projects Using LOB Scheduling مقاله کنفرانسی 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
22 بررسی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با استفاده از تحلیل SWOT مقاله کنفرانسی 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
23 شناسایی و طبقه بندی ریسک های پروژه های گودبرداری عمیق شهری مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
24 بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با توجه به شاخص های توسعه پایدار مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
25 Developing and implementing a hybrid SD-DES model for decision making in a tunnel construction project مقاله کنفرانسی 94/09/15 2015 Winter Simulation Conference (WSC 2015)
26 Using a Discrete-Event Simulation Model for Efficient Operation of Tunnel Boring Machines مقاله کنفرانسی 94/09/15 2015 Winter Simulation Conference (WSC 2015)
27 Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects مقاله ژورنالی 94/09/10 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
28 Predicting Change by Evaluating the Change Implementation Process in Construction Projects Using Event Tree Analysis مقاله ژورنالی 94/06/10 Journal of Management in Engineering
29 Evaluation of Socio-Economic Indicators of Sustainable Development of Industrial buildings using Structural Equation Modeling مقاله کنفرانسی 94/03/18 2015 Project Management Symposium
30 Root Cause Analysis of Wastes at Precast Concrete Production Using Lean Construction مقاله کنفرانسی 94/02/27 International Conference on Management, Economics and Humanities
31 Applying Artificial Neural Networks for Measuring and Predicting Construction-Labor Productivity مقاله ژورنالی 94/02/15 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
32 شناسایی و بررسی عوامل به کارگیری موثر EVM در پروژه های ساخت و ساز کشور مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 کاربرد شبیه سازی در برنامه ریزی ساخت بزرگراه‌های طبقاتی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی در طول چرخه حیات ساختمانهای مسکونی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی روشهای اجرای پروژه‌های پل سازی شهری با هدف استفاده از شبیه سازی بمنظور انتخاب روش اجرای بهینه مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
37 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ‌کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های بتنی در ایران بر اساس مدل هزینه یابی کیفیت P-A-F مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
38 بررسی و ارزیابی موفقیت پروژه‌های تکرارپذیر نیروگاهی بر مبنای معیارهای سه‌گانه زمان، هزینه و کیفیت مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 شناسایی و طبقه بندی شاخص های توسعه پایدار در ساختمان های صنعتی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
40 شناسایی و ارزیابی تلفات در مرحله تولید قطعات پیش ساخته ی بتنی با رویکرد ساخت و ساز ناب: روش ترسیم جریان ارزش VSM مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
41 آنالیز تلفات و یافتن ریشه ی آنها درمرحله ی تولید قطعات پیش ساخته ی بتنی با رویکرد ساخت و ساز ناب: روش آنالیز علت ریشه ای (RCA) مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
42 بررسی سطح موفقیت در برابر ریسک‌های موجود با محوریت پروژه‌های نیروگاهی در ایران مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
43 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر ‌کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها در ایران بر اساس مدل هزینه یابی کیفیت P-A-F مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
44 Group Decision Making for Stochastic Optimization of Time, Cost, and Quality in Construction Projects مقاله ژورنالی 92/12/10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
45 Energy Performance of Buildings: The Evaluation of Design and Construction Measures Concerning Building Energy Efficiency in Iran مقاله ژورنالی 92/11/12 ENERGY AND BUILDINGS
