مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

انصراف، اخراج، ترک تحصیل

  • دانشجو می‌تواند به هر دلیل از ادامه تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت دانشجو باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به دانشکده تسلیم نماید تا در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و جهت بقیه اقدامات به پردیس دانشکده های فنی ارسال گردد. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، دانشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.
  •  برای دریافت فرم تقاضای انصراف از تحصیل اینجا کلیک کنید.
  • در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم می‌شود (البته با رعایت تبصره‌های هر بند).
  • الف) میانگین کل نمره‌های درسی دانشجو کمتر از 16 شود.
  • ب) رساله دانشجو «غیر قابل قبول» ارزیابی شود.
  • ج) مدت مجاز تحصیل دانشجو  به پایان برسد.
  • د) صلاحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو ارزیابی جامع احراز نشود. 
  • دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
  • دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می‌تواند در صورت تسویه حساب کامل با موسسه مجدداً در آزمون ورودی شرکت نماید.
  • در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا، موسسه مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهینامه‌ای را براساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند.