اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه آشنایی و توجیهی دانشجویان دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران (ورودی سال 1396 همه گرایشها )

جلسه آشنایی و توجیهی دانشجویان دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران (ورودی سال 1396 همه گرایشها )

1396/07/12

قابل توجه دانشجویان دووه دکتری  دانشکده مهندسی عمران  (ورودی سال 1396 همه گرایشها ) در جلسه آشنایی و توجیهی روز شنبه مورخ 15 مهر  ساعت 14الی 14/30 بعد از ظهر در سالن شهید رجب بیگی تشکل می شود شرکت فرمائید. لازم به ذکر است که شرکت در جلسه برای همه دانشجویان الزامی است.