اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران

1396/03/24

تعداد محدودی بورس دولت فرانسه برای دانشجویان کارشناسی عمران (از سال 3 به بالا) در اختیار دانشکده مهندسی عمران قرار گرفته است. لذا از متقاضیان با معدل کل بالاتر از 17 دعوت می شود تقاضای خود را له همراه رزومه و ریز نمرات حداکثر تا 96/04/15 به دفتر دانشکده تحویل نمایند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

دانشجویان سال 4 مسلط به زبان فرانسه در اولویت قرار دارند.