اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قدردانی رئیس دانشگاه تهران از خدمات ارزنده آقای دکتر کامبیز بهنیا

قدردانی رئیس دانشگاه تهران از خدمات ارزنده آقای دکتر کامبیز بهنیا

1396/01/19

قدردانی رئیس دانشگاه تهران از خدمات ارزنده آقای دکتر کامبیز بهنیا، که پس از سالها تلاش در راه گسترش دانش و تربیت دانشجویان در پایان سال 1395به افتخار بازنشستگی نائل شده اند.