دوشنبه, 20 خرداد 1398 08:03

محل برگزاري امتحانات دوره كارشناسي نيمسال دوم 97

محل برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی عمران نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

رديف

نام درس

گروه

نام استاد

تاريخ و روز امتحان

محل برگزاری

نام مراقب

 

1

اصول مهندسي زلزله

1

دکتر يوسفي

شنبه  25/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

آقای احمدی

2

سازه هاي فولادي 1

1

دکتر ميرقادري

شنبه  25/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

آقای موسویان

3

سازه هاي فولادي 2

1

دکتر قيامي آزاد

شنبه  25/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

 

4

سازه هاي فولادي 2

2

دکتر ميرقادري

شنبه  25/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

آقای موسویان

5

مكانيك خاك

1

دکتر لطيفي

شنبه  25/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 5

 

6

مكانيك خاك

2

دکتر ميرقاسمي

شنبه  25/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 4

آقای حقیقت

7

مهندسي ترابري

1

دکتر صمدزاد

یکشنبه 26/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

8

زبان تخصصي

1

دکتر رفيعي

یکشنبه 26/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 4

 

9

طراحي معماري و شهرسازي

1

دکتر محمودي

یکشنبه 26/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

آقای عسگری

10

مهندسي آب و فاضلاب

1

دکتر تابش

دوشنبه 27/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

11

مهندسي آب و فاضلاب

2

دکتر نائيني

دوشنبه 27/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

آقای حقیقت

12

هيدرولوژي

1

خانم دکتر زهرايي

دوشنبه 27/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

 

13

مقاومت مصالح 2

1

دکتر اسكندري

دوشنبه 27/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

آقای پور اسماعیلی

14

مقاومت مصالح 2

2

دکتر صمدزاد

دوشنبه 27/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

 

15

سيستم هاي ساختماني

1

دکتر گلابچي

دوشنبه 27/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

آقای موسویان

16

بتن پيش تنيده

1

دکتر محمودزاده

سه‌شنبه 28/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 8

 

17

ماشين آلات ساختماني

1

دکتر تقدس

سه‌شنبه 28/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

18

ماشين آلات ساختماني

2

دکتر حسيني

سه‌شنبه 28/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

آقای موسویان

19

استاتيك

1

دکتر محمدي

چهارشنبه 29/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

آقای ناظمی

20

استاتيك

2

دکتر بيطرف

چهارشنبه 29/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

آقای ملک محمدی

21

مقاومت مصالح 1

1

دکتر يوسفي

چهارشنبه 29/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

آقای حمیدی

22

مهندسي ترافيك

2و 1

دکتر بابازاده

چهارشنبه 29/3/98 30/8 صبح

همکف شمال 143-63

آقایان احمدی و پوراسماعیلی

23

تكنولوژي بتن

1

دکترشكرچي‌زاده

چهارشنبه 29/3/98 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 5

 

24

تكنولوژي بتن

2

دکتر رمضانيان‌پور

چهارشنبه 29/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

 

25

بهسازي زمين

1

دکتر رفيعي

چهارشنبه 29/3/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 8

 

26

بناهاي آبي

2و 1

دکتر منتظري

پنج‌شنبه 30/3/98 30/8 صبح

طبقه اول شمال  63-1

آقای ملک محمدی

27

هيدروليك

1

دکتر غياثي

پنج‌شنبه 30/3/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

 

28

سازه هاي بتن آرمه 1

1

دکتر معرفت

شنبه 1/4/98   30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

آقای ناظمی

29

سازه هاي بتن آرمه 2

1

دکتر محمودزاده

شنبه 1/4/98   30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

آقای حمیدی

30

سازه هاي بتن آرمه 2

2

دکتر خان محمدي

شنبه 1/4/98   30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

31

روش هاي اجراي ساختمان

1

دکتر خان محمدي

شنبه 1/4/98   14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

آقای احمدی

32

روش هاي اجراي ساختمان

2

دکتر مالك

شنبه 1/4/98   14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 7

 

33

نقشه برداري و عمليات

1

دکتر عابديني

شنبه 1/4/98   14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 8

 

34

اقتصاد مهندسي

1

دکتر خادمي

یکشنبه 2/4/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

آقای حمیدی

35

اقتصاد مهندسي

1

دکتر توكلان

یکشنبه 2/4/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

 

36

زمين شناسي مهندسي

1

دکتر پلاسي

یکشنبه 2/4/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

آقای عسگری

37

تحقيقات محلي

2

دکتر كاوند

یکشنبه 2/4/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

 

38

تحليل سازه هاي 1

1

دکتر رحيميان

دوشنبه 3/4/98 30/8 صبح

همکف شمال 104-63

آقای ناظمی

39

تحليل سازه هاي 1

2

دکتر قرباني

دوشنبه 3/4/98 30/8 صبح

همکف شمال 149-120

 

40

مهندسي سيستم ها

1

دکتر كراچيان

دوشنبه 3/4/98 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

 

41

ديناميك

1

دکتر قاسميه

دوشنبه 3/4/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

آقای حمیدی

42

روسازي راه

1

دکتر علوي

دوشنبه 3/4/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

آقای احمدی

43

راه‌سازي

1

دکتر آقابيك

دوشنبه 3/4/98 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

آقای پور اسماعیلی

44

مهندسي محيط زيست

1

دکتر كارآموز

سه‌شنبه 4/4/97 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

45

مباني مديريت و برنامه ريزي

1

دکتر توكلان

سه‌شنبه 4/4/97 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

آقای عسگری

46

پي سازي 1

1

دکتر مرادي

چهارشنبه 5/4/98-30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

 

47

مصالح ساختماني

1

دکتر رمضانيان‌پور

چهارشنبه 5/4/98-30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 4

 

48

مكانيك سيالات

1

دکتر بني هاشمي

چهارشنبه 5/4/98-30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

 

49

مكانيك سيالات

2

دکتر نائيني

چهارشنبه 5/4/98-30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

آقای حقیقت

50

بارگذاري

2و 1

دکتر بهاري

چهارشنبه 5/4/98-14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

آقای حقیقت

51

تحليل سازه هاي 2

1

دکتر عطارنژاد

چهارشنبه 5/4/98-14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

آقای پور اسماعیلی

52

راه آهن

1

دکتر خادمي

چهارشنبه 5/4/98-14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

آقای عسگری


ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021