اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک ارتقا مرتبه اساتید دانشکده مهندسی عمران

تبریک ارتقا مرتبه اساتید دانشکده مهندسی عمران

1396/05/29

با حکم رئیس دانشگاه تهران، دکتر رسول میرقادری، دکتر اورنگ فرزانه، دکتر عبدالله حسینی و دکتر پیمان بدیعی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.