اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی

جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی

1396/02/18

جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

ردیف

مقطع

سال ورودی ( قبولی در آزمون )

سنوات مجاز طبق آیین نامه آموزشی مصوب

تمدید سنوات دوره روزانه

(بدون پرداخت هزینه )

تعداد  سنوات قابل تمدید (*)

1

کارشناسی

ورودی های سال 1389 و قبل از آن

12 نیمسال

 

-

 

طبق سقف تعیین شده

 

2

کارشناسی

ورودی های سال 1390 دانشجویان ذکور مشمول

10 نیمسال

 

-

 

طبق سقف تعیین شده

 

3

کارشناسی

ورودی های سال 1390 دانشجویان دختر و پسر غیر مشمول

12 نیمسال

 

-

 

طبق سقف تعیین شده

 

4

کارشناسی

ورودی های سال 1391 و 1392

10 نیمسال

 

-

 

طبق سقف تعیین شده

 

5

کارشناسی

ورودی های سال 1393 و پس از آن

8 نیمسال

 

-

 

طبق سقف تعیین شده

 

6

کارشناسی ارشد

ورودی های سال 1395 و قبل از آن

4 نیمسال

نیمسال 5

طبق سقف تعیین شده

 

7

دکتری تخصصی (Ph.D  ) و دکتری تخصصی دستیاری دامپزشکی

ورودی های سال 1394 و قبل از آن

9 نیمسال

 

نیمسال 10

 

طبق سقف تعیین شده

 

8

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

ورودی های سال 1393 و قبل از آن

16 نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

 

9

 

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

ورودی های سال 1394 و پس از آن ( طبق توضیحات سرفصل مراحل دوره تحصیلی )

18 نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

 

10

دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی

ورودی های سال 1389 و قبل از آن

18 نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

 

11

دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی

ورودی های سال 1390 و پس از آن

16 نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

 

 

(*) توضیح : 1- تمدید سنوات دانشجو هر مقطع تحصیلی با ارایه مستندات و به شرط تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و بر اساس آیین نامه آموزشی و بخشنامه کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص وزارتخانه در سقف تعیین شده و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه  قابل بررسی می باشد .  2- موارد تفویض شده نیمسال ششم کارشناسی ارشد و نیمسال یازدهم دکتری تخصصی طبق مصوبه سال 1391 شورای منتخب دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده مربوط می باشد .