حامیان دانشکده

 

 

 مهر 96- دریافت دستگاه های آب سرد و گرم اهدایی فارغ التحصیلان عمران ورودی ۶۳، برای سالن ها و مراکز تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مرداد 96- کمک 100 میلیون تومانی شرکت پترو پارس، بابت بازسازی و تجهیز دانشکده مهدسی عمران
   
 مرداد 96- کمک 100 میلیون تومانی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، بابت بازسازی و تجهیز دانشکده مهدسی عمران
   
 مرداد 96- کمک 200 میلیون تومانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، بابت بازسازی و تجهیز دانشکده مهدسی عمران
   

  اسفند 95- کمک 70 میلیون تومانی فارغ التحصیلان عمران، ورودی های 67 و 76 برای بازسازی و تجهیز کامل کلاس 313

 

 

 

 

 
   
  آذر ماه 1395- مهندس آزاد،اهداء یک دستگاه توتال استیشن و ملحقات آن به آزمایشگاه نقشه برداری
   
  آبان ماه 1395- فارغ التحصیلان عمران، ورودی ۶۳ - بازسازی و تجهیز کامل کلاس ۲۱۵ 
   

  تیرماه 1395- دکتر کامبیز بهنیا

   

 

 اردیبهشت ماه 1395- کارشناسان دانشکده عمران - مشارکت در تجهیز ستاد دانشکده

 

 

   

 

 اسفند ماه 1394- مهندس محمد باقری - مشارکت در تجهیز ستاد دانشکده

 

   
 بهمن ماه 1394- شرکت ابنیه سازان ستاوند - مشارکت در تجهیز ستاد دانشکده
   

 دی ماه 1394 -  مهندس سعید انصافی (ورودی 63) - مشارکت در بازسازی ستاد دانشکده     

 
   
 شهریور ماه 1394- بنیاد حامیان فنی- حمایت مالی 120 میلیون تومانی در تعمیر و بازسازی کلاسهای دانشکده مهندسی عمران