اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

زمان لازم برای دفاع از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

زمان لازم برای دفاع از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

1396/03/17

الف ) کارشناسی ارشد

از زمان تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه حداقل 6 ماه ( 180 روز )

ب ) دکتری تخصصی

از زمان تصویب موضوع پروپوزال رساله در شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی گروه حداقل یک سال شمسی کامل ( 365 روز )