اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدید سنوات نیمسال ششم

تمدید سنوات نیمسال ششم

1395/11/12

پیرو بخشنامه‌های شماره ۵۶۵۵۵/پ/۱۲۲ مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۳‬ و شماره ۲۴۹۰۴۰/پ/۱۲۲ مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬ و شماره ۵۲۳۴۶/پ/۱۲۲ مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬ ‬ در خصوص تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیه دوره‌ها -در ارتباط پیوست است) به استحضار می‌رساند؛ تمدید نیمسال ششم دانشجویان مذکور با اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر: عدم ارائه درخواست تمدید سنوات مجدد (نیمسال هفتم) و پرداخت هزینه -شهریه مربوط و دفاع در زمانی که توسط گروه آموزشی (در دانشکده‌های مستقل) و دانشکده (در پردیس‌ها) تعیین می‌گردد، قابل اقدام است.