اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک به جناب آقای دکتر مرادی

تبریک به جناب آقای دکتر مرادی

1396/07/29

با حکم رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مجید مرادی به مقام دانشیاری دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی نائل گردیدند.