اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی میرقاسمی
نام علی اصغر
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2277
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک aghasemi@ut.ac.ir
شماره اتاق 366

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1366
دکتری مهندسی عمران, واترلو - 1373

درس های ارائه شده
1 روشهای عددی درمکانیک خاک
2 سدهای خاکی
3 کاربرد نظریه خمیری درخاک
4 مکانیک خاک
5 مکانیک محیطهای پیوسته وپلاستیسیت
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM مقاله ژورنالی 97/05/10 POWDER TECHNOLOGY
2 Comparison of 2d and 3d seismic analysis of concrete face rockfill dams in narrow canyons مقاله کنفرانسی 96/07/25 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams
3 A STUDY OF PRINCIPLE STRESS ROTATION ON GRANULAR SOILS USING DEM SIMULATION OF HOLLOW CYLINDER TEST مقاله کنفرانسی 96/07/04 V International Conference on Particle-Based Methods, PARTICLES 2017
4 A study of principle stress rotation on granular soils using DEM simulation of hollow cylinder test مقاله ژورنالی 96/06/10 ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
5 Particle Shape Consideration in DEM Triaxial Test Simulations مقاله کنفرانسی 95/05/11 7th International Conference on Discrete Element Methods
6 ASSESSING AND EVALUATING THE OPERATION OF PRESSURE CELLS IN EMBANKMENT DAMS: A CASE STUDY OF FIVE IRANIAN EMBANKMENT DAMS مقاله کنفرانسی 95/01/23 36th Annual USSD Conference
7 بررسی اثر مدل رفتاری و نوع تحلیل بر روی رفتار لرزهای رویه بتنی در سدهای CFR مقاله کنفرانسی 94/12/19 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 تأثیر پارامترهای مؤثر مصالح ترانشه ی نصب سلول فشار در پدیده قوس زدگی موضعی به کمک تحلیل سه بعدی مقاله کنفرانسی 94/12/19 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
9 ارزیابی اثر تراز آب مخزن بر پاسخ دینامیکی غیر خطی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با درنظر گرفتن اثرات هیدرودینامیکی آب مخزن مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بررسی اثر خصوصیات مهندسی مصالح ترانشه نصب سلول فشار بر پدیده قوس زدگی موضعی در دوران آبگیری مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11 Micro-mechanical study of stress path and initial conditions in granular materials using DEM مقاله ژورنالی 94/07/27 Computational Particle Mechanics
12 Numerical simulation of porosity and tortuosity effect on the permeability in clay: Microstructural approach مقاله ژورنالی 94/07/09 SOILS AND FOUNDATIONS
13 Influence of Earth Pressure Cells Installation Methods on Measurement Accuracy مقاله کنفرانسی 94/02/07 16th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
14 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran مقاله ژورنالی 93/12/24 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
15 Back Analysis of Tabarak Abad Dam Behavior during Construction مقاله کنفرانسی 93/03/15 International Symposium on Dams for a Changing World
16 The Effect of Initial Elongation of Elliptical Particles on Macro - Micromechanical Behavior during Direct Shear Test مقاله کنفرانسی 93/03/01 the 7th World Congress on Particle Technology (WCPT7)
17 Numerical Simulation of Tortuosity Effect on the Montmorillonite Permeability مقاله کنفرانسی 93/03/01 the 7th World Congress on Particle Technology (WCPT7)
18 بررسی رفتار میکرومکانیکی مصالح دانه ای در آزمایش سه محوری به روش اجزا مجزا مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 ارزیابی رفتار دینامیکی دیوار آب بند سدهای خاکی با طول نفوذ مختلف دیوار در هسته رسی سد مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاکی در مرحله آبگیری اولیه با طول نفوذ مختلف دیوار در هسته سد مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی اندرکنش رویه بتنی با بستر سنگریزه ای در تحلیل دینامیکی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) مقاله کنفرانسی 93/02/03 پنجمین کنفرانس ملی سازه و زلزله
22 شکست سد بر اثر پدیده آبشویی، مطالعه عددی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 تحلیل استاتیکی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) با در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک دال بتنی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 Monitoring of ECRD Dams Behavior during Impounding using Instrumentation Data مقاله کنفرانسی 92/09/06 International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
25 Accuracy of Stress Data Measured by Earth Pressure Cells Installed in Embankment Dams مقاله کنفرانسی 92/09/06 International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
26 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
27 رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط همزمان ساخت و آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
28 بررسی تنش موثر پایان ساختمان در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در دره های تنگ مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29 Analysis of Swelling Behavior of Clay Minerals by Discrete Numerical Simulation مقاله کنفرانسی 92/06/12 First International Porous and Powder Materials Symposium PPM 2013
30 Procedure for contact detection Between Platy Cohesive Particles مقاله کنفرانسی 92/06/12 First International Porous and Powder Materials Symposium (PPM 2013)
31 Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis مقاله ژورنالی 92/05/24 POWDER TECHNOLOGY
32 Effects of Arching on Measurement of Embedded Pressure Cell in Embankment Dams مقاله کنفرانسی 92/02/09 7th International Conference on case Histories in Geotechnical Engineering
33 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials مقاله ژورنالی 92/01/26 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
34 Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays مقاله ژورنالی 91/12/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
35 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/08/23 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت سلولهای فشار مقاله کنفرانسی 91/08/19 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
37 شکست سدهای خاکی تحت روگذری مقاله کنفرانسی 91/08/10 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 Influence of Trench Soil Properties on the Accuracy of Pressure Cell Measurements in Embankment Dams مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
39 Mechanical Behavior of Granular Particles with Different Angularities مقاله کنفرانسی 91/07/24 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
40 Study of Anisotropies Evolution in Direct Shear Test Using Discrete Element Methods مقاله کنفرانسی 91/07/24 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
41 Numerical Simulation of Direct Shear Test Using Elliptical Particles مقاله کنفرانسی 91/07/24 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
42 A Numerical Modeling of Piping Phenomenon in Earth Dams مقاله کنفرانسی 91/07/17 International Conference on Environmental and Civil Engineering
43 Granular particle shape and its influence on Triaxial Test results مقاله کنفرانسی 91/07/09 65th Canadian Geotechnical Conference (GeoManitoba 2012
44 Numerical simulation of 3D semi - real - shaped granular particle assembly مقاله ژورنالی 91/02/12 POWDER TECHNOLOGY
45 Modeling of the permanent deformation characteristics of SMA mixtures using discrete element method مقاله ژورنالی 90/12/11 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
46 بررسی عوامل موثر بر دقت دادههای انحرافسنجها با مطالعه موردی سدهای کرخه وگلابر مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
47 برآورد میزان تراوایی و مقدار تراوش در ساختگاه سد سیمره مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
48 مقایسه نتایج دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای در دره های تنگ مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
49 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Using Discrete Element Method مقاله ژورنالی 90/09/23 International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
50 Discrete Element Modeling of 3D Irregularly Shaped Particles مقاله کنفرانسی 90/07/10 64th Canadian Geotechnical Conference-14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
