اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انتصاب آقای دکتر رضا کراچیان به عنوان عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

انتصاب آقای دکتر رضا کراچیان به عنوان عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

1396/06/28

احتراماً نظر به مراتب تخصّص، تعهّد و تجربه‌های علمی ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان عضو شورای راهبردی کرسی مذکور منصوب می‌نماید.

امید است با توکل به خداوند متعال، همکاری سایر اعضای محترم شورای راهبردی کرسی و مسئولین ارجمند واحدهای ذیربط پردیس دانشکده‌های فنی، قدمهای مؤثری در راستای ایجاد سیستم منسجمی برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی و تسهیل همکاری بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی با پردیس دانشکده‌های فنّی دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی کشور برداشته شود و در انجام وظایف محوله موفّق و مؤیّد باشید.