مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

آمار بازدید کنندگان سایت

پیشنهاد پایان نامه

  • بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول (مهرماه) موظفند پیشنهاد پایان‌نامه (پروپوزال) خود را حداکثر تا دهم خردادماه سال بعد از ورود تدوین و پس از تایید استادان راهنما و مشاور، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند.
  • مهلت فوق برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم (بهمن‌ماه)، دهم آذرماه سال بعد از ورود است.
  • استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تایید تحصیلات تکمیلی تعیین می‌شود.
  • توجه: انتخاب استاد راهنما خارج از دانشکده فقط در شرایط استثنایی و به عنوان استاد راهنمای دوم با تایید شورای تحصیلات تکمیلی امکان‌پذیر است.
  • استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی از اعضای هیات علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود.
  • پس از تسلیم پیشنهاد پایان‌نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی، کنترلهای اولیه انجام و در صورت تایید، پیشنهاد پایان‌نامه در سیستم ثبت و برای بررسی تخصصی به گرایش مربوطه تحویل می‌شود.
  • دانشجویانی که در مهلت تعیین‌شده پیشنهاد پایان‌نامه خود را ارائه ننمایند مشمول مقررات مربوطه خواهند شد. چنانچه دانشجو پیشنهاد پایان‌نامه خود را تا پایان نیمسال سوم به تسلیم و تایید نرساند، محروم از تحصیل محسوب می‌شود.

 

برای دریافت «فرم پیشنهاد و حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی» اینجا و برای دریافت آن به فرمت pdf اینجا کلیک کنید.

 

توجه: برای تکمیل فرم فوق لازم است مواردی رعایت گردد که می‌توانید این موارد را از اینجا دریافت کنید. هنگام تحویل پروپوزال به دفتر تحصیلات تکمیلی این موارد توسط کارشناس کنترل و در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پروپوزال تحویل گرفته نخواهد شد.

 

برای دریافت عناوین برنامه جامع تحقیقات اساتید اینجا کلیک کنید.

 

  پیرو مصوبه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 3/6/93 درخصوص تغییر عنوان پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری مراتب به شرح زیر به استحضار می رسد:

الف : اولویت پردیس بر آن است که عنوان پایان نامه تغییر نیافته و موضوع تحقیق عوض نگردد.

ب : تغییر جزیی عنوان در صورتی که در جهت دقیق تر کردن عنوان باشد با پیشنهاد و تایید هیات داوران در جلسه دفاع و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده / گروه می تواند صورت پذیرد.

ج : تغییر موضوع تحقیق که منجر به تغییر کلی عنوان گردد نیاز به تصویب مجدد پیشنهاد پایان نامه/ رساله دارد که در مورد رساله دکتری باید در جلسه مجدد "دفاع از پیشنهاد رساله" مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تبصره یک : دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل سه ماه قبل از دفاع و دانشجویان دکتری حداقل 6 ماه قبل از دفاع نهایی از رساله می بایست جهت تغییر کلی عنوان اقدام نمایند.