46 Cost of Quality Evaluation in Mass-Housing Projects in Developing Countries مقاله ژورنالی 92/11/11 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
47 Predicting and Tracing Change Formation Scenarios in Construction Projects Using DEMATEL Technique مقاله ژورنالی 92/03/15 Journal of Management in Engineering
48 Identification and Evaluation of Effective Factors on Labor Productivity in Power Plant Construction Projects مقاله کنفرانسی 92/03/08 Annual Conference of the CSCE 2013
49 A Lean Approach to Industrialized and Modular Homebuilding: Identification and Assessmentof Wastesin Mass-Housing Projects مقاله کنفرانسی 92/03/08 Annual Conference of the CSCE 2013
50 Identification and Evaluation of Subcontractors Selection Criteria in Highway Construction Projects مقاله کنفرانسی 92/03/08 Annual Conference of the CSCE 2013
51 A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach for Pavement Project Evaluation Using Life-Cycle Cost/Performance Analysis مقاله ژورنالی 92/02/27 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
52 شناسایی و ارزیابی مولفه ها و کارکردهای یک بازار الکترونیکی موثر بر مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
53 بررسی و تبیین جایگاه پیمانکاران دست دوم در پروژه های راهسازی کشور با استفاده ازتحلیلSWOT مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
54 ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در کشور ایران مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
55 بررسی اصول و روشهای مدیریت ناب در پروژه های ساخت:با محوریت پروژه های انبوه سازی مسکن مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
56 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی نیروی کار اجرایی در پروژه های ساخت نیروگاهی مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
57 Risk Assessment and Allocation for Joint Venture Construction Projects in Iran: a Case Study of Qom Monorail Project مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2012
58 Implementation of Lean Construction in Power Plant Projects: Construction Processes Wastes Management مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2012
59 Risk Allocation in PublicPrivate Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries : Case Study of the TehranChalus Toll Road مقاله ژورنالی 91/06/11 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
60 A Lean Management Approach For Power Plant Construction Projects: Wastes Identification and Assessment مقاله کنفرانسی 91/04/28 20th Annual Conference of the International Group for Lean Construction-IGCL 20
61 Identification of Changes Formation Scenarios in Construction Projects Based on Changes Occurrence Paths Analysis مقاله کنفرانسی 91/03/01 Construction Research Congress-CRC 2012
62 Construction Processes Planning of TBM Tunneling Projects: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 91/03/01 Construction Research Congress-CRC 2012
63 Sustainable Energy Performance Indicators of Green Building in Developing Countries مقاله کنفرانسی 91/03/01 Construction Research Congress-CRC 2012
64 Management of Tunnel Construction Projects with TBM: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
65 Risk Identification and Evaluation in Joint Venture Construction Projects in Iran using Fuzzy Synthetic Approach. 9th International Congress on Civil Engineering Isfahan University of Technology مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
66 مطالعه و شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد پایدار ساختمان های سبز مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 تدوین مدل تحلیل هزینه های کاربران در محوطه های کاری جهت بهبود مدیریت هزینه پروژه های نگهداری و بهسازی راه مقاله کنفرانسی 91/02/13 دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
