اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 1396

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 1396

1396/08/02

بر اساس مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران، دانشجویان دکتری باید در نیمسال اول تحصیلی استاد یا اساتید راهنمای خود را تعیین و فرم موافقت نامه اساتید راهنما و گرایش را جهت تایید به دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند، در غیر اینصورت اجازه انتخاب واحد در نیمسال دوم را نخواهند داشت.

باتوجه به اینکه روند تایید استاد راهنما توسط گرایش و تحصیلات تکمیلی ممکن است زمانبر باشد، لطفا از هم اکنون در این خصوص اقدام نمایید. 

                                                                             معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

                                                  دانشکده مهندسی عمران