اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

زمان مصاحبه پذیرش دکتری مهندسی عمران 1396(نیمه‌متمرکز و استعداد درخشان)

زمان مصاحبه پذیرش دکتری مهندسی عمران 1396 (نیمه‌متمرکز و استعداد درخشان)

1396/03/28

 

گرایش

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

مهندسی محیط زیست

 

شنبه 10 تیرماه (صبح)

 

اتاق شورای عمران

 

مهندسی و مدیریت منابع آب

 

شنبه 10 تیرماه (عصر)

 

اتاق شورای عمران

 

راه و ترابری

 

دوشنبه 12 تیرماه (عصر)

 

اتاق 214

 

سازه

 

دوشنبه 12 تیرماه (صبح و عصر)

 

اتاق شورای عمران

 

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

 

دوشنبه 12 تیرماه (عصر)

 

اتاق شورای پردیس

 

ژئوتکنیک

 

دوشنبه 12 تیرماه (صبح)

 

اتاق شورای پردیس

 

مهندسی زلزله

 

سه شنبه 13 تیرماه (صبح)

 

اتاق شورای عمران

 

مهندسی و مدیریت و ساخت

 

سه شنبه 13  تیرماه (عصر)

 

اتاق شورای عمران

 

آب و سازه‌های هیدرولیکی

 

چهارشنبه 14 تیرماه (صبح)

 

اتاق شورای عمران

 

 

 

شروع مصاحبه صبح از ساعت 8:30 و بعدازظهر از ساعت 14 می‌باشد.