سرپرست گرایش ها

راه و ترابری

مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی محیط زیست

مهندسی سازه

دکتر مریم بیطرف

maryam.bitaraf@ut.ac.ir

مهندسی ژئوتکنیک

دکتر رضا رفیعی

rezarafiee@ut.ac.ir

مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی زلزله


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431