اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری

1396/07/18

نظر به اینکه بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری، هفته آخر آذر ماه سال جاری برگزار می‌گردد، به اطلاع تمامی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان  می رساند تا با مراجعه به بخش جشنواره پژوهش سایت معاونت پژوهشی دانشگاه به آدرس: research.ut.ac.ir و مطالعه آئین نامه‌های جشنواره، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب طرح پژوهشی کاربردی منتخب (برجسته، نمونه و ویژه)، طرح پژوهشی بنیادی نمونه، دستاورد پژوهشی ویژه، دانشجوی پژوهشگر نمونه، رساله و پایان نامه نمونه و کارشناس پژوهشی نمونه، درخصوص تکمیل فرم‌ها در بخش ثبت نام متقاضیان و ارائه مدارک مربوط اقدام نمایند.