اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

فرصت مطالعاتی سال 1396

فرصت مطالعاتی سال 1396

1396/02/25

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 

نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی که به تایید استاد راهنما رسیده باشد را همراه با رزومه و نامه پذیرش از دانشگاه مقصد را  حداکثر تا روز شنبه 1396/02/30 تحویل نمایید.

مدارک را در باکس کارشناس پژوهشی دانشکده در دفتردانشکده مهندسی عمران قراردهید