اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک به جناب آقای دکتر خان محمدی

تبریک به جناب آقای دکتر خان محمدی

1396/08/17

با حکم رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر محمد خان محمدی به مقام دانشیاری دانشکده مهندسی عمران پردی دانشکده های فنی نائل گردیدند.