اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 97-1396

قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 97-1396

1396/06/21

انشجویان ورودی 96 لازم است تا تاریخ 96/6/27 انتخاب واحد خود را انجام دهند و آن را برای سرپرست گرایش ارسال نمایند