مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

دروس جبرانی

  • چنانچه رشته دوره کارشناسی دانشجو با رشته دوره کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشد، دانشجو باید به تشخیص دانشکده، تعدادی از دروس را تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند.
  • حداکثر دروس جبرانی 18 واحد است که در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است
  • اخذ مجدد دروسی که دانشجو قبلاً در دوره کارشناسی گذرانده است، در صورتی که عنوان درس بر اساس سرفصل مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست.
  • حداقل نمره قبولی در دروس جبرانی همانند دروس دوره 12 است.
  • عناوین و نمرات دروس جبرانی در کارنامه دانشجو درج ولی در محاسبه معدل دوره لحاظ نمی‌شوند.
  • دانشجو در صورت مردودی در دروس جبرانی موظف است بلافاصله در نیمسال بعدی دروس مذکور را اخذ و بگذراند.
  • پس از تصویب دروس جبرانی توسط گرایش مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی، نامه مربوطه توسط معاونت تحصیلات تکمیلی به پردیس دانشکده‌های فنی جهت درج عنوان "دروس جبرانی" برای این دروس در ریز نمرات دانشجو ارسال می‌گردد.