68 تحلیل مشارکت دولتی-خصوصی (Public-Private Partnership در پروژه های زیربنایی ایران مقاله کنفرانسی 90/10/14 هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
69 Development of a comprehensive model for construction project success evaluation by contractors مقاله ژورنالی 90/10/11 Engineering, Construction and Architectural Management
70 Quality Performance Evaluation of Embankment Dam Construction Projects مقاله کنفرانسی 90/04/14 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
71 PAF Model for Quality Cost Estimation in Mass-Housing Projects مقاله کنفرانسی 90/04/14 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
72 Labor Productivity Improvement in the Industrial Construction Projects based on Effective Factors Utilization مقاله کنفرانسی 90/04/14 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
73 Safe Floats Identification Using Qualitative Risk Analysis in Construction Projects Scheduling مقاله کنفرانسی 90/03/24 CSCE Annual Conference 2011
74 Effective Factors and Components of Quality Cost in Construction Projects مقاله کنفرانسی 90/02/06 6th National Congress on Civil Engineering
75 شناسایی تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه های صنعتی در دوره های ساخت و بهره برداری مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد نیروهای انسانی در صنعت ساخت: سرپرست کارگاه مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 شناسایی و طبقه بندی شاخص های مثر ارزیابی کیفیت ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 پیش بینی عملکرد هزینه ای پروژه های ساخت با استفاده از خط مبنای هزینه غیر قطعی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 Probabilistic Forecasting of Cost Baseline Using the Beta Distribution مقاله کنفرانسی 89/12/11 Najafabad Conference on Civil Engineering (NCEC2011)
80 چارچوب پیمان مشارکت دولتی خصوصی (Public-Private Partnership در پروژه های زیربنایی مقاله کنفرانسی 89/10/26 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
81 Probabilistic Model Development for Project Performance Forecasting مقاله ژورنالی 89/10/11 World Academy of Science, Engineering and Technology
82 Effective Labors Productivity factors in Industrial Construction Projects: A Case Study of South Pars Gas Field مقاله کنفرانسی 89/08/10 24th IPMA WORLD CONGRESS 2010
83 Evaluation of Project Performance Based on Product Success مقاله کنفرانسی 89/08/10 24th IPMA WORLD CONGRESS 2010
84 Forecasting Construction Project Performance Using Monte-Carlo Simulation Approach مقاله کنفرانسی 89/04/06 54th Annual Meeting of AACE International 2010
85 Critical Safety Factors in Construction Projects مقاله ژورنالی 88/10/11 Advanced Materials Research
86 DEVELOPING A MODEL TO EVALUATE PROJECTPERFORMANCE CONTRACTOR COMPANYS VIEWPOINT مقاله کنفرانسی 88/07/05 CIB Joint International Symposium 2009CONSTRUCTION FACINGWORLDWIDE CHALLENGES
87 Schedule Compression for Construction Projects by Interruption in LOB Scheduling مقاله کنفرانسی 88/04/09 53rd Annual Meeting of AACE International 2009
88 Risk Areas Versus Critical Success Factors in Public-Private-Partnership Construction Projects Agreements مقاله کنفرانسی 87/03/21 International Construction Innovation Forum CSCE Annul Conference 2008
89 Non - linear dynamic analysis using one - dimensional updated subspaces مقاله ژورنالی 83/09/10 ENGINEERING COMPUTATIONS
90 بررسی رژیم حرارتی در سازه های بتنی مقاله کنفرانسی 79/02/12 سومین کنفرانس بین المللی بتن
91 اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه مقاله کنفرانسی 79/02/12 سومین کنفرانس بین المللی بتن
92 مطالعه ای بر رفتار سیستم های آبرسانی در برابر زلزله مقاله ژورنالی 76/10/01 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
