اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دکتر رضا کراچیان به معاونت آموزشی دانشکده مهندسی عمران منصوب گردیدند

دکتر رضا کراچیان به معاونت آموزشی دانشکده مهندسی عمران منصوب گردیدند

1396/01/14

دانشکده مهندسی عمران ضمن تقدیر صمیمانه از زحمات جناب آقای دکتر جمشید فرجودی در دوره طولانی معاونت آموزشی، برای جناب آقای دکتر کراچیان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماید.