اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

شروع عملیات مقاوم سازی و بازسازی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران

شروع عملیات مقاوم سازی و بازسازی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران

1396/05/03

 
عملیات مقاوم سازی و بازسازی ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران در ساختمان نبش کوچه رهنما-کارگر آغاز شده است. این طرح، پس از جلسات هماهنگی با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در امور دانشگاه تهران، اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه و شهرداری ناحیه، آماده شده است و در آن ضمن حفظ کلیه نماهای ساختمان، عملیات مقاوم سازی و بازسازی با اجرای تمهیدات سازه ای و معماری مناسب در داخل بنا انجام می گیرد. این طرح، انطباق کامل با طرح توسعه مصوب دانشگاه تهران دارد که در آن کلیه املاک در حد فاصل خیابانهای کارگر-وصال و انقلاب-بلوار به مجموعه دانشگاه ملحق خواهد شد.
 
سیستم باربر اولیه ساختمان بصورت دیوارهای بنایی باربر و سقف طاق ضربی بوده است که پس از بررسی های سازه ای و تستهای درجا از دیوارها، معلوم گردید که این ساختمان دارای ریسک بالا در برابر بارهای ثقلی و فاقد هرگونه سیستم مقاوم جانبی در برابر بارهای جانبی و بویژه زلزله می باشد. لذا طرح مقاوم سازی آن بر مبنای مطالعات دقیق کامپیوتری و استانداردهای ملی توسط اساتید دانشکده مهندسی عمران تهیه و به تایید اداره کل طرح های عمرانی دانشگاه رسیده است. در این طرح، ابتدا در حد امکان سبک سازی انجام می شود که عمده آن مربوط به حدود 25 تا 35 سانتیمتر سربار کفسازی اضافی سقف ها بوده است. در این مرحله کلیه تیرهای فلزی سقف و اتصالات آن ارزیابی و درصورت لزوم اصلاح و مقاوم میشوند. سپس دیوارهای برشی بتن مسلح پیش بینی شده اجرا ودیوارهای بنایی موجود با روشهای مناسب تقویت میگردند. اجرای دال کامپوزیت در سقف ها پیوستگی کافی برای توزیع مناسب بارهای لرزه ای بین دیوارهای ضعیف بنایی و دیوارهای برشی جدید را فراهم می سازند تا ایمنی کافی در برابر زلزله های احتمالی تامین گردد.
 
پس از تکمیل مرحله مقاوم سازی، نصب در و پنجره های دو جداره در نمای بیرونی منطبق بر نمای موجود انجام خواهد شد تا ضمن حفظ این نما، مانع از انتقال سر و صدای بسیار زیاد خیابان کارگر به داخل این مجموعه شود تا عملکرد آموزشی و پژوهشی ساختمان را مختل ننماید.