93 بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مقاله ژورنالی 74/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
94 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدل شبیه سازی جهت تخصیص بودجه پورتفولیوی پروژه های ساخت بر اساس محدودیت ها و اهداف استراتژیك سازمان فرشچیان محمدمهدی دكتری 1396.06.20
2 تدوین چارچوب انتخاب گزینه ی مناسب بنای ساختمان های مسكونی هوشمند بر مبنای موازنه هزینه ساخت و مصرف انرژی طول عمر با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان مشایخی علی کارشناسی‌ارشد 1396.06.13
3 تدوین مدل تحلیل هزینه ها و ارزیابی زیست محیطی چرخه ی حیات پروژه های راهسازی با رویكرد اختیارات حقیقی حیدری محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1396.06.13
4 بررسی و ارزیابی تاثیر مدیریت ناب بر مصرف انرژی و آثار زیست محیطی مرحله ساخت و نصب اسكلت فلزی ساختمان های مسكونی فاضلی كبریا مجید کارشناسی‌ارشد 1396.04.17
5 تدوین چارچوب پیش بینی اثرات تغییر بر اساس مسیرهای پیاده سازی و اثر گذاری تغییرات در پروژه های ساخت سبحانی محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1395.06.31
6 مطالعه و تدوین فرآیندهای مدیریت ریسك در پروژه های گودبرداری عمیق شهری با توجه به رواداری ذینفعان گل احمر یوسف کارشناسی‌ارشد 1395.06.31
7 بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمانهای پیش ساخته بتنی با رویكرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT لایقه ماهر کارشناسی‌ارشد 1395.06.07
8 مطالعه و بررسی مرحله ساخت اسكلت ساختمان های مسكونی به منظور ارزیبابی میزان انرژی مصرفی نفیسی تینا کارشناسی‌ارشد 1394.09.01
9 بررسی چالشها و راهكارهای بكارگیری موثر مدیریت ارزش كسب شده (EVM) در پروژه های ساخت كشور با رویكرد مدیریت ناب حسینعلی بیگی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1394.08.26
10 مطالعه و ارزیابی عملكرد بیمه در مدیریت اثر بخش ریسك ها با هدف موفقیت پروژه های مشاركت بخش عمومی - خصوصی اوحدی محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1394.04.21
11 بررسی و ارائه راهكارهای ساخت و ساز ناب ساختمانهای بتنی پیش ساخته با بهره گیری از تحلیل علل ریشه ای (RCA) تلفات در روش ترسیم جریان ارزش (VSM) احمدی سمانه کارشناسی‌ارشد 1394.02.31
12 مطالعه و كاربرد روش شبیه سازی در برنامه ریزی بهینه اجرای زیر ساخت های شهری با محوریت پروژه های بزرگراه طبقاتی تقدس مائده کارشناسی‌ارشد 1393.10.30
13 تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر كیفیت بر مبنای مدل هزینه یابی كیفیت، بمنظور تدوین راهبردهای بهبود كیفیت ساخت و ساز ساختمان ها یحیی پوررضیاكلایی امیر کارشناسی‌ارشد 1393.10.28
14 ارتباط سطح موفقیت پروژه ها با اجرای برنامه های مدیریت ریسك در پروژه های تكرار پذیر نیروگاهی غلامی اشكان کارشناسی‌ارشد 1393.08.28
15 ساختمان های صنعتی و توسعه پایدار : شناسایی و ارزیابی معیار ها به منظور تدوین مدل انتخاب گزینه ی برتر فتحی مدیا کارشناسی‌ارشد 1393.03.27
16 مطالعه و تدوین یك چهارچوب جهت ارزیابی و تخصیص ریسك با رویكرد موفقیت در پروژه های مشارك بخش عمومی- خصوصی اكبری احمدابادی علی کارشناسی‌ارشد 1393.01.25
17 طراحی بهینه سازه ها با توجه به مثلث هزینه- زمان- كیفیت اجرا جهت استفاده در مطالعات امكانسنجی پروژه های ساختمانی مطیع شرع محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1392.11.14
18 مطالعه و بررسی تاثیر استفاده از قابلیتهای بازارهای الكترونیكی بر مدیریت تداركات پروژه های ساختمانی كشور بمنظور تدوین مدلی جهت بازار الكترونیكی كارا و موثر میرتهامی سیدمهدی کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
19 بررسی جایگاه و تدوین یك چهارچوب جهت انتخاب پیمانكاران دست دوم در صنعت ساخت كشور با محوریت پروژه های راهسازی مشكینی محمدحسن کارشناسی‌ارشد 1392.10.21
20 مطالعه و تدوین یك چهارچوب جهت ارزیابی و بهبود بازدهی نیروی كار اجرایی در پروژه های ساخت با محوریت پروژه های نیروگاهی اسلام دوست احسان کارشناسی‌ارشد 1392.10.17
21 بررسی و بهبود روشهای تولید صنعتی ساختمانهای مسكونی با رویكرد مدیریت ناب فیروزی محمد کارشناسی‌ارشد 1392.10.16
22 مطالعه و تدوین سیستم پیش‌بینی تغییرات در پروژه‌های ساخت با رویكرد پایش مسیر رخداد و تحلیل سناریوهای شكل‌گیری تغییرات به منظور مدیریت فعال تغییرات چرخكان محمدهادی کارشناسی‌ارشد 1391.10.26
