مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

تسویه حساب

پس از تحویل مدارک لازم برای فارغ التحصیلی (مدارک لازم را از اینجا بردارید) به پردیس دانشکده‌های فنی و انجام مراحل ابطال کارت و .. گزارش شماره 522 در سامانه جامع آموزشی برای شما فعال خواهد شد شما می‌توانید با مراجعه به افرادی که در این گزارش برای شما مشخص شده اند مراحل تسویه حساب را طی نمایید. لازم به ذکر است در صورتیکه با پیغام " اطلاعاتی جهت نمایش یا چاپ وجود ندارد" مواجه شدید بدین معنی است که هنوز کارت شما باطل نشده است.