اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی نظیف
نام سارا
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2237
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک snazif@ut.ac.ir
شماره اتاق 308

اطلاعات تحصیلی
گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب ومهندسی محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران- عمران, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1382
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1384
دکتری مهندسی عمران -مهندسی آب, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1389

درس های ارائه شده
1 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
2 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری
3 هیدرولوژی
4 فرایندهای فیریکی شیمیایی وبیول
5 طراحی تصفیه خانه های آب وفاضلاب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ارزیابی تغییر اقلیم با کمک ردیابهای ایزوتوپی با استفاده از تکنیک تحلیل طیفی مقاله کنفرانسی 97/02/19 دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ابران
2 صحت‌سنجی مدل ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دراستیک با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن-15 مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب به روش پویایی های سیستم مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach مقاله ژورنالی 97/02/11 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
5 Pressure Zoning Approach for Leak Detection in Water Distribution Systems Based on a Multi Objective Ant Colony Optimization مقاله ژورنالی 96/11/30 WATER RESOURCES MANAGEMENT
6 Development of a Coupled Model for Simulation of Urban Drainage Process Based on Cellular Automata Approach مقاله ژورنالی 96/09/17 Irrigation and Drainage
7 توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب مقاله ژورنالی 96/09/14 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method مقاله ژورنالی 96/09/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
9 Treatment of phenol in petrochemical wastewater considering turbidity factor by backlight cascade photocatalytic reactor مقاله ژورنالی 96/08/10 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A CHEMISTRY
10 ارزیابی سهم تغییر اقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه مقاله ژورنالی 96/08/07 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
11 Determining the robust optimal set of BMPs for urban runoff management in data-poor catchments مقاله ژورنالی 96/04/15 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
12 Pressure dependent analysis for managing contaminant propagation in water supply systems مقاله کنفرانسی 96/04/14 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei” (EWRA2107)
13 The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project مقاله ژورنالی 96/04/01 Archives of Agronomy and Soil Science
14 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model مقاله ژورنالی 96/03/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
15 اثرات تغییر اقلیم بر روی رواناب خروجی از حوضه آبریز گاوه‏رود با در نظر گرفتن عدم قطعیت مقاله ژورنالی 96/03/02 مهندسی منابع آب
16 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع براساس وضعیت دور پمپ، نحوه ی تزریق کلر و نوع روش تحلیل مقاله ژورنالی 96/03/01 مجله آب و فاضلاب
17 بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب براساس وضعیت دور پمپ، نحوه تزریق کلر و روش تحلیل مقاله ژورنالی 96/03/01 مجله آب و فاضلاب
18 Evaluation of climate change impacts on extreme rainfall events characteristics using a synoptic weather typing-based daily precipitation downscaling model مقاله ژورنالی 96/02/25 Journal of Water and Climate Change
19 بررسی اثرات زیست محیطی انواع لوله های شبکه توزیع آب با استفاده از روش چرخه حیات مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی عملکرد دو روش هوازی-ته‌نشینی-انوکسیک و امواج اولتراسونیک در کاهش حجم لجن مازاد مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 ریزمقیاس نمایی زمانی بارش روزانه با استفاده از روش قطعات مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تحلیل چرخه عمر لوله‌های شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن شرایط ساخت و اجرا مقاله کنفرانسی 95/11/26 اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
23 مقایسه اثرات زیست‌محیطی ناشی از ساخت و اجرای انواع لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات مقاله ژورنالی 95/11/06 مجله آب و فاضلاب
24 Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives مقاله ژورنالی 95/09/17 Journal of water reuse and desalination
25 Education and water reuse in urban areas: Iran challenges and lessons of international projects مقاله کنفرانسی 95/09/13 WENM2016
26 ارزیابی عملکرد بهره برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویایی سیستم ها مقاله ژورنالی 95/09/11 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
27 Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment مقاله ژورنالی 95/08/19 Water Science and Technology
28 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems مقاله ژورنالی 95/07/22 WATER RESOURCES MANAGEMENT
