اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جناب آقای دکتر وحیدرضا اوحدی عضو وابسته دانشکده مهندسی عمران شدند.

جناب آقای دکتر وحیدرضا اوحدی عضو وابسته دانشکده مهندسی عمران شدند.

1395/10/11

با عنایت به پیشنهاد پردیس دانشکده‌های فنی و براساس مصوبه مورخ 95/8/23 هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر وحیدرضا اوحدی عضو هیات علمی وابسته دانشکده مهندسی عمران  به مدت سه سال شدند.