اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک به جناب آقای مینایی

تبریک به جناب آقای مینایی

1395/12/21

تبریک به آقای مینایی کارشناس مرکز کامپیوتر که به عنوان کارمند قابل تقدیر دانشکده انتخاب شدند.