23 روش مدیریت ناب به منظور ارائه چارچوبی جهت مدیریت ساخت پروژه‌های نیروگاهی رشید مهدی کارشناسی‌ارشد 1391.10.26
24 مطالعه و بررسی زمینه طراحی و احداث ساختمان‌های سبز بر مبنای شناسایی و ارزیابی معیارهای عملكرد پایدار ساختمان در ایران قایمی مهسا کارشناسی‌ارشد 1391.10.17
25 مطالعه و كاربرد روش تركیبی پویایی سیستم و شبیه‌سازی گسسته در برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت با محوریت پروژه‌های تونل‌سازی به وسیله TBM فرشچیان محمد مهدی کارشناسی‌ارشد 1391.09.29
26 مطالعه و كابرد مدل‌های ارزیابی و تخصیص ریسك به منظور ارزیابی عملكرد پروژه‌های مشاركت مدنی در ایران شكاری نمین پریسا کارشناسی‌ارشد 1391.08.29
27 تدوین یك مدل تصمیم گیری بمنظور اولویت بندی فعالیت های پروژه با رویكرد تحلیل ریسك استفاده از شناوری ها گرامی سرشت نیما کارشناسی‌ارشد 1390.10.28
28 بهینه سازی موازنه زمان هزینه و كیفیت با محوریت پروژه های سدسازی فایقی نژاد شیوا کارشناسی‌ارشد 1390.06.16
29 پیش‌بینی خط مبنای هزینه مناسب بر اساس عملكرد زمان و هزینه در پروژه‌های ساخت با رویكرد حداكثر سود حاصله اقتداری نایینی میلاد کارشناسی‌ارشد 1390.06.16
30 تحلیل هزینه های كیفیت در صنعت ساخت با محوریت پروژه های انبوه سازی مسكن جعفری امیر حسین کارشناسی‌ارشد 1390.06.15
31 سنجش و تحلیل بازدهی نیروی كار اجرایی در پروژه های ساخت صنعتی با محوریت پروژه های میدان گازی پارس جنوبی خیریه سیدپوریا کارشناسی‌ارشد 1390.06.15
32 بهینه¬سازی زمان و هزینه در پروژه¬های تكرار شونده غیر سریالی با محوریت پروژهای انبوه-سازی مسكن اردلان مرتضی کارشناسی‌ارشد 1390.04.06
33 تدوین مدل تحلیل هزینه چرخه حیات پروژه¬های راهسازی با رویكرد انتخاب گزینه برتر طراحی نژادپوراسمعیلی اصغر کارشناسی‌ارشد 1390.02.20
34 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه های ساخت تكراری براساس تخصیص بهینه منابع مریدی سعید کارشناسی‌ارشد 1389.10.30
35 برنامه¬ریزی و زمان¬بندی پروژه¬های ساخت تكراری براساس تخصیص بهینه منابع مریدی سعید کارشناسی‌ارشد 1389.10.30
36 مطالعه سازمان پروژه های مشاركت بخش دولتی-خصوصی(P3) با محوریت پروژه آزاد راه تهران_ چالوس حاجی حسینی گزستانی زینب کارشناسی‌ارشد 1389.10.06
37 بررسی و تدوین یك مدل ارزیابی موثر عملكرد نیروی انسانی در پروژه های صنعت ساخت كاشفی تربتی محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1388.09.30
38 مطالعه، بررسی و تدوین یك مدل جهت ارزیابی عملكرد پروژه بر مبنای شاخص های حیاتی موفقیت ایل بیگی محمد کارشناسی‌ارشد 1388.08.30
39 بررسی زمینه های مشاركت بخش دولتی-خصوصی(public-private partnership) در اجرای پروژه های زیر بنایی كشور با استفاده از تحلیلSWOT و تدوین مدلهای عمومی قراردادی فلامرزی میثم کارشناسی‌ارشد 1388.08.26
40 بررسی تاثیر عدم تخصیص متناسب ریسك درقراردادهای صنعت ساخت بر اجرای پروژه ها اطمینان علی کارشناسی‌ارشد 1388.07.04
41 مطالعه و كاربرد زمان بندی خط تعادل در تخصیص بهینه ماشین آلات در پروژه های راه سازی امینی سیدمحمد کارشناسی‌ارشد 1388.03.31
42 تدوین چارچوبی برای ایجاد و ارزیابی برگشت پذیری در سازمان های صنعت ساخت با محوریت شركت های پیمانكاری حسینی نوه اردلان کارشناسی‌ارشد
43 تدوین چارچوبی برای امكان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی احداث ساختمان های مسكونی نزدیك به صفر انرژی مطالعه موردی كشور افغانستان صالحی محمد مهدی کارشناسی‌ارشد
44 بررسی خطرات و ریسك های ایمنی به منظور تدوین مدل ارزیابی هزینه ایمنی در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه كتابی امیربهادر کارشناسی‌ارشد
45 بررسی اثر تدوین چارچوب تخصیص ریسك در مرحله واگذاری پروژه های مشاركت عمومی خصوصی بر روی موفقیت پروژه های صنعت ساخت اكبری احمدابادی علی دكتری
46 تدوین مدل تحلیل و ارزیابی مدیریت پذیری تغییرات در پروژه های ساخت براساس ساختار شكل گیری و پیاده سازی رخداد تغییرات چرخكان محمدهادی دكتری
47 تدوین مدل فازی انتخاب سبد بهینه پروژه ها با رویكرد ارزشیابی اختیارات حقیقی در راستای توسعه پایدار زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای نژادپوراسماعیلی اصغر دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021