29 بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از مهندسی ارزش مقاله کنفرانسی 95/07/06 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
30 مقایسه تحلیلی میزان آب مجازی مصرفی و هزینه ها و درآمدها در توسعه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی در ایران مقاله کنفرانسی 95/05/05 اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
31 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures مقاله ژورنالی 95/04/29 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
32 An algorithm for optimisation of a rain gauge network based on geostatistics and entropy concepts using GIS مقاله ژورنالی 95/01/30 JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE
33 DEVELOPMENT OF THE 1D/2D COMBINED HYDRAULIC MODEL FOR URBAN FLOOD AND INUNDATION BASED ON SWMM AND CELLULAR AUTOMATA (CA) APPROACH مقاله کنفرانسی 94/10/14 IPWE2016
34 SUB-DAILY DOWNSCALING OF FUTURE RAINFALL UNDER CLIMATE CHANGE IMPACTS USING METHOD OF FRAGMENTS: A CASE STUDY مقاله کنفرانسی 94/10/14 IPWE2016
35 توسعه الگوریتم شناسایی محل ورود آلودگی به شبکه توزیع آب مقاله کنفرانسی 94/08/20 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... مقاله ژورنالی 94/06/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
37 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies مقاله ژورنالی 94/05/21 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
38 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینه شیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده مقاله کنفرانسی 94/05/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و زیرساختهای شهری
39 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering مقاله ژورنالی 94/04/15 ADVANCES IN WATER RESOURCES
40 مقایسه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
41 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
42 ارتقا راندمان فرایند هوازی-ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی مقاله ژورنالی 94/03/24 بازیافت آب
43 ارزیابی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه سازی دوبعدی سیلابهای شهری در مقایسه با حل عددی معادلات آب های کم عمق مقاله کنفرانسی 94/03/18 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
44 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات دما و بارش در اقلیم های مختلف ایران مقاله کنفرانسی 94/03/11 سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب
45 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه‌های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 شناسایی الگوهای سینوپتیکی فشاری موثر در ایجاد رویدادهای حدی رگبار با استفاده از نگاشت‌های خودسازمان (SOM)، مطالعه موردی: شمال شهر تهران مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
47 توسعه مدل شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب و آبگرفتگی شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
48 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran مقاله ژورنالی 94/01/02 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
50 ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﮕﺬﺍﺷـﺖ ﻓـﺎﺯ ﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﻴ ﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﮎ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ مقاله ژورنالی 94/01/01 مجله آب و فاضلاب
51 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration مقاله ژورنالی 93/12/04 JOURNAL OF HYDROLOGY
52 توسعه بهینه شبکه باران سنجی با استفاده از روش کریجینگ و آنتروپی در محیط GIS (مورد مطالعه: حوضه آبریز کرخه) مقاله ژورنالی 93/12/03 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
53 تحلیل ریسک گزینه های بازیافت پساب مقاله کنفرانسی 93/11/06 دومین همایش ملی بازیافت آب
54 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage مقاله ژورنالی 93/10/30 Water SA
55 توسعه بهینه روش‌های نوین در مدیریت آب‌های سطحی شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال شرقی تهران) مقاله کنفرانسی 93/09/26 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
56 بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن در شرایط کمآبی بر روی سد ستارخان مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین همایش بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
57 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model مقاله ژورنالی 93/09/10 Journal of Water and Climate Change
58 Development of an Algorithm for Sustainability Based Assessment of Reservoir Life Cycle Cost Using Fuzzy Theory مقاله ژورنالی 93/07/18 WATER RESOURCES MANAGEMENT
59 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa مقاله ژورنالی 93/07/09 Journal of Water and Climate Change
60 کالیبراسیون مدل زهکشی رواناب شهری مبتنی بر تحلیل حساسیت مقاله کنفرانسی 93/07/08 دومین همایش ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
61 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study مقاله ژورنالی 93/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
62 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City مقاله ژورنالی 93/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
63 Coastal floodplain mapping and evaluation using GIS and HEC-GeoRAS models مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
64 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014
65 Integration of coastal storm inundation model (GSSHA) with grid surface and subsurface hydrological model مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
66 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City a مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress a
67 Coastal Floodplain Mapping and Evaluation Using GIS and HEC-GeoRAS Models مقاله کنفرانسی 93/03/11 ASCE World Environmental & Water Resources Congress 2014
68 Integration of Coastal Storm Inundation Model (GSSHA) with Grid Surface and Subsurface Hydrological Model مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014
69 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آّب با در نظر گرفتن هزینه های ساخت و کیفیت آب مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 Prediction of sea level using a hybrid data driven model: New challenges after hurricane Sandy مقاله ژورنالی 93/01/08 WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
71 توسعه مدل ریزمقیاس سازی آماری بارش روزانه با روش SVM با به کار گیری دسته بندی بارش مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 ارزیابی راندمان فیلترهای متشکل از ماسه سیلیسی و کربن فعال در کاهش COD و EC آب خاکستری مقاله کنفرانسی 92/11/06 اولین همایش ملی بازیافت آب
73 بررسی اثر حرارت‌دهی در کنار فرایند OSA در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی(SBR) مقاله کنفرانسی 92/11/06 اولین همایش ملی بازیافت آب
74 ارزیابی رویکرد مطلوب در توسعه مشارکت عمومی در بازیافت پساب مقاله کنفرانسی 92/11/06 اولین همایش ملی بازیافت آب
75 Assessment of Waste Water Treatment Facilities Resiliency to Coastal Flooding مقاله کنفرانسی 92/10/18 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
76 Assessment of waste water treatment facilities resiliency to coastal flooding مقاله کنفرانسی 92/10/16 IPWE 2014
77 بهینه سازی چند هدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions مقاله ژورنالی 92/07/09 EARTH INTERACTIONS
79 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate مقاله ژورنالی 92/07/09 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
80 Self-Organizing Gaussian-Based Downscaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems مقاله ژورنالی 92/07/09 the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
81 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance مقاله ژورنالی 92/07/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
82 Optimal Development of Regional Rain Network Using Entropy and Geostatistics مقاله کنفرانسی 92/06/25 15th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences
83 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts مقاله ژورنالی 92/06/13 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
84 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin مقاله ژورنالی 92/04/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
85 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance مقاله ژورنالی 92/03/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
86 Evaluation of Widespread Contaminant on Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 92/02/29 World Environmental and Water Resources Congress 2013: Showcasing the Future
87 Realization of sea level rise using climate variables considering climate change scenarios مقاله کنفرانسی 92/02/29 WORLD ENVIRONMENTAL & WATER RESOURCES CONGRESS
88 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان مقاله کنفرانسی 92/02/25 اولین همایش ملی بحران آب
89 بهره برداری بهینه از منابع آب در شبکه های توزیع آب در جهت توسعه پایدار مقاله کنفرانسی 92/02/25 اولین همایش ملی بحران آب
90 مدل مکان یابی ایستگاه های باران سنجی در حوضه کرخه با استفاده از معیار آنتروپی و واریانس خطا در محیط GIS مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
91 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه‌های توزیع آب با حداقل سازی هزینه‌های پمپاژ مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
92 اولویت بندی گزینه های مدیریت و کاهش حجم لجن در تصفیه خانه های فاضلاب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
93 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
94 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
95 ارائه الگوریتم برآورد هزینه طول عمری سد با استفاده از رویکرد فازی مقاله کنفرانسی 92/02/05 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
96 ارائه مدلی جهت ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تئوری فازی مقاله کنفرانسی 91/11/28 اولین همایش ملی حفاظت و برنامهریزی محیطزیست
97 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems مقاله ژورنالی 91/11/13 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
98 Vulnerability assessment of coastal regions to climate change: Case study of New York City مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
99 Incorporating rainfall-runoff model parameters uncertainty in for flood risk management: A case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
100 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: A case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
101 The Uncertainty Analysis of Model Parameters in Quality Simulation of Surface Flows مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
102 Minimizing the amount of chlorine used in water distribution networks considering the hydraulic reliability مقاله کنفرانسی 91/10/18 the 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013)
103 Development of a fuzzy based algorithm for quantification of dams sustainability: A case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
104 The uncertainty analysis of model inputs and parameters in quality simulation of surface flow مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
105 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: a case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Enviroment
106 Development of Integrated Drought Management Indices in Urban Area: A Case Study مقاله کنفرانسی 91/10/18 IPWE
107 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models مقاله ژورنالی 91/09/14 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
108 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics مقاله ژورنالی 91/07/10 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
109 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی مقاله کنفرانسی 91/06/20 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
110 Dealing with the climate changes side effects on water stored with optimized pumps in water distribution networks مقاله کنفرانسی 91/04/25 10th International Conference on Hydroinformatics HIC 2012
111 The uncertainty analysis of model inputs in surface water quality simulations مقاله کنفرانسی 91/04/20 5th Engineering Conference-Encon 2012
112 Climate Change Impacts on Groundwater Resources:A Case Study مقاله کنفرانسی 91/04/20 5th Engineering Conference-Encon 2012
113 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning مقاله ژورنالی 91/04/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
114 Evaluation of Climate Change Impact on Future Bioclimatic Condition and Water Demand مقاله کنفرانسی 91/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2012
115 EValuation of water distribution reliability under unpleasent contamination events مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
116 Development of an algorithm for vulnerability zoning of water distribution network مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
117 Development of a reliability based dynamic model of urban water supply system: a case study مقاله کنفرانسی 91/02/30 Asce-EWRI 2012
118 climate change impacts on runoff evaluation مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE 2-EWRI 2012
119 تحلیل عدم قطعیت کمی و کیفی جریان رودخانه با استفاده از روش کاپولا مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
120 تاریخچه توسعه منابع آب در خاورمیانه مقاله کنفرانسی 90/12/02 همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
121 Optimizing pump performance considering the qualitative constraints in water distribution networks مقاله کنفرانسی 90/10/18 International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012)
122 Evaluation of interactions among water resources management practices مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
123 Analysis of Future Hydro-climatic condition in a semi arid region: A case study مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
124 Evaluation of Joint Reliability of Treated Water in Water Treatment Plants Proceedings مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
125 Hierarchy process based vulnerability assessment of water distribution systems مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
126 Simulation of Streamflow to Reservoirs using a Data Based Mechanistic Model: A Case Study مقاله کنفرانسی 90/03/01 Proceedings of the world Environmental water resources congress 2011
127 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
128 ارزیابی عملکرد روشهای تحلیل مکانی بارش در مناطق هموار: مطالعه موردی استان سمنان مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
129 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
130 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده از مدلهای DBM مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
131 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study مقاله ژورنالی 90/02/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
132 Selection of Most Appropriate Indicators in Development of Drought Monitoring Schemes مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
133 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
134 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
135 Statistical Downscaling of GCM Simulations for Estimation of Climate Change Impacts on Drought Characteristics A Case Study مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
136 The Effects of Climate Change on the Bioclimatic Future of Human Conditions: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGY HYDRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT (CANADA WATER 2010)
137 Selection of Appropriate Indicators for Development of Drought Monitoring Schemes مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
138 Risk Analysis in Development of Reconstruction and Rehabilitation Programs of Urban Water Infrastructures مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
139 Rainfall Downscaling Using Statistical Downscaling Model and Canonical Correlation Analysis: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
140 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانشس ملی ژوهش های کاربردی منابع آب ایران
141 تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی آسیبپذیری مخازن: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 89/02/21 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
142 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری: مطالعه موردی شهر تهران مقاله کنفرانسی 89/02/21 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
143 Development of an Algorithm for Evaluation of Reservoir Vulnerability in Disasterst مقاله کنفرانسی 88/04/20 IAHR Vancouver Canada Augus
144 آموزش مهندسی با نگاه محیط زیست توسعه هرم فکری هالیستیک اکولوژیکی مقاله کنفرانسی 88/03/12 اموزش مهندسی 1404
145 Evaluation of Uncertainty in Urban Water Drainage System Performance مقاله کنفرانسی 88/03/06 ICWR Malaysia 26-27 May
146 Development of Sustainable Water Supply Scheme in Reservoir Operation A Case Study مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
147 Long-lead Forecasting of Monthly Rainfall Using Large Scale Climate Signals and Statistical Desegregation Models مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
148 ارزیابی ریسک بهرهبرداری از سیستمهای شهری مقاله کنفرانسی 88/02/15 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
149 توسعه دانش نرم افزاری در طراحی شبکههای توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینهسازی مقاله کنفرانسی 88/02/15 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
150 Design of Water Distribution Networks Using Scattered Search A Case Study مقاله کنفرانسی 87/10/25 WEES
151 Rainfall Prediction Considering the Climate Signals Using Hybrid KNN-ANN Model مقاله کنفرانسی 87/10/20 -
152 مدیریت جامع منابع آب چالشها و دغدغههای حوضه آبریز اهرچای مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
153 تدوین الگوی نگرش پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری مقاله کنفرانسی 87/03/15 همایش مدیریت تامین تقاضا و مصرف آب شهری در استان تهران
154 الگوی پیشبینی شدت و مدت خشکسالی مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 87/02/25 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
155 Development of an Algorithm for Evaluation of a Water Treatment Plant Performance مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources
156 Evaluation of Uncertainties in Downscaling Precipitation due to Climate Change Scenarios مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
157 Development of an Algorithm for Contingency Planning in Dry Period مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
158 Developing Virtual Drought Exercise Scenarios A Case Study مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
159 Middle Eastern Hydrologic History and Water Developments مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
160 Evaluation of Urban Floods Considering Climate Change Impacts مقاله کنفرانسی 87/02/16 4the International Conference on Flood Defense
161 بهره برداری از منابع آب رویکرد جامع و پایدار مقاله کنفرانسی 86/11/02 اولین همایش سازگاری با کم آبی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهینه ساری مصرف آب و کشاورزی شهری
162 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب" دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
163 Evaluation of System Readiness in Urban High Water Demand Seasons مقاله کنفرانسی 86/07/05 Conference on Demand Management
164 Evaluation of Spans Characteristics Considering Climate Change Effects مقاله کنفرانسی 86/04/04 Second International Conference on Earth Systems Modeling
165 Climate Change and Water Availability مقاله کنفرانسی 86/04/04 Second International Conference on Earth Systems Modeling
166 Prediction of Mosoon Rainfall Using Large Scale Climate Signals: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
167 Assessment of Uncertainty in Flood Forecasting using downscaled rainfall data مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
168 جامع نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبریز اهر چای مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
169 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب مقاله کنفرانسی 85/12/06 ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست
170 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های عصبی مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
171 Analysis of Spatial Variation of Precipitation Considering Virtual Stations: A Case Study مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources
172 Effects of large Scale Climate Signal on Iran Monsoon Rainfall مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources
173 Flood Forecasting using downscale long-lead Precipitation forecost مقاله کنفرانسی 85/07/30 The second Korea-Iran Joint Workshop on Climate Modeling
174 چالشها و فرصتهای بکارگیری مدلهای بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب مقاله کنفرانسی 85/06/14 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
175 Improvment of Water Network Reliability : A Conflict Resolution Approach مقاله کنفرانسی 85/02/31 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
176 Development of an Object Oriented Programming Model for Water Transfer in Tehran Metropolitan Area مقاله کنفرانسی 84/05/30 10th International Congress on Urban Drainage
177 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدیریت بهینه رواناب های سطحی شهری با رویكرد حداكثر سازی اطمینان پذیری و آب بازیافتی دین محمدی نیلوفر کارشناسی‌ارشد 1396.06.06
2 ریز مقیاس نمایی آماری بارش های زیر روزانه با كمك روش قطعات (MOF) جهت بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی بارش رفعت نژاد اوا کارشناسی‌ارشد 1396.06.05
3 ارتقا عملكرد روش هوازی - ته نشینی در كاهش حجم لجن تولیدی سامانه با استفاده از مواد شیمیایی و اموج اولتراسونیك مصوری سروناز کارشناسی‌ارشد 1396.06.05
4 توسعه مدل كاربردی جهت بهربرداری بهینه از تصیفه خانه فاضلاب با لحاظ نمودن مشخصه های جریان ورودی فروزان مهر فرهنگ کارشناسی‌ارشد 1396.04.26
5 تحلیل گزینه های بازیافت پساب با استفاده از روش تحلیل چرخه عمر آخوندی علی کارشناسی‌ارشد 1394.10.28
6 تحلیل ریسك گزینه های بازیافت پساب با استفاده از رویكرد فازی شاكری حسین کارشناسی‌ارشد 1394.08.30
7 توسعه ی مدل بهینه ی مدیریت و بازیافت پساب جهت ارتقای ظرفیت قابلیت اطمینان تامین آب حوضه ی آبریز شیخ الاسلامی درسا کارشناسی‌ارشد 1394.06.30
8 حداقل سازی اثرات ناشی از انتشار آلودگی در شبكه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل مبتنی بر فشار ظفری محسن کارشناسی‌ارشد 1394.06.15
9 ارزیابی ایستایی (robustness) گزینه های بهینه ی مدیریت در بهبود عملكرد سیستم های زهكشی رواناب شهری امین جواهری سیدمحمد کارشناسی‌ارشد 1394.02.22
10 ارتقا اطمینان پذیری بهره برداری از مخازن در شرایط خشكسالی با لحاظ كردن مشخصات خشكسالی در قوانین بهره برداری (Hedging rules) وجودی مهربانی لیلا کارشناسی‌ارشد 1393.10.30
11 طراحی بهینه دو هدفه شبكه های توزیع آب با در نظر گرفتن پارامترهای كیفی شكوهی میثم کارشناسی‌ارشد 1393.10.27
12 توسعه الگوی پایش پذیری منابع تامین آب در شرایط خشكسالی با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم جوان بختی محسن کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
13 ارائه الگوریتمی برای ارزیابی عملكرد واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب غلامی مایانی محمد کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
14 بهینه سازی فرآیند لجن فعال در تصفیه خانه های فاضلاب شهری باقرزاده چهره علیرضا کارشناسی‌ارشد 1393.06.10
15 ارزیابی اثر حوضچه‌های جانبی بیهوازی در كاهش حجم لجن تولیدی در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال زارع سیدسجاد کارشناسی‌ارشد 1393.06.10
16 توسعه الگوریتم انتخاب گزینه بهینه مدیریت لجن تولیدی در فرایند تصفیه فاضلاب امراللهی محمدصادق کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
17 برآورد هزینه های طول عمر توسعه و بهره برداری سد با توجه به پایداری سیستم وحدت ابواسحق حمید کارشناسی‌ارشد 1392.03.08
18 بهینه سازی عملكرد پمپ و كیفیت آب در شبكه های توزیع آب بابائی نادیا کارشناسی‌ارشد 1392.02.23
19 توسعه الگوریتم تحلیل همزمان عدم قطعیت متغیرهای كمی و كیفی در شبیه سازی كیفی رودخانه شجاعی منا کارشناسی‌ارشد 1391.10.20
20 توسعه الگوریتم پویای ارزیابی آمادگی سیستم تامین آب شهری گوهریان عرفان کارشناسی‌ارشد 1390.10.26
21 مدلسازی پیوند آب و انرژی با تمركز بر بخش عرضه و تقاضا در سیستم های آب شهری سالار امیرحسین کارشناسی‌ارشد
22 توسعه الگوریتم انطباقی جهت بهره برداری از مخازن در شرایط خشكسالی با توجه به اثرات تغییر اقلیم وهابی محمدعلی کارشناسی‌ارشد
23 صحت سنجی و اصلاح مدل ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دراستیك با استفاده از ردیابهای ایزوتوپی فهام مریم کارشناسی‌ارشد
24 بهره برداری بهینه از پساب و منابع آب زیرزمینی برای مصارف كشاورزی با در نظر گرفتن كیفیت آب و عدم قطعیت های منابع و مصارف شخص امام پور سیده فاطمه کارشناسی‌ارشد
25 توسعه ساختار بهینه فرآیند فتوكاتالیست آبشاری در تصفیه فاضلاب های كدر حاوی فنل خاكسار امیرمحمد دكتری
26 توسعه الگوریتم ارتقاء عملكرد شبكه توزیع آب مبتنی بر شاخص ارزش با استفاده از پویایی های سیستم حاجی بابایی محسن کارشناسی‌ارشد
27 توسعه الگوریتم شناسایی و مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از ورود آلاینده در شبكه توزیع آب حسامی حمید کارشناسی‌ارشد
28 توسعه شاخص های ارزیابی عملكرد تصفیه خانه های آب در جهت مدیریت ریسك بهره برداری سلطان كریمی حمید کارشناسی‌ارشد
29 توسعه ساختار بهینه مدیریت و بازیافت رواناب های سطحی شهری مرزبان مریم کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021