اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

1396/07/11

براساس نظر گرایش،باید «درس روش اجزاء محد ود» دکتر وهدانی را حذف نمایند و بجای آن

«درس روشهای عددی در مهندسی دریا»

را انتخاب نمایند.

(این درس بطور مشترک با دکتر وهدانی و دکتر منتظری ارائه می گردد).