اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آدرس سایت‌های مورد نیاز دانشجویان

آدرس سایت‌های مورد نیاز دانشجویان

1396/05/21

 

   civeng.ut.ac.ir   وب سایت دانشکده مهندسی عمران

 

https://telegram.me/civengut   کانال تلگرام دانشکده مهندسی عمران

 

egufa.ut.ac.ir    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی

 

http://academics.ut.ac.ir      معاونت آموزشی دانشگاه تهران

 

http://ems.ut.ac.ir   سامانه جامع آموزش


 its3.ut.ac.ir    سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات


 http://ithelp.ut.ac.ir : راهنمای خدمات فناوری اطلاعات