مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

معرفی دوره کارشناسی ارشد

 
 
برای اطلاع از آخرین مقررات ، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی اینجا کلیک کنید.

 

دانشجویان شاغل به تحصیل برای اطلاع از آخرین وضعیت آموزشی خود اینجا کلیک نمایند.

اطلاعیه های کارشناسی ارشد

 اطلاعیه های دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 عطف به بخشنامه اداره خدمات آموزشی دانشگاه به شماره نامه 122/پ/65879  مورخ 07/09/1394 در خصوص عدم احتساب مشروطی با انتخاب واحد کمتر از حد نصاب کارشناسی ارشد و نیز اصلاحی آن به شماره نامه 122/پ/74426 مورخ 24/03/1395 خواهشمند است در خصوص انجام موارد ذیل دستور اقدام لازم را صادر فرمایید.
1-در صورتی که دانشجو نیاز به اخذ درس/دروس جبرانی دارد حتما باید علاوه بر آن درس یا دروس حداقل تعداد واحد های مقطع خود را بر اساس آیین نامه های آموزشی اخذ نماید.
2- با استناد به بند 2-7 آیین نامه مذکور:
الف:در خصوص نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 و قبل از آن:
همه دانشجویانی که در نیمسال اول 94-95 وقبل از آن ،به همراه درس جبرانی واحد کمتر از حد نصاب اخذ نموده و معدل کمتر از حد 14 کسب کرده اند مشروط محسوب محرز می گردند در خصوص این دانشجویان باید بر اساس اصلاحیه این بخشنامه ،درخواست تجمیع آن نیمسال با نیمسال بعدی و احتساب آن به صورت نیم ترم  با ذکر علت اخذ کمتر از حد نصاب و تایید دانشکده به این معاونت ارسال گردد تا جهت تصمیم گیری به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال گردد.

ب:در خصوص نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 و نیمسال های بعد از آن:
در وضعیت مشابه بالا در موارد خیلی خاص  که خارج از اراده دانشجو باشد درخواست دانشجو  باید در شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشکده مطرح شده ،نتیجه به این معاونت منعکس گردد.در صورت موافقت آن دانشکده مراتب مورد تایید این معاونت می باشد و مشروطی محاسبه نمی گردد و در غیر این صورت مشروطی دانشجو محاسبه می گردد.
دستور فرمایید موارد فوق به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان رسانده شود .شایان ذکر است عدم رعایت موارد مذکور متوجه دانشجو و دانشکده می باشد.

نکته:درج وضعیت مشروط بی اثر در سیستم گلستان بدون کسب مجوزهای لازم  به منزله مشروط محرز می باشد هیچ حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند.

 

 

 

عدم امکان تغییر عکس پس از صدور فرم گزارش فارغ التحصیلی ( 1180 )

براساس جلسه مورخ 1394/7/2  هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تغییر عکس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی و انتقال نام دانشجو به فایل دانش آموختگی امکان پذیر نمی باشد. در ضمن دانشجو می تواند در صورت امکان حداکثر تا زمان تسویه حساب و قبل از بسته شدن فایل اشتغال به تحصیل خود در این خصوص اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 لزوم ثبت نام دانشجویان در هر نمیسال تحصیلی

دانشجوی شاغل به تحصیل تحت هر شرایطی موظف است در زمان ثبت نام اقدام به اخذ یا تمدید واحدهای خود نموده و یا در صورت نیاز به ثبت نام نمیسال خاص مانند نیمسال های "در انتظار" برای دانشجویان دوره دکتری در بازه های زمانی مجاز به کارشناس دانشکده مراجعه نماید.

لازم به ذکر است دانشجویانی که با مجوز دانشگاه در فرصت مطالعاتی به سر می برند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. کلیه دانشجویان، در صورت یک ترم عدم ثبت نام، "به علت عدم مراجعه" محروم از تحصیل خواهند شد.

 

 

 طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران مورخ 10 شهریور سال 1393 مقرر شده است که از تاریخ فوق به بعد به مقالات مجلات علمی پولی و open access نمره تشویقی پایان نامه تعلق نگیرد.

 

 

 

 راهنمای دانشجویان با وضعیت در حال ثبت نام در سامانه آموزش

 

 

 

 

 سامانه های دانشجویی

جهت دانلود کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویی اینجا کلیک کنید.

 

 

 آرشیو اطلاعیه ها