51 Consideration of construction rate and first impounding on the slope stability of embankment dams مقاله کنفرانسی 90/06/29 HydroVision 2011
52 شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز ( تیز گوشه ) مقاله ژورنالی 90/06/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
53 اثر توده خمیر بر رفتار گروه شمع مقاله ژورنالی 90/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
54 Particle shape consideration using numerical simulation of irregularly - shaped particles مقاله ژورنالی 90/05/24 PARTICUOLOGY
55 نحوه پردازش دادههای انحرافسنجها با مطالعه موردی انحرافسنجهای نصب شده در سد کرخه مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
56 مدل سازی اجزا مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی مقاله ژورنالی 90/01/01 Civil Engineering Infrastructures journal
57 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق مقاله ژورنالی 89/12/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
58 Numerical Simulation of Particle Breakage of Angular Particles Using Combined DEM and FEM مقاله ژورنالی 89/10/20 POWDER TECHNOLOGY
59 Numerical simulation of particle breakage of sharp-edge particles using combined DEM and FEM مقاله ژورنالی 89/10/11 POWDER TECHNOLOGY
60 A discrete element model for simulating saturated granular soil مقاله ژورنالی 89/10/11 PARTICUOLOGY
61 رفتارنگاری سد تبارک آباد با انجام تحلیلهای برگشتی توسط نرم افزار FLAC2D و تعیین پارامترهای واقعی مصالح خاکی مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
62 Seismic Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes مقاله کنفرانسی 89/08/11 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
63 Determination of critical 3-D failure mechanismof shallowfoundation using genetic algorithm abd discrete element method مقاله کنفرانسی 89/08/05 Int. conference on geotechnical engineering 2010
64 Bearing Capacity Analysis of Reinforced Soil Foundations Based on Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 89/08/03 2nd International Conference on Geotechnical Engineering
65 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes Using Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 89/08/03 2nd International Conference on Geotechnical Engineering
66 بررسی رفتار سد تبارک آباد دردوران ساخت با استفاده از تحلیلهای برگشتی مقاله ژورنالی 89/07/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
67 روش اجزای مجزای سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی خاکهای لایه لایه مقاله ژورنالی 89/07/15 Civil Engineering Infrastructures journal
68 بررسی شکست در هسته سدهای خاکی مقاله ژورنالی 89/04/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
69 بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای مقاله ژورنالی 89/03/11 مجله مهندسی عمران شریف
70 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes Using Discrete Element Method مقاله ژورنالی 89/02/25 International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
71 Application of Image Processing Techniques to Generate the Realistic Geometric Model for Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 89/02/14 5th National Congress on Civil Engineering
72 تحلیل حرارتی سد های خاکی مطالعه موردی سد کرخه مقاله کنفرانسی 88/09/24 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 Evaluation of Earth Pressure Measurements In Three Iranian Embankment Dams مقاله کنفرانسی 88/09/18 International Symposium on Ground Improvement Technologies and Case Histories
74 بررسی میزان دقت اندازه گیری فشار کل خاک در پنج سد خاکی-سنگریزه ای ایران مقاله کنفرانسی 88/08/28 کارگاه تخصصی سد ایمن و پایدار
75 ارزیابی لرزه ای سدهای خاکی با تحلیل های غیر خطی معادل استاتیکی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
76 Discrete Element Modeling for Two-Dimensional Irregularly-Shaped Particles and Effects of Particle Shape on Mechanical Behavior مقاله کنفرانسی 88/06/29 62nd Canadian Geotechnical Conference
77 مدل سازی دیوارهای خاکی مسلح شده با نوارهای فلزی به روش اجزا مجزا مقاله ژورنالی 88/03/15 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
78 ارزیابی رفتار دیوار اب بند سدهای خاکی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 Discrete Element Simulations of Two-Dimensional Irregularly-Shaped Particles and Effects of Particle Shape on Mechanical Behavior مقاله کنفرانسی 88/02/21 8th International Conference on Civil Engineering
80 SEISMIC ANALYSIS OF THE GARMROOD EMBANKMENT DAM WITH ASPHALTIC CONCRETE CORE مقاله ژورنالی 88/01/12 SOILS AND FOUNDATIONS
81 Numerical and experimental direct shear tests on coarse - grained soils مقاله ژورنالی 87/11/30 PARTICUOLOGY
82 2D Nonlinear Analysis of Asphaltic Concrete - Core Embankment Dams مقاله کنفرانسی 87/07/10 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
83 Trial Chemical Grouting In Filter Materials at The Karkheh Dam Site, Iran مقاله کنفرانسی 87/04/12 76th ICOLD Annual Meeting
84 ارزیابی خطر وقوع ترک هیدرولیکی با استفاده از روش اجزا محدود در یک سد سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد گلابر) مقاله کنفرانسی 87/02/05 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقآبی کشور
85 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS مقاله ژورنالی 86/10/11 SOILS AND FOUNDATIONS
86 Seismic 3D Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations مقاله ژورنالی 86/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
87 بررسی عددی تاثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی مقاله ژورنالی 86/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
88 Thermal Monitoring Of Leakage Through Karkheh Embankment Dam, Iran مقاله کنفرانسی 86/07/29 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
89 Discrete Element Simulation of Soil Particles and Pore Water, A Simplified Semi-Three- Dimensional Plain Strain Model مقاله کنفرانسی 86/07/29 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
90 Assessing The Hydraulic Fracture Risk In A Case Study Embankment Dam Using Finite element Method مقاله کنفرانسی 86/07/29 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
91 Effect of Particle Breakage on the Behavior of Simulated Angular Particle Assemblies مقاله ژورنالی 86/07/09 China Particuology
92 A Numerical Framework for Simulation of Undrained Behavior of Granular Soils Using The Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 86/06/05 DEM07
93 Dynamic Analysis of a Rockfill Tailing Dam مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
94 بررسی میزان دقت اندازه گیری فشار کل خاک در سد کرخه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
95 Karkheh Dam Instrumentation System - Some Experiences Discussions ( 2 ) مقاله ژورنالی 85/12/25 Geotechnical News
96 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations مقاله ژورنالی 85/12/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
97 Technical Difficulties Associated with the Development of Karkheh Dam Complementary Cut-off wall, Iran مقاله کنفرانسی 85/11/25 5th International Conference on Dam Engineering,
98 "بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی مقاله کنفرانسی 85/10/14 کارگاه تخصصی کاربرد مصالح آسفالتی در احداث سدهای خاکی-سنگریزه ای
99 Determination of Critical Failure Surface in Metal-Strip Reinforced Slopes by Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 85/09/23 IGC 2006
100 استفاده از تزریق شیمیایی برای آب بندی قسمتی از پی سد کرخه مقاله ژورنالی 85/08/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
101 Monitoring Of Tabarak-Abad Embankment Dam During Construction مقاله کنفرانسی 85/07/09 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique)
102 Numerical Simulation of Shear Bands by Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 85/07/09 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique)
103 Pseudo-Static Three-Dimensional Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations Using the Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 85/06/21 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
104 Analysis of Reinforced Earth Using the Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 85/06/21 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
