مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

انصراف، اخراج، ترک تحصیل

  • دانشجو می‌تواند به هر دلیل از ادامه تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت دانشجو باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به دانشکده تسلیم نماید تا در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و جهت بقیه اقدامات به پردیس دانشکده های فنی ارسال گردد. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، دانشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.
  • دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل (مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
  • دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می‌تواند در صورت تسویه حساب کامل با موسسه مجدداً در آزمون ورودی شرکت نماید.
  •  برای دریافت فرم تقاضای انصراف از تحصیل اینجا کلیک کنید.