اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آغاز ثبت نام مراسم " روزی با دانشگاه تهران" جهت آشنایی داوطلبین کنکور با دانشگاه تهران با برنامه ویژه دانشکده مهندسی عمران

آغاز ثبت نام مراسم " روزی با دانشگاه تهران" جهت آشنایی داوطلبین کنکور با دانشگاه تهران با برنامه ویژه دانشکده مهندسی عمران

1396/05/18