105 استفاده از روش المانهای مجزا در تحلیل روشهای مقابله با خطرات طبیعی ناشی از لغزش های زمین و تحلیل موردی زمین لغزش گلدیان (رودبار) با به کارگیری این روش مقاله کنفرانسی 85/06/13 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
106 Numerical simulation of breakage of two - dimensional polygon - shaped particles using discrete element method مقاله ژورنالی 85/05/30 POWDER TECHNOLOGY
107 Construction of Pressure Relief wells Under Flowing Artesian Conditions, Karkheh Storage Dam-Iran مقاله کنفرانسی 85/03/28 International Symposium on Dams in the Societies of the XXI Century
108 ضرورت انتخاب گزینه مناسب در ابنیه نگهبان شهر تهران مقاله کنفرانسی 85/03/01 دومین سمیتار ساخت و ساز در پایتخت
109 تعیین ضرایب ظرفیت باربری و شکل در پی های سطحی به روش اجزای مجزا مقاله ژورنالی 84/10/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
110 Investigation of Behavior of Particulate Media Using Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 84/08/27 58th Canadian Geotechnical Conference (GeoSask2005)
111 Three Dimensional Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations Adjacent to Slopes مقاله کنفرانسی 84/06/08 Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
112 Effect of Confining Pressure on Particle Breakage of Assemblies of Simulated Angular Particles Using Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 84/03/29 Eleventh International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics
113 بررسی شکست ذرات از دید میکرومکانیک بوسیله روش اجزاء مجزا مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
114 انتخاب مواد تزریقی شیمیایی در اولین تجربه تزریق شیمیایی کشور در قسمتی از پی سدکرخه مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
115 Evaluation of Monitoring Systems for Five Embankment Dams in Iran مقاله کنفرانسی 84/02/11 73rd ICOLD Annual Meeting, Symposium
116 Uncertainty in Karkheh Dam Foundation Permeability مقاله کنفرانسی 84/02/11 73rd ICOLD Annual Meeting, Symposium
117 The World's Largest Cutoff Wall at Karkheh Dam مقاله ژورنالی 83/10/12 International Journal on Hydropower and Dams
118 Discrete Element Method Analysis of Retaining Wall Earth Pressure in Static and Pseudo - Static Conditions مقاله ژورنالی 83/10/12 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
119 Micromechanical Considerations Of Particle Breakage Using Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 83/08/04 57th Canadian Geotechnical Conference
120 Investigation of Microscopic Behavior of Particles in Direct Shear Test مقاله کنفرانسی 83/08/04 57th Canadian Geotechnical Conference
121 Behavior of Asphaltic Concrete Core Rockfill Dams in 3-D Stat مقاله کنفرانسی 83/07/13 International Conference on Geotechnical Engineering
122 Chemical grout Testing in Part of Karkheh Dam Foundation مقاله کنفرانسی 83/07/13 International Conference on Geotechnical Engineering
123 Three Dimensional Bearing Capacity Analysis Of Shallow Foundations By Discrete Element Method مقاله کنفرانسی 83/02/28 International Conference on Geotechnical Engineering
124 Rehabilitation of Karkheh Dam Foundation after Four Years of Impounding مقاله کنفرانسی 83/02/24 72nd ICOLD Annual Meeting
125 مطالعه میکرومکانیکی آزمون برش مستقیم در خاکهای دانه ای و بررسی تنش سربار بر روی آن مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
126 بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی در شرایط سه بعدی مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
127 ارزیابی سیستم ابزار بندی در سدهای خاکی- سنگریزه ای با مطالعه موردی سدهای لار و پانزده خرداد مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
128 تجربیات حاصله از تزریق شیمیایی آزمایشی در قسمتی از پی کنگلومرایی سد کرخه مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
129 Karkheh Storage Dam Cut-Off Wall Analysis and Design مقاله کنفرانسی 83/01/25 International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering
130 بررسی اندر کنش استاتیکی سد ، پی ودیوار آب بند بتنی پلاستیک در پی های ناهمگن سدهای خاکی مقاله کنفرانسی 79/01/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
131 بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن ، پلاستیک مقاله کنفرانسی 79/01/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
132 رفتار نگاری سد کرخه در دوران ساختمان با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق مقاله کنفرانسی 79/01/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
133 تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاکی واقع در دره های تنگ مقاله کنفرانسی 79/01/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
134 Effect of Particle Angularity on the Physical Behaviour of Simulated Granular Material مقاله کنفرانسی 78/10/11 Proc of 2000 Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering
135 Pore Pressure Monitoring Within the foundation and Impervious Zone of Karkheh Dan During Construction مقاله کنفرانسی 78/10/11 Proceedings of 20th International Cong.Large DamICOLD
136 Critical Hydraulic Gradient of Plastic Conerete مقاله کنفرانسی 77/10/11 Proceedings of 5th Regional Conference in Geotechnical Engineering Geotropika 99
137 Proceedings of 1st Iranian Conference in Embankment Dams-(InPersian)i مقاله کنفرانسی 75/10/12 Slope stability analysis using Discrete Element Method
138 بررسی پایداری لرزه ای سدهای باطله مطالعه موردی سد سرچشمه مقاله ژورنالی 37561 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
139 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 رفتار نگاری سد چراغ ویس در دوران آبگیری با استفاده از نتایج ابزار دقیق شهیری طبرستانی احسان کارشناسی‌ارشد 1396.06.06
2 مطالعه اثر چرخش جهت تنش?های اصلی بر روی خاك?های دانه?ای با استفاده از مدل?سازی اجزای مجزای آزمایش استوانه توخالی فرهنگ بنیامین دكتری 1396.05.21
3 بررسی اثر شكل ذرات بر روی نتایج آزمایش برش مستقیم با استفاده از مدل‌سازی اجزاء مجزا باغبان اصغری نژاد هومن کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
4 بررسی ارتباط مقادیر لوژان و خورند دوغاب سیمان پرده آب بند در شرایط گرادیان هیدرولیكی بالا پژوم تاجانی ارش کارشناسی‌ارشد 1395.06.28
5 بررسی رفتار خاك های دانه ای غیر اشباع با روش اجزا مجزا اسدی رضا کارشناسی‌ارشد 1395.06.28
6 شبیه‌سازی آزمایش‌های زهكشی نشده (حجم ثابت) بر روی ذرات با شكل هندسی نامنظم در محیط سه‌بعدی محمدنیا محمد کارشناسی‌ارشد 1395.03.24
7 مقایسه نتایج تحلیل‌های دینامیكی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه‌ای با رویه ی بتنی محمودی چنذاب بابك کارشناسی‌ارشد 1395.03.24
8 تاثیر خصوصیات مصالح ترانشهی نصب سلول فشار بر قوس زدگی موضعی در دوران آبگیری و بهره برداری عباسی مونا کارشناسی‌ارشد 1394.11.06
9 شبیه سازی تاثیر نوع كانی و مشخصات آب در روند رسوب گذاری خاك های رسی با استفاده از روش اجزا مجزا محرمی سعید کارشناسی‌ارشد 1394.01.30
10 بررسی تاثیر روش های نصب سلول های فشار خاك در مقادیر فشار اندازی گیری شده توسط آن ها صفائی فرد دانیال کارشناسی‌ارشد 1393.10.27
11 بررسی رفتار خاك های دانه ای در آزمایش سه محوری واقعی با روش اجزا مجزای سه بعدی درستكار امید کارشناسی‌ارشد 1393.04.24
12 بررسی عوامل مختلف موثر بر ترك هیدرولیكی هسته سدهای خاكی هاشمی نیاسری محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1392.12.20
13 تحلیل های حساسیت در تحلیل دینامیكی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه ی بتنی سالمی سجاد کارشناسی‌ارشد 1392.12.20
14 مطالعهی سه‌بعدی توزیع تنش موثر در مقاطع مختلف سدهای خاكی واقع در دره‌های تنگ، مطالعهی موردی: سد گتوند نجارزاده سحر کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
15 رفتارنگاری سد گتوند در دوران آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق حجت انصاری ابوالفضل کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
16 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیكی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ بیگلری محسن کارشناسی‌ارشد 1392.09.05
17 مدلسازی اثر جذب آب بر رفتار خاك های رسی با استفاده از روش اجزای مجزا بایسته حامد دكتری 1392.02.18
18 مقایسه روش‌های تعیین فشار آب منفذی در هسته رسی سدهای خاكی مكرمی قرطاول محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1391.10.26
19 مقایسه تحلیل سه بعدی و دوبعدی تراوش در شرایط پیچیده زمین شناسی مطالعه موردی سد سیمره نجمی علی اكبر کارشناسی‌ارشد 1391.10.26
20 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی توسعه شكاف در سدهای خاكی در اثر روگذری حمیدیان دیوكلائی مریم السادات کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
21 مدلسازی عددی توسعه شكاف در سدهای خاكی در اثر آب شویی ذكی علمداری نازلی کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
22 مقایسه نتایج آنالیز دینامیكی دو بعدی و سه بعدی سدهای خاكی با هسته رسی در دره های تنگ شهبازی رضا کارشناسی‌ارشد 1391.06.27
23 بررسی اثر هندسه ای ترانشه و مشخصات خاك بر دقت اندازه گیری سلول های فشار علمی درسا کارشناسی‌ارشد 1391.06.20
24 مدل سازی دوبعدی آزمایش سیلندر تو خالی به روش اجزا مجزا فقیهی كاوه کارشناسی‌ارشد 1390.12.06
25 مدل سازی اجزای مجزا ذرات با شكل هندسی نامنظم در فضای سه بعدی ملانوری شمسی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1390.06.23
26 رفتارنگاری سد گتوند در دوران ساختمان با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق اسدی فرد مریم کارشناسی‌ارشد 1390.06.21
27 بررسی عوامل موثر بر دقت داده های انحراف سنج های نصب شده در سدهای خاكی و سنگریزه ای قاسمی حسین کارشناسی‌ارشد 1390.06.21
28 بررسی تغییرات ضرایب ناهمسانی مجموعه ذرات در آزمایش برش مستقیم با استفاده از مدل‌سازی اجزاء مجزا نائیج مرتضی کارشناسی‌ارشد 1390.05.15
29 بررسی ظرفیت باربری سه بعدی پی های سطحی درمجاورت شیروانی به روش اجزاءمحدود عربشاهی منا کارشناسی‌ارشد 1388.12.11
30 بررسی اثر حرارتی تراوش از سدخاكی با استفاده از قوانین ترموهیدرمكانیكی (مطالعه مودری سدكرخه) اقازاده نوجه دهی نجمه کارشناسی‌ارشد 1388.11.19
31 توسعه روش المان مجزا با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای بررسی پایداری پی های سطحی اژدرنژاد مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.07.11
32 بررسی ظرفیت باربری پی خاك مسلح بوسیله روش اجزای مجزا (DEM) معماریان پرهام کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
33 ارزیابی لرزه ای سدهای خاكی با استفاده از تحلیل های غیر خطی استاتیكی عاملی ایمان کارشناسی‌ارشد 1388.05.14
34 ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاكی با طول نفوذ مختلف در هسته رسی سد رحمانی حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1387.11.26
35 مدلسازی اجزاء مجزا برای ذرات با شكل نامنظم در محیط دو بعدی عابدی اناركی صبا کارشناسی‌ارشد 1387.10.23
36 بررسی رفتار دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن اسفالتی فیضی خانكندی سیامك دكتری 1387.07.30
37 شبیه سازی عددی پدیده شكست دانه ها در مصالح سنگریزه ای به روش تركیب DEM و FEM باقرزاده خلخالی احد دكتری 1387.06.02
38 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد كرخه با استفاده از مدل عددی خسروپور حسین کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
39 بررسی وقوع شكست هیدرولیكی در هسته سدهای خاكی بوسیله روابط مختلف خامسی سید امید کارشناسی‌ارشد 1386.11.17
40 بررسی رفتار زهكشی نشده خاك دانه ای به روش اجزای مج لامعی ماهان کارشناسی‌ارشد 1386.06.27
41 ظرفیت باربری پی سطحی بر روی خاك لایه لایه به روش المانهای مجزا نصیری سمیه کارشناسی‌ارشد 1386.05.21
42 توسعه سه بعدی روش اجزای مجزای غیرصریح و به كارگیری آن در تحلیل ظرفیت باربری سه بعدی پیهای سطحی مجیدی علیرضا دكتری 1386.02.31
43 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ویژگیهای سنگدانه بر روی مقاومت برشی بلاست راه آهن دانش اكبر دكتری
44 ارزیابی دقت اندازه گیری فشار كل خاك در پنج سدخاكی شغلی بهاره کارشناسی‌ارشد
45 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیكی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ بیگلری محسن کارشناسی‌ارشد
46 شبیه‌سازی دو بعدی شكست دانه‌ها با بكارگیری تركیب روشهای XFEM و DEM رییسیان زاده جواد دكتری
47 بررسی اثر نسبت تنش اصلی میانی در پاسخ میكرومكانیكی آزمایش سه محوری واقعی زهكشی نشده با استفاده همزمان از روش اجزاء مجزا و دینامیك سیالات محاسباتی فروتن طلعت دكتری
48 بررسی تغییر شكل های خاكهای رسی غیر اشباع با استفاده از روش اجزاء مجزا خبازیان معین دكتری
49 رفتارنگاری تراوش سدهای خاكی از طریق اندازه گیری درجه حرارت (مطالعه سد گتوند) فخارشاكری زهره کارشناسی‌ارشد
50 بررسی باند برشی در آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزای مجزای سه بعدی دارباز احمد کارشناسی‌ارشد
51 مطالعه چند مقیاسی رفتار مصالح دانه ای با استفاده از شبیه سازی دستگاه استونه ی تو خالی به روش اجزاء مجزا خاكپورصوفیانی مهران دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021