اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 97- 96 دانشگاه تهران

اطلاعیه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 97- 96 دانشگاه تهران

1396/04/11

به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای
بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 97-96 فعال گردیده است. دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند می توانند به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا ششم شهریور ماه 1396 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند

 

 

نکات قابل توجه :

1.       بررسی و راستی آزمایی مدارک متقاضیان در سامانه ثریا، توسط پردیس/ دانشکده ذیربط انجام می‌پذیرد

2.       پس از تعیین امتیازات در سامانه مذکور ، براساس ظرفیت تخصیص یافته به هر یک از پردیس / دانشکده ها، منتخبین از بین دانشجویانی که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند طبق نظر گروههای ذیربط ، انتخاب خواهند شد.

3.     پس از اعلام رسمی اسامی منتخبین توسط معاون آموزشی پردیس/ دانشکده و تایید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، اسامی تایید شدگان جهت تایید نهایی به بنیاد ملی نخبگان ارسال می گردد.

4.     قطعی شدن دانشجوی منتخب دریافت جوایز، منوط به تایید نهایی بنیاد ملی نخبگان می باشد.

5.     ظرفیت تخصیص یافته برای سال تحصیلی 97-96 منهای 25% دانشجویان جدید الورود خواهدبود.

6.       دانشجوی متقاضی جوایز بنیاد می بایست شاغل به تحصیل و در سنوات مجاز تحصیل باشد.