اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه مراجعه فوری دانشجویان

اطلاعیه مراجعه فوری دانشجویان

1396/07/24

دانشجویان نامبرده در اسرع وقت به سرکار خانم معظمی آموزش دانشکده مهندسی عمران مراجعه نمایند.

 

1- هادی میدانی                 810292287 

2- محمدرضا شریف         810292300  

3- فاطمه جبروتی          810293323

4- نگین گودرزی             810295172

5- حسین شجاعی          810295278

6- محمد حسین بابائی    810296285

7- نیکنام تیراندازی         810292184

8- مهرداد کاظمی             810295238


 

 

 

 

آموزش دانشکده مهندسی عمران

24/7/96