پروژه های تحقیقاتی وابسته

پروژه‌های موسسه آب دانشگاه که مجری / مدیر پروژه آنها یکی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی بوده است:

 

ردیف عنوان قرارداد طرف قرارداد مجری کارفرما
1 برنامه واکنش فوری سد یامچی دانشگاه دکتر بنی هاشمی شرکت آب منطقه ای اردبیل
2 شکست سد مهاباد موسسه  دکتر بنی هاشمی مهندسین مشاور آبگیر
3 شبیه سازی کمی و کیفی رودخانه و مخزن سد یامچی دانشگاه دکتر منتظری شرکت آب منطقه ای اردبیل
4 مطالعات شکست سد کبودوال  موسسه دکتر بنی هاشمی شرکت سازه پردازی ایران
5 تهیه اسناد مناقصه آب شیرین کن سازمان منطقه آزاد چابهار موسسه دکتر بنی هاشمی سازمان منطقه آزاد چابهار
6 مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر دانشگاه دکتر بدیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
7 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طرح های توسعه حوضه های آبریز گرمسیری، سیروان، کارون بزرگ و کرخه موسسه دکتر زهرایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
8 امکان­سنجی انتقال و توسعه فناوری­های شیرین سازی آب شور با استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری­های بین المللی و اجرای پایلوت دانشگاه دکتر بنی هاشمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
9 مطالعه آزمایشگاهی چهار مورد سازه دریایی به منظور کنترل عملکرد و پایداری هیدرولیکی و ارائه راه حلهای مهندسی جهت بهبود و بهینه سازی طرحهای موجود در هر مورد دانشگاه دکتر بدیعی سازمان بنادر و دریا نوردی
10 ارزیابی پروژه های باروری ابرها در سال 94-93 دانشگاه دکتر زهرایی موسسه تحقیقات آب