اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مراجعه به سیستم جامع و رویت کارنامه

مراجعه به سیستم جامع و رویت کارنامه

1395/11/30

به منظور رفع نواقص و بهبود اطلاعات سیستم جامع آموزش دانشگاه ،بررسی اشکالات و نواقص کارنامه های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه دوره ها و سهمیه ها) ، مقررشده بود کلیه دانشجویان مذکور با مراجعه به سیستم جامع و رویت کارنامه های خود ، در صورت مشاهده اشکال و موارد آموزشی مراتب را به طور کتبی به  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس منعکس نمایند .

در صورت عدم اقدام به موقع برای رفع اشکال روند امور آموزشی دانشجو دچار تاخیر خواهد شد.درضمن برای دانش آموختگان که مراتب اتمام قطعی تحصیل آنان درسیستم ثبت شده باشد، امکان هیچ گونه تغییری وجود نخواهد داشت واعتراض آنان قابل اقدام نمی باشد.