مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

آمار بازدید کنندگان سایت

مقررات پایان نامه

  • ارزشیابی پایان‌نامه:

نمره از 19 تا 20: عالی
نمره از 18 تا 18/99: بسیار خوب
نمره از 16 تا 17/99: خوب
نمره از 14 تا 15/99: قابل قبول
نمره کمتر از 14: غیر قابل قبول

 

چنانچه ارزشیابی پایان‌نامه غیرقابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان‌نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان‌نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌شود.

  • ترکیب هیات داوران به شرح ذیل است:

- استاد یا استادان راهنما و مشاور
 

- حداقل یک استاد داور خارجی

 

- حداقل یک استاد داور داخلی

 

- نماینده شورای تحصیلات تکمیلی (که می‌تواند همان داور داخلی باشد)

 

  • تغییر عنوان پایان‌نامه:

 

 تغییر کلی عنوان پایان‌نامه که منجر به تغییر موضوع آن شود، در موارد استثنایی و صرفاً با موافقت گرایش مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده امکان‌پذیر است. در این حالت نیاز به تصویب مجدد پیشنهاد پایان‌نامه است.

 

در صورتی که هیات داوران در جلسه دفاع  تشخیص دهد که عنوان پایان‌نامه نیاز به تغییر جزئی دارد، هیات مذکور پیشنهاد تغییر و تایید آن را انجام داده، برای بررسی و تصویب به شورای تحصیلات دانشکده ارجاع می‌دهند.

 

براساس مصوبه جلسه مورخ 7/7/1394 شورای آموزشی دانشگاه تهران بازه زمانی جهت انجام اصلاحات پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی (Ph.D) پس از برگزاری جلسه دفاعیه و دفاع دانشجو و کسب نمره، امتیاز قبولی (طبق آیین نامه های آموزشی مربوط) از نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 حداکثر به مدت "" سه ماه "" تعیین شده است.

 

در صورت افزایش مدت، موضوع با ارایه مستندات لازم به همراه فرم کمیسیون باید به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع گردد. در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام لازم به عمل آید.