تلفن‌های تماس دانشکده مهندسی عمران

لیست تلفن اتاق اساتید دانشکده مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

تلفن اداری

دکتر مرتضی اسکندری

61112188

دکتر خسرو برگی

61112991

دکتر محمدعلی بنی هاشمی

61112812

دکتر پیمان بدیعی

61112812

دکتر محمدرضا بهاری

61112217

دکتر کامبیز بهنیا

-

دکتر عباس بابازاده

61112176

دکتر مسعود پلاسی

61112226

دکتر مسعود تابش

61112264

دکتر مهدی توکلان

61113602

دکتر حسین تقدس 61113619

دکتر عبدالله حسینی

6112277

دکتر محمد خان محمدی

61112217

دکتر نوید خادمی

61112665

دکتر محرم دولتشاهی

61112188

دکتر محمد رحیمیان

61112256

دکتر امیرمحمد رمضانیانپور

61113602

دکتر مهدی زهرایی

61112226

دکتر بنفشه زهرایی

61112237

دکتر محمد شکرچی زاده

61112950

دکتر مجید صادق آذر

61113346

دکتر رضا عطارنژاد

61112225

دکتر رضا غیاثی

61112225-66485197

دکتر علی فاخر

61112264

دکتر جمشید فرجودی

61113346

دکتر  اورنگ فرزانه

61112860

دکتر مهدی قاسمیه

61112869

دکتر یعقوب قلی پور

61112277

دکتر عباس قلندرزاده

61113629-61112859

دکتر سیدامیرکیوان قربانی تنها

61112182

دکتر محمد کارآموز

61112169

دکتر رضا کراچیان

61112176

دکتر علی کاوند

61113619

دکتر بهروز گتمیری

61112860

دکتر منوچهر لطیفی نمین

 61112256

دکتر شاهرخ مالک

61112868

دکتر ایرج محمودزاده کنی

61112869

دکتر مجید مرادی

61112859

دکتر سهیل محمدی

61112258

دکتر محمدصادق معرفت

61112292

دکتر رسول میرقادری

61112950-66954057

دکتر علی اصغر میرقاسمی

61112277

دکتر مسعود منتظری نمین

61112188

دکتر مسعود متولی

61113602

دکتر امید تقی نائینی

61112868

دکتر سارا نظیف

61112237

دکتر شهرام وهدانی

61112271

دکتر غلامرضا هروی

61112852

 

 

 
 

لیست مراکز اداری و آموزشی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

نام قسمت

تلفن

1

دفتر دانشکده مهندسی عمران

61112273-66498981

2

دفتر آموزش 

66963440-61112179

3

دفتر تحصیلات تکمیلی

61112910

4

دفتر تحصیلات تکمیلی

61112181

5

دفتر معاونین

61112263

6

اتاق شورا

61113796

7

مرکز کامپیوتر

66963439-61113289

8

حسابداری

 61113604

9

مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی

88973631-88968111

10

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

61112236

11

آزمایشگاه سازه

61112233

12

آزمایشگاه زمین شناسی

61112210

13

آزمایشگاه  سیالات و هیدرولیک

61112216

14

آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست

61113294

15

آزمایشگاه روسازی راه

61113235

16

آزمایشگاه مکانیک خاک و دینامیک خاک

61112901- 61113627

17

آزمایشگاه محاسبات سریع

61113710

18

آزمایشگاه نقشه برداری

61112665

19

دانشجویان  دکتری زلزله

61112152

20

دانشجویان  دکتری زلزله (خانمها)

61113611

21

دانشجویان  دکتری خاک و پی

61113628

22

دانشجویان  دکتری آب  و هیدرولیکی

61113624

23

دفتر روشهای عددی

61113566

24

اتاق مدعوین و اساتید بازنشسته

61112235