اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک به آقای دکتر فرجودی

تبریک به آقای دکتر فرجودی

1395/12/21

با حکم رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر جمشید فرجودی به مقام دانشیاری دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی نائل گردیدند.