مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

تعداد و انتخاب واحد

 • تعداد واحدهای دوره دکتری 36 واحد می‌باشد که 18 واحد آن آموزشی و 18 واحد رساله است.

   

 • دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی حداقل 6 و حداکثر 12 واحد اخذ نماید، مگر آنکه برای فراغت از تحصیل به گذراندن کمتر از 6 واحد نیاز داشته باشد.
 • دانشجویان باید برای هر نیمسال در بازه تعیین‌شده از سوی دانشگاه انتخاب واحد نمایند. 
 • در صورتی ارائه یک عنوان درس در بیش از یک گروه، باید دانشجو آن درس را با گروه مختص گرایش خود اخذ نماید. در شرایط خاص که دلایلی موجه برای اخذ درس در یک گروه دیگر وجود دارد، موضوع باید ابتدا در گرایش تصویب و سپس برای بررسی به تحصیلات تکمیلی ارجاع شود.
 • دانشجو باید واحد رساله را از زمان اخذ تا زمان دفاع در هر ترم اخذ نماید.
 • دانشجو در صورت عدم انجام انتخاب در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی در مورد وی اقدام خواهد شد و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.
 • اخذ واحد مازاد ممنوع و تنها در شرایط خاص با تایید استاد راهنما، سرپرست گرایش و تحصیلات تکمیلی دانشکده و اخذ به موقع مجوز اضافه واحد از شورای برنامه ریزی دانشگاه امکان‌پذیر است.
 • دوره تحصیلات تکمیلی حذف اضطراری ندارد.
 • اکیداً توصیه می‌شود دانشجویان در اوایل بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام به اخذ یا تغییر واحدهای انتخابی نمایند تا در صورت بروز هر گونه مشکل، زمان برای اقدام وجود داشته باشد.

بر اساس مصوبه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 94/08/19، تعداد واحد مجاز برای اخذ تکدرس در مقطع دکتری تخصصی حداکثر یک درس می باشد. بالاتر از تعداد واحد مذکور نیمسال کامل و مشمول پرداخت شهریه مربوطه